STRONA GŁÓWNA / Nauczanie ojca świętego / Katechezy o Psalmach
 
 
 
 

 

katechezy o psalmach

PSALMY W TRADYCJI KOŚCIOŁA
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_28032001.html

LITURGIA GODZIN LITURGIĄ KOŚCIOŁA
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_04042001.html

Dusza łaknąca Boga - Psalm 63 [62]
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_25042001.html

Wszelkie stworzenie niech wielbi Pana - Kantyk Dn 3
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_02052001.html

Święto przyjaciół Boga - Psalm 149
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_23052001.html

Poranna modlitwa o pomoc Pana - Psalm 5
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_30052001.html

Jedynie Bogu Cześć i Chwała - Kantyk z 1 Krn 29
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_06062001.html

Pan ogłasza z mocą Swe Słowo - Psalm 29 [28]
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_13062001.html

Pan wchodzi do swojej świątyni - Psalm 24 [23]
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_20062001.html

Bóg karze i zbawia - Pieśń z Tb 13
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_25072001.html

PSALM 33 - Hymn ku czci Bożej Opatrzności.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_08082001.html

PSALM 36 - Przewrotność grzesznika i dobroć Boga.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_22082001.html

Bóg, stwórca świata i opiekun ludu - Pieśń z Jdt
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_29082001.html

PSALM 47 - Pan, Król wszechświata.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_05092001.html

PSALM 57 - Poranna modlitwa w cierpieniu.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_19092001.html

PIEŚŃ JR 31, 10-14 - Bóg wyzwala i gromadzi swój lud w radości.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_10102001.html

PSALM 48 - Dziękczynienie za ocalenie ludu.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_17102001.html

PSALM 51 - Zmiłuj się nad mną, Boże.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_24102001.html

PIEŚŃ Iz 45, 15-26 - Niech wszystkie narody nawrócą się do Boga.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_31102001.html

PSALM 100 - Radość wchodzących do świątyni.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_07112001.html

PSALM 117 - Zachęta do wielbienia Boga za Jego miłość.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_28112001.html

PIEŚŃ Wj 15, 1-4. 8-13. 17-18 - Hymn zwycięstwa po przejściu Morza Czerwonego.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_21112001.html

PSALM 119, 145-152 - Obietnica zachowania Prawa Bożego.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_14112001.html

PSALM 118 - Pieśń radości i zwycięstwa.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_05122001.html

PIEŚŃ Dn 3, 52-57 - Niech wszelkie stworzenie wielbi Pana.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_12122001.html

PSALM 150 - Chwalcie Pana!
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_09012002.html

PSALM 42 - Tęsknota za Bogiem i świątynią.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_16012002.html

PIEŚŃ Syr 36, 1-5. 10-13 - Modlitwa za Jerozolimę.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_23012002.html

PSALM 19 - Hymn na cześć Boga Stwórcy.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_31012002.html

PSALM 43 - Tęsknota za Świątynią Pańską.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_06022002.html

PIEŚŃ Iz 38, 10-14. 17-20 - Udręki umierającego, radość uzdrowionego.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_27022002.html

PSALM 65 - Radość stworzeń z Opatrzności Bożej.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_06032002.html

PSALM 77 - Pamięć o dziełach Bożej Miłości.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_13032002.html

PIEŚŃ 1 SM 2, 1-10 - Bóg nadzieją i radością pokornych.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_20032002.html

PSALM 97 - Chwała Boga Sędziego.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_03042002.html

PSALM 80 - Nawiedź Panie swoją winnicę.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_10042002.html

PIEŚŃ Ha 3, 2-4. 13. 15-19 - Bóg przychodzi na sąd
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_15052002.html

PSALM 147 - Jeruzalem wielbi Boga
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_05062002.html

PSALM 92 - doskonałość Boża
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_12062002.html

PIEŚŃ Pwt 32, 1-12 - dobrodziejstwa Boże dla wybranego narodu
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_19062002.html

PSALM 8 - wielkość Stwórcy i godność człowieka
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_26062002.html

PSALM 93 - wspaniałość Boga Stworzyciela
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_03072002.html

PIEŚŃ Dn 3, 57-88. 56 - całe stworzenie wielbi Boga
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_10072002.html

PSALM 148 - hymn na cześć Stwórcy
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_17072002.html

PSALM 84 - szczęście mieszkańca świątyni
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_28082002.html

PSALM 85 - bliskie jest nasze zbawienie
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_25092002.html

PSALM 96 - śpiewajcie Panu pieśń nową
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_18092002.html

PIEŚŃ Iz 2, 2-5 - świątynia Pańska światłością narodów
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_04092002.html

PIEŚŃ Iz 26, 1-4. 7-9. 12 - hymn po zwycięstwie nad wrogami
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_02102002.html

PSALM 67 - niech wszystkie narody wysławiają Boga
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_09102002.html

PSALM 86 - o pomoc w przeciwnościach
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_23102002.html

PIEŚŃ Iz 33, 13-16 - Bóg sędzia sprawiedliwy
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_30102002.html

PSALM 98 - chwała Bogu, Zbawcy świata
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_06112002.html

PSALM 87 - Syjon matką narodów
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_13112002.html

PIEŚŃ Iz 40, 10-17 - dobroć i wielkość Boga
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_20112002.html

PSALM 99 - chwalcie Najświętszego Boga
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_27112002.html

PSALM 51 - błaganie grzesznika
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_04122002.html

PIEŚŃ Jr 14, 17-21 - skarga udręczonego ludu
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_11122002.html

PSALM 100 - radość wchodzących do świątyni
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_08012003.html

PSALM 119,145-152 - prośba o wierność przykazaniom
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_15012003.html

Pieśń Mdr 9, 1-6. 9-11 - modlitwa o dar mądrości
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_29012003.html

PSALM 117 - chwała miłosiernemu Bogu!
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_05022003.html

PSALM 118 - świąteczny hymn dziękczynny
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_12022003.html

PIEŚŃ Dn 3, 52-57 - hymn uwielbienia
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_19022003.html

PSALM 150 - chwalcie Pana
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_26022003.html

PSALM 90 - Bóg nadzieją człowieka
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_26032003.html

PIEŚŃ Iz 42, 10-16 - chwała zwycięskiego Boga
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_02042003.html

PSALM 135, 1-12 - chwała Boga, który czyni cuda http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/
WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_09042003.html

PSALM 108 - Bóg nadzieją swego ludu http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/
WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_28052003.html

PSALM 144, 1-10 - Modlitwa o zwycięstwo i pokój http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/
WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_21052003.html

PIEŚŃ Dn 3,36-27.29.34-41 - Modlitwa Azariasza w piecu ognistym http://
www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_14052003.html

PSALM 101 - Wyznanie żarliwej duszy http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/
WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_30042003.html

PIEŚŃ Iz 61, 10 - 62, 5 - radość Nowego Jeruzalem
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_18062003.html

PSALM 146 - szczęśliwi ufający Panu
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_02072003.html

PSALM 143, 1-11 - modlitwa w ucisku
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_09072003.html

PIEŚŃ Iz 66, 10-14 a - pociecha i radość Jerozolimy
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_16072003.html

PSALM 147 a - Boża potęga i dobroć
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_23072003.html

PSALM 51 - błaganie pokutnika
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_30072003.html

PIEŚŃ Tb 13,-10-13.-15.-16-c-17-a dziękczynienie za wyzwolenie-narodu
 http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_13082003.html

PSALM 147 Jeruzalem wielbi Boga
 http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_20082003.html

PSALM 92 doskonałość Boża
 http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_03092003.html

PIEŚŃ Ez 36, 24-28 Bóg swój lud odnowi
 http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_10092003.html

PSALM 8 wielkość Stwórcy i godność człowieka
 http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_24092003.html

>BENEDICTUS<
 http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_01102003.html

Wprowadzenie do liturgii Nieszporów-(1)
 http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_08102003.html

Wprowadzenie do liturgii Nieszporów-(2)
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_15102003.html

PSALM 141, 1 9 modlitwa-w-niebezpieczeństwie
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_05112003.html

PSALM-142,-2-3.-6-8-Bóg-moją-ucieczką
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_12112003.html

PIEŚŃ Flp 2, 6 11 Chrystus Sługa Boży
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_19112003.html

PSALM 110, 1 5. 7 Mesjasz królem i kapłanem
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_26112003.html

PSALM 114 cuda Boże towarzyszące wyjściu z Egiptu
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_03122003.html

PIEŚŃ Ap-19,-1-7 gody Baranka
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_10122003.html

PIEŚŃ 1 P-2,-21 24 dobrowolna-męka Chrystusa, sługi Bożego
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_14012004.html

PSALM 11 Bóg nadzieją sprawiedliwego
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_28012004.html

PSALM 15 człowiek sprawiedliwy
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_04022004.html

PIEŚŃ Ef-1,-3-10 Bóg Zbawca
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_18022004.html

Psalm 20 - modlitwa o zwycięstwo dla króla
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_10032004.html

PSALM 21 - Dziękczynienie za zwycięstwo Króla-Mesjasza
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_17032004.html

 PIEŚŃ AP 4,11; 5, 9. 10. 12 - Hymn odkupionych
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_31032004.html

PSALM 27, 1-6 - Bóg moim światłem (1)
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_21042004.html

PSALM 27, 7-14 - Bóg moim światłem (2)
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_28042004.html

PIEŚŃ Kol 1,11c-20 - Chrystus początkiem całego stworzenia i zmartwychwstania
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_05052004.html

PSALM 30 - Podzięka za wybawienie od śmierci
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_12052004.html

PSALM 32 - Szczęście uwolnionego od winy
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_19052004.html

PIEŚŃ Ap 11,17-18;12,10b-12b - Sąd Boży
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_26052004.html

PSALM 41 - w ciężkiej chorobie
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_02062004.html

PSALM 46 - Bóg schronieniem i mocą
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_16062004.html

PIEŚŃ Ap 15,3-7 - hymn uwielbienia
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_23062004.html


Zmiana wielkości czcionki: A A A

  kkbids@episkopat.pl
Jesteś naszym 1 gościem
     
 
 
 
   
Konferencja Episkopatu Polski