STRONA GŁÓWNA / Informacje o pracach komisji / Prace nad "Ceremoniałem wspólnoty parafialnej" / Metoda pracy
 
 
 
 

 

METODA PRACY


Osoby lub wspólnoty, które pragną zabrać głos w sprawie Ceremoniału, prosimy o sformułowanie swoich uwag na piśmie. Głosy w dyskusji mogą dotyczyć wszystkich zagadnień, które są w "tekście roboczym".

Wspólna praca powinna się przyczynić do:

  • sprecyzowania terminologii, którą posługujemy się na uczelniach, w publikacjach i w parafiach,
  • właściwej interpretacji dokumentów Kościoła na temat celebracji liturgicznych, rozumienia znaków, które w niej występują, zaangażowania świeckich w funkcje liturgiczne, jednolitości oraz dozwolonego zróżnicowania w sposobie celebracji. W związku z tym kilka próśb: 1 - o zgłaszanie lokalnych zwyczajów i ustaleń zaaprobowanych przez synody diecezjalne, godnych upowszechnienia w całej Polsce; 2 - o postawienie pytań w sprawach, które według Czytelnika wymagają wyjaśnienia, a w tekście roboczym nie są wyjaśnione; 3 - o przesłanie dobrych ujęć zdjęciowych poszczególnych celebracji i jej różnych elementów (z podaniem nazwiska i imienia autora zdjęcia),
  • określenia etapów formacji służby liturgicznej od wieku dziecięcego po wiek dojrzały,
  • napiętnowania dokonywanych nadużyć w celebracjach (prosimy o uwagi także na ten temat).

Pytania i uwagi, uzupełnienia i korekty należy przesłać pod wskazane poniżej adresy.

Kilka osób, spośród wymienionych poniżej (szczególnie Ks. St. Mieszczak, Ks. J. Górzyński, W. Kosmowski oraz I. Kucharska), uczestniczyło już w przygotowaniu "tekstu roboczego". Natomiast większość z nich włącza się w tę pracę na obecnym etapie. Zgodzili się zbierać wypowiedzi na poszczególne tematy, prowadzić na ten temat rozmowy i tej podstawie przygotować propozycje zmian lub uzupełnień, które należy wprowadzić w Ceremoniale oraz listę tematów, w których potrzebna jest decyzja Komisji Episkopatu.

Dalszą pracę nad Ceremoniałem przejmie zespół redakcyjny, który powoła Komisja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski. W razie potrzeby ostateczna redakcja będzie jeszcze poprzedzona pracą komisji ekspertów, powołanych do zbadania szczególnie trudnych czy dyskusyjnych spraw.

Uwagi ogólne do całości:

 Ks. dr Stanisław Szczepaniec
 ul. Św. Marka 10
 31-012 Kraków
 E-mail: atszczes@cyf-kr.edu.pl


Uwagi do poszczególnych rozdziałów:

CZĘŚĆ I: LITURGIĘ CELEBRUJE CAŁA WSPÓLNOTA

Rozdz. 1: Uczestnictwo w liturgii:
  Ks. dr Piotr Kulbacki
  ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 2
  34-450 Krościenko
  E-mail: PiotrKulbacki@oaza.org.pl

Rozdz. 2: Znaki liturgiczne
  Ks. lic. Stanisław Mieszczak
  ul. Saska 2
  30-715 Kraków
  E-mail: stanmie@poczta.onet.pl

Rozdz. 3: Posługi liturgiczne
  Ks. lic. Adam Wodarczyk
  ul. Radziszewskiego 7
  20-039 Lublin
  E-mail:ksjonczyk@pro.onet.pl

CZĘŚĆ II: RÓŻNORODNOŚĆ CELEBRACJI LITURGICZNYCH

Rozdz. 1: Eucharystia
  Mgr Wojciech Kosmowski
  ul. Białogardzka 8/8
  85-808 Bydgoszcz
  E-mail: kosmowsk@logonet.com.pl lub: kosmowsk@wp.pl

Rozdz. 2: Inne sakramenty święte
  Ks. dr Józef Górzyński
  Krakowskie Przedmieście 52/54
  00-322 Warszawa
  E-mail: jogor@wmsd.edu.pl

Rozdz. 3: Rok liturgiczny
  Ks. dr Marek Adaszek
  ul. Jana Pawła II 1
  59-204 Legnica
  E-mail: marcus-a@wp.pl

Rozdz. 4: Liturgia godzin
  Mgr Irena Kucharska
  ul. Gwardii Ludowej 7
  20-800 Lublin
  E-mail: ika@oaza.w.pl

Rozdz. 5: Sakramentalia i pogrzeb
  Ks. lic. Andrzej Magdziarz
  ul. Św. Marcin 13
  61-803 Poznań
  E-mail: amag@archpoznan.org.pl

CZĘŚĆ III: FORMACJA LITURGICZNA

  Ks. dr Stanisław Szczepaniec, adres j.w.
  ul. Św. Marka 10
  31-012 Kraków
  E-mail: atszczes@cyf-kr.edu.pl

DODATEK

Słownik najważniejszych pojęć, Indeks
  Ks. dr Jerzy Paliński
  ul. Plebiscytowa 49a
  41-041 Katowice
  E-mail: ks.palinski@katowice.opoka.org.pl

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE OBECNE W CAŁYM "CEREMONIALE"

Muzyka liturgiczna (spiew, muzyka, instrumenty muzyczne...)
  Ks. dr Robert Tyrała
  ul. Kanonicza 3
  31-002 Kraków
  E-mail: rtyrala@diecezja.krakow.pl

Sztuka liturgiczna (miejsce celebryty, szaty, naczynia ...)
 
 Ks. prof. Ryszard Knapiński
  ul. Konstantynów 1E/13
  20-708 Lublin
  E-mail: knapinsk@kul.lublin.pl

Ministranci i żeńskie zespoły służby litugicznej
  
Ks. Mirosław Dziegiński
  Pl. Katedralny 18
  50-329 Wrocław
  E-mail: dzieginski@pro.onet.pl


Zmiana wielkości czcionki: A A A

  kkbids@episkopat.pl
Jesteś naszym 1 gościem
     
 
 
 
   
Konferencja Episkopatu Polski