STRONA GŁÓWNA / Aktualności / Rok 2008
 
 
 
 

 

archiwum aktualności
2008

Przyjęcie przez Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski "Dyrektorium duszpasterstwa służby liturgicznej"
W dniu 27 listopada 2008 r. obradujące na Jasnej Górze 346. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski przyjęło przygotowane przez Podkomisję ds. Służby Liturgicznej Dyrektorium duszpasterstwa służby liturgicznej.
Pełny tekst Dyrektorium na stronie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Menu po "Rok Eucharystii" pod nazwą Dyrektorium duszpasterstwa służby liturgicznej. Kliknij tutaj.

Nominacja prefekta Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
W dniu 9 grudnia 2008 r. papież Benedykt XVI mianował kard. Antonio Canizares Llovera prefektem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Zastąpił on na tym stanowisku 75-letniego kard. Francisa Arinze, który osiągnął wiek emerytalny, zaś prefektem tej Kongregacji był od 1 października 2002 r.
Kard. Antonio Canizares Llovera urodził się 15 października 1945 r w Utiel w archidiecezji Walencja. Po święceniach prezbiteratu, które przyjął 21 czerwca 1970 r., zdobył stopień doktora teologii w dziedzinie katechetyki na Papieskim Uniwersytecie w Salamance. Na tym uniwersytecie później wykładał. Dnia 6 marca 1962 r. został mianowany Avila, świecenia biskupie przyjął 25 kwietnia 1962 r. Dnia 10 grudnia 1996 r. został mianowany arcybiskupem Granady, zaś 24 października 2002 r. arcybiskupem Toledo i prymasem Hiszpanii. Od 1995 r. jest członkiem watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. W marcu 2005 r. został wybrany wiceprzewodniczącym Konferencji Biskupów Hiszpanii. Dnia 24 marca 2006 r. został włączony do Kolegium Kardynalskiego, a 8 kwietnia mianowany członkiem Papieskiej Komisji "Ecclesia Dei".

Kolokwium interdyscyplinarne "Credo in Deum... w teologii i sztuce Kościołów chrześcijańskich"
W dniach 7 i 8 listopada 2008 r. odbyło się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim kolokwium interdyscyplinarne na temat "Credo in Deum... w teologii i sztuce Kościołów chrześcijańskich" zorganizowane przez Katedrę Historii Sztuki Kościelnej KUL.
 Więcej w "Anamnesis" nr 56.

Poprawiona edycja trzeciego wzorcowego wydania Mszału Rzymskiego
W połowie października 2008 r. ukazała się poprawiona edycja trzeciego wydania Missalis Romani. W poprawionej edycji dokonano kilku zmian i uzupełnień. Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów postanowił, że w Ogólnym wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego zmieniony został p. 149 mówiący o wymienianiu imienia biskupa w Modlitwie eucharystycznej. W myśl tego dekretu nie będzie się umieszczać w mszale Modlitw eucharystycznych na Msze sw. z udziałem dzieci. W mszale umieszczono trzy nowe formuły rozesłania wiernych na końcu Mszy św.
 Obecne wydanie Missalis Romani obejmuje 1309 stron (wydanie trzecie z 2002 r. miało 1318 stron). Wydanie poprawione posiada Supplementum (ss. 1271-1277). Znajdują się w nim nowe teksty modlitw Mszy Wigilii Zesłania Ducha Świętego, nowe zakończenia Mszy sw., nowa modlitwa nad darami na święto narodzenia Najsw. Maryi Panny (8 września), nowa modlitwa nad darami do tekstów wspólnych o Najsw. Maryi Pannie (Tempore "per annum" I.) oraz teksty na obchody liturgiczne wprowadzone do kalendarza ogólnego po wydaniu mszału w 2002 r. (Sw. Pio z Pietrelciny, Sw. Jan Diego i wspomnienie Najsw. Maryi Panny z Guadalupe).

Sympozjum liturgiczne w Lądzie n. Wartą
W dniu 17 października 2008 r. odbyło się w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa salezjańskiego w Lądzie n. Wartą XXIV Sympozjum liturgiczne na temat „Rozumna Służba Boża”. Więcej w "Anamnesis" nr 56.

 Latynoamerykański Kongres Pobożności Ludowej
W dniach 16 do 18 października 2008 r. odbył się w hiszpańskim mieście Valladolid Latynoamerykański Kongres Pobożności Ludowej, którego tematem był Wielki Tydzień. Więcej w "Anamnesis" nr 56.

Zagadnienia liturgiczne na jesiennym Zebraniu Plenarnym Episkopatu Niemiec w 2008 r.
W dniach 22-25 września 2008 r. odbyło się w Fuldzie jesienne zebranie plenarne Episkopatu Niemiec, w czasie którego poruszono szereg zagadnień liturgicznych.
Poinformowano na tym zebraniu o wynikach ankiety na temat nadzwyczajnej formy Mszy św. w niemieckich diecezjach. Podano informację, że prawdopodobnie na początku adwentu 2009 r. ukaże się w krajach języka niemieckiego na nowo opracowana część rytuału zawierająca obrzędy pogrzebu. Zebranie Plenarne przyjęło niemiecki przekład części rytuału zawierającej Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne (De Exorcismis et Supplicationibus quibusdam z 1999 r.). Po recognitio Kongregacji księga ta zostanie opublikowana w serii niemieckich ksiąg liturgicznych. Opublikowanie ma zostać poprzedzone wyjaśniającymi opracowaniami, które mają pomoc w lepszym zrozumieniu tekstu. Ma się ono ukazać wiosną 2009 r. Biskupi zebrani w Fuldzie przygotowali odpowiedź na pytanie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dotyczące możliwości przeniesienia znaku pokoju przed przygotowaniem darów ofiarnych zamiast przed Komunią św. Opowiedzieli się oni za zachowaniem aktualnego miejsca przekazywania znaku pokoju. Więcej w "Anamnesis" nr 56.

Nagroda im. ks. prof. Balthasara Fischera 2008
Przewodniczący Niemieckiego Instytutu Liturgicznego w Trewirze (DLI) prof. dr Martin Klöckener wręczył dnia 4 sierpnia 2008 r. Nagrodę im. ks. prof. Balthasara Fischera w wysokości 3000 euro dr. Aleksandrowi Zerfaß. Jury jednogłośnie wybrało jego pracę doktorską Mysterium mirabile. Poesie, Theologie und Liturgie in den Hymnen des Ambrosius von Mailand zu den Christusfesten des Kirchenjahres, napisaną w roku 2007 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Moguncji.

 Nowy przekład Ordo Missae dla Stanów Zjednoczonych
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdziła nowe angielskie tłumaczenie porządku Mszy św. (Ordo Missae), zaproponowane przez Konferencję Biskupów Stanów Zjednoczonych. Tłumaczenie całego Mszału Rzymskiego, zawierającego teksty stałych i zmiennych części Mszy św. na cały rok liturgiczny, potrwa chyba do roku 2010. Ponowne redagowanie tekstów jest zgodne z wytycznymi dekretu "Liturgiam Authenticam" wydanego w 2001 r. przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Instrukcja ta nakazuje rewizję dotychczasowych przekładów Mszału. Prefekt Kongregacji, kard. Francis Arinze w liście skierowanym do Konferencji Biskupów Stanów Zjednoczonych wyraża zadowolenie z wyników dotychczasowych prac nad tłumaczeniem Mszału Rzymskiego i zwraca biskupom amerykańskim uwagę na to, iż nowy przekład tekstów liturgii ma być wpierw wprowadzany w "przygotowaniu duszpasterskim", należy również opracować do niego odpowiednią oprawę muzyczną.

Nominacja prezydentów delegatów na 12. Synod Biskupów
Dnia 24 czerwca 2008 r. Ojciec Święty mianował prezydentów delegatów na 12. Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów, które będzie miało miejsce w Watykanie od 5 do26 października 2008 r. na temat: "Słowo Boże w życiu i misji Kościoła". Nominacje otrzymali Ich Eminencje Kardynałowie: William Joseph Levada, prefekt Kongregacji Nauki Wiary; Oswald Gracias, arcybiskup Bombaju (Indie); Odilo Pedro Scherer, arcybiskup Săo Paulo (Brazylia).

Ogłoszenie Instrumentum laboris na 12. Synod Biskupów
W dniu 12 czerwca zostało przedstawione na konferencji prasowej na Watykanie In-strumentum laboris na 12. Synod Biskupów poświęcony tematowi "Słowo Boże w życiu i posłudze Kościoła" Tekst polski tego dokumentu wraz z tekstami w głównych językach europejskich znajduje się na watykańskiej stronie internetowej: http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20080511_instrlabor-xii-assembly_pl.html

Pierwsze w Polsce święcenia diakonatu stałego
Po raz pierwszy w Kościele w Polsce żonaci mężczyźni otrzymali święcenia dia-konatu stałego. Biskup toruński Andrzej Suski udzielił w Toruniu w dniu 6 czerwca 2008 r. święceń diakonatu 38-letniemu Tomaszowi Chmielewskiemu. Natomiast 8 czerwca w Pelplinie święcenia diakonatu otrzymał Zbigniew Machnikowski Nowi diakoni stali dołączyli do grona prawie 32 tysięcy diakonów stałych pracujących na całym świecie.

Uroczyste wprowadzenie proboszcza pierwszej parafii personalnej dla rytu nadzwyczajnego w Rzymie
Papież Benedykt XVI ustanowił pierwszą w Italii i Europie parafię personalną dla sprawowania liturgii według motu proprio "Summorum Pontificum". Parafia została powierzona Bractwu św. Piotra (FSSP). Wprowadzenie w urząd proboszcza tej parafii o. Josepha Kramera FSSP miało miejsce 8 czerwca 2008 r. w kościele Santa Trinita dei Pellegrini ai Catenari (w pobliżu Campo de’ Fiori) w obecności bpa pomocniczego Ernesto Mandara odpowiedzialnego za duszpasterstwo w tej części Wiecznego Miasta. Bractwo św. Piotra otworzyło z tej okazji stronę internetową w j. angielskim, francuskim i włoskim http://www.fssp.it/pages/intro.php.

Liturgista ks. A. Catella biskupem diecezji Casale Monferrato
Dnia 15 maja 2008 r. ks. prałat Alceste Catella, wikariusz generalny diecezji Biel-la w metropolii turyńskiej, został mianowany biskupem diecezji Casale Monferrato. Ks. Catella, ur. 6 maja 1942 r., wyśw. na prezbitera diecezji Biella 26 czerwca 1966 r., święcenia biskupie przyjął dnia 29 czerwca 2008 r. Głównym konsekratorem był arcybiskup Turynu kard. Severino Poletto, a głównymi współkon-sekratorami byli arcybiskup Vercelli - Enrico Masseroni i biskup diecezji Biella - Gabriele Mana. Ingres biskupa Alceste Catella do katedry w Casale Monferrato odbył się 7 września 2008 r.
 Więcej w dziale Informacje w nr 55 "Anamnesis"

Sympozja liturgiczne w kwietniu 2008:
 - Specjalizacja Liturgiczna Instytutu Teologii Pastoralnej oraz Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zorganizowali 17 kwietnia 2008 r. Sympozjum: Mszał Piusa V czy Mszał Pawła VI?
 - 17 kwietnia 2008 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu miało miejsce sympozjum liturgiczne na temat: Eucharystia - tradycja czy teraźniejszość?
 - Sekcja Liturgiki Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie zorganizowała w dniu 15 kwietnia 2008 r. konferencję naukową "Liturgia jako >locus hermeneuticus< - znaczenie hermeneutyki w liturgii".
 Wiécej o tych sympozjach w dziale Informacje w nr. 54 "Anamnesis"

Nominacja wiceprezydenta i sekretarza Papieskiej Komisji >Ecclesia Dei<
W dniu 13 marca 2008 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował wiceprezydentem Papieskiej Komisji >Ecclesia Dei< ks. prałata Camille Perl, dotychczasowego sekretarza tej Komisji. W tym samym czasie Papież mianował sekretarzem Komisji >Ecclesia Dei< ks. prałata Mario Mariniego, dotychczasowego jej sekretarza dołączonego.

Habilitacja z liturgiki w Opolu
W dniu 6 marca 2008 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego odbyło się kolokwium habilitacyjne ks. Stanisława Araszczuka z Legnicy, po którym ks. Araszczuk otrzymał tytuł doktora habilitowanego. Recenzentami jego dorobku naukowego i rozprawy p.t. "Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza w odnowionej liturgii Soboru Watykańskiego II" byli: ks. prof. dr hab. Helmut Jan Sobeczko z Opola, ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak z Lublina, ks. prof. dr hab. Jacek Nowak z Warszawy i ks. prof. dr hab. Krzysztof Konecki z Torunia.

Międzynarodowy Dzień Wolnej Niedzieli
W kilku krajach 3 marca 2008 r. obchodzony był po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Wolnej Niedzieli. Niemieccy i austriaccy członkowie "Sojuszu na rzecz wolnej niedzieli" odnaleźli w 2006 r. świadectwa, że 3 marca 321 r. po raz pierwszy świętowano niedzielę jako dzień wolny od pracy i rozpoczęli akcję propagowania tej daty.
Więcej w dziale Informacje w nr. 54 "Anamnesis"

Nowy dokument watykański o chrzcie
Kongregacja Nauki Wiary w ogłoszonej 29 lutego 2008 r. w Watykanie „Nowej odpowiedzi na temat ważności chrztu” stwierdziła, że tylko chrzest udzielany w imię Trójcy Świętej, a więc z wymienieniem imion trzech Osób Boskich, jest ważny w Kościele katolickim. Odpowiedź dotyczy dwóch pytań kierowanych do tej Kongregacji, czy ważne są chrzty udzielane z wypowiedzeniem takich tytułów Boga jak Stwórca, Odkupiciel, Wyzwoliciel czy Uświęciciel, zamiast imion Trójcy Świętej. Kongregacja oświadczyła, że taki chrzest jest nieważny, a osoby ochrzczone w ten sposób winny być ochrzczone jeszcze raz, przy użyciu formuły trynitarnej. Odpowiedź ta wydrukowana jest w numerze 54 "Anamnesis" na s. 17-18.


Zmiana wielkości czcionki: A A A

  kkbids@episkopat.pl
Jesteś naszym 1 gościem
     
 
 
 
   
Konferencja Episkopatu Polski