STRONA GŁÓWNA / Dokumenty Stolicy Apostolskiej / Dokumenty liturgiczne po Soborze Watykańskim II / Instr."Redemptionis Sacramentum"o tym,co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najśw.Euchar / Spis treści
 
 
 
 

 

KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

INSTRUKCJA
"REDEMPTIONIS SACRAMENTUM"
O tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I: Kierowanie świętą liturgią
1. Biskup diecezjalny, arcykapłan swojej owczarni
2. Konferencja biskupów
3. Prezbiterzy
4. Diakoni

Rozdział II: Uczestnictwo wiernych świeckich w celebracji Eucharystii
1. Czynne i świadome uczestnictwo
2. Funkcje wiernych świeckich w celebracji Mszy świętej

Rozdział III: Prawidłowe sprawowanie Mszy świętej
1. Materia Najświętszej Eucharystii
2. Modlitwa eucharystyczna
3. Inne części Mszy świętej
4. Łączenie różnych obrzędów ze sprawowaniem Mszy świętej

Rozdział IV: Komunia święta
1. Zasady przyjmowania Komunii świętej
2. Udzielanie Komunii świętej
3. Komunia święta kapłanów
4. Komunia pod obiema postaciami

 Rozdział V: Inne zagadnienia związane z Eucharystią
1. Miejsce sprawowania Mszy świętej
2. Różne rozporządzenia związane ze sprawowaniem Mszy świętej
3. Naczynia liturgiczne
4. Szaty liturgiczne

Rozdział VI: Przechowywanie Najświętszej Eucharystii i jej kult poza Mszą świętą
1. Przechowywanie Najświętszej Eucharystii
2. Inne formy kultu Najświętszej Eucharystii poza Mszą świętą
3. Procesje i kongresy eucharystyczne

Rozdział VII: Nadzwyczajne funkcje wiernych świeckich
1. Nadzwyczajny szafarz Komunii świętej
2. Głoszenie słowa Bożego
3. Celebracje szczególne – odbywające się podczas nieobecności kapłana
4. Kapłani wydaleni ze stanu duchownego

Rozdział VIII: Środki zaradcze
1. Ciężkie przestępstwa
2. Poważne wykroczenia
3. Inne nadużycia
4. Biskup diecezjalny
5. Stolica Apostolska
6. Zażalenia w sprawie nadużyć liturgicznych

Zakończenie

 

Tekst wydany przez Pallottinum w lipcu 2004 r. (ISBN 83-7014-495-0).


Zmiana wielkości czcionki: A A A

  kkbids@episkopat.pl
Jesteś naszym 1 gościem
     
 
 
 
   
Konferencja Episkopatu Polski