STRONA GŁÓWNA / Aktualności / Rok 2007
 
 
 
 

 

archiwum aktualności
2007

Kolejne (14. i 15.) spotkania Vox Clara Committee
Po raz czternasty spotkali się członkowie Vox Clara Committee spotkali się w dniach 3-6 września 2007 r. w biurach Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Komitet ten został utworzony przez Kongregację 19 lipca 2001 r. dla jednolitego tłumaczenia ksiąg liturgicznych na język angielski.
Relacja o tym spotkaniu znajduje się na watykańskiej stronie internetowej http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/
rc_con_ccdds_doc_20070906_press-release-vc_en.html

Następne 15. już spotkanie Komitetu odbyło się w dniach od 30 listopada do 5 grudnia 2007 r.
Relacja o tym spotkaniu znajduje się na watykańskiej stronie internetowej http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents
/rc_con_ccdds_doc_20071205_press-release-vc_en.html
.
Następne 16. spotkanie Komitetu odbędzie się we wrześniu 2008 r.

59. Zebranie Diecezjalnych Duszpasterzy Służby Liturgicznej w Warszawie
W dniach 12-13 listopada 2007 r. w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym w Warszawie odbyło się 59. Zebranie Diecezjalnych Duszpasterzy Służby Liturgicznej. Spotkaniu przewodniczyli bp Stefan Cichy, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski i bp Grzegorz Balcerek, przewodniczący Podkomisji ds. Służby Liturgicznej. Tematem tegorocznego spotkania był projekt Dyrektorium duszpasterstwa służby liturgicznej.
Materiały z tego spotkania wydrukowane będą w nr. 53 biuletynu "Anamneiss"

Rok św. Pawła
W czasie Nieszporów w bazylice św. Pawła za Murami w dniu 28 czerwca 2007 r. papież Benedykt XVI zapowiedział obchód Roku św. Pawła, który trwać będzie od 28 czerwca 2008 r. do 29 czerwca 2009 r. z okazji 2000. rocznicy urodzin Apostoła Narodów.
Organizatorzy zapowiedzieli również utworzenie stron internetowych, na których znajdować się będzie plan jubileuszu i pomocne informacje. Jedna z nich to www.annopaolino.org.
Więcej w Informacjach w nr. 52 "Anamnesis".

Sympozjum o Martyrologium Rzymskim w Lądzie n. Wartą
W dniu 19 października 2007 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą odbyło się 23. Sympozjum Liturgiczne na temat: Martyrologium Romanum jako świadectwo świętości Kościoła.
Więcej w Informacjach w nr. 52 "Anamnesis".

Sympozjum o sakramencie chrztu na Jasnej Górze
W dniach 11 i 12 października 2007 r. na Jasnej Górze odbyło się sympozjum dla osób konsekrowanych zorganizowane przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów EpiskoŹpatu Polski. Temat sympozjum było: "Sakrament chrztu w duchowości osób zakonnych".
W spotkaniu uczestniczyło ok. 150 osób z 33 zgromadzeń. Były to przede wszystkim siostry zakonne, przedstawicielki różnych zgromadzeń z całej Polski, członkinie instytutów świeckich, zakonnicy. Całość prowadził bp dr Stefan Cichy, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
Obrady odbywały się w Kaplicy św. Józefa. Referaty wygłosili: ks. dr Piotr Klimek z Warszawy - "Chrzest fundamentem życia chrześcijańskiego w Kościele", o. dr Marian Zawada OCD z Krakowa - "Śluby zakonne ukonkretnieniem konsekracji chrzcielnej", na temat „Wspomnienia chrztu - teologiczne znaczenie” mówił ks. prof. Bogusław Nadolski TChr z Poznania, a zagadnienie "Indywidualne formy wspomnienia chrztu" przedstawił ks. dr Krzysztof Frąszczak z Poznania. Na temat "Formy wspomnienia chrztu: aspersja w czasie niedzielnej Eucharystii i nieszpory chrzcielne" mówi ks. dr Mateusz Matuszewski z Warszawy, a zagadnienie "Perspektywy rozwoju daru Bożego dziecięctwa" przedstawił ks. dr Jan Hadalski TChr z Poznania.
Materiały z tego sympozjum zostaną opublikowane w nr. 53 "Anamnesis".

Nominacja Mistrza Liturgicznych Celebracji Papieskich
Dnia 1 października 2007 r. papież Benedykt XVI mianował Mistrzem Liturgicznych Celebracji Papieskich 42-letniego ks. Guido Martiniego z Archidiecezji Genui.
Więcej w Informacjach w nr. 52 "Anamnesis".

Nominacja Przewodniczącego Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych
Dnia 1 października 2007 r. Papież mianował przewodniczącym Papieskiego Komitetu ds. Kongresów Eucharystycznych abpa. Piero Mariniego, wieloletniego Mistrza Papieskich Celebracji Liturgicznych.
Więcej w Informacjach w nr. 52 "Anamnesis".

III Ogólnopolska Pielgrzymka nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. na Jasną Górę - 29.09.2007
29 września 2007 r. odbyła się na Jasnej Górze III Ogólnopolska Pielgrzymka nadzwyczajnych szafarzy Komunii Św. W pielgrzymce tej uczestniczyło około 1000 nadzwyczajnych szafarzy z Polski.
Pielgrzymce tej przewodniczył bp Grzegorz Balcerek z Poznania, Przewodniczący Podkomisji ds. Służby Liturgicznej KEP. Uczestnicy w sali ojca Kordeckiego wysłuchali konferencji ks. Stanisława Mieszczaka SCJ z Krakowa na temat: "Podstawy duchowości eucharystycznej w życiu nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej", uczestniczyli w bazylice na Jasnej Górze w Eucharystii, której przewodniczył i homilię wygłosił biskup Grzegorz Balcerek oraz na zakończenie adorowali Najświętszy Sakrament w sali ojca Kordeckiego, a tmatem adoracji było: "Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu".
Więcej w Informacjach w nr. 52 "Anamnesis".

Zjazd Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych
Kolejny zjazd członków Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych (SPMK) odbył się w dniach 11-13 IX 2007 r. w Koszalinie w nowo wybudowanym i oddanym do użytku Centrum Edukacyjno-Formacyjnym Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Tematyka zjazdu koncentrowała się wokół godności i posługi organisty w Kościele.
Szczegółowe sprawozdanie wydrukowano w Informacjach w nr. 52 "Anamnesis".

Sympozjum Wykładowców Liturgiki w Straszynie
W dniach 10-11 września 2007 r. w domu rekolekcyjnym archidiecezji gdańskiej w Straszynie odbyło się kolejne XLIII Sympozjum Wykładowców Liturgiki. Tematem obrad było: Duchowość liturgiczna w świetle sakramentu chrztu.
Więcej w Informacjach w nr. 51 "Anamnesis".

Wydano dodatki do tomów II-IV Liturgii Godzin z tekstami o nowych świętych i błogosławionych oraz teksty Ordo Missale
W ostatnim czasie w wydawnictwie Pallottinum ukazały się następujące publikacje:
Ordo Missae - Stałe części Mszy św. dla wiernych uczestniczących we Mszy św. według Listu apostolskiego Motu proprio „Summorum Pontificum” papieża Benedykta XVI, Pallottinum Poznań 2007,
Liturgia godzin. Tom dugi. Teksty własne o świętych - dodatek, Pallottinum, Poznań 2007,
Liturgia godzin. Tom trzeci. Teksty własne o świętych - dodatek, Pallottinum, Poznań 2007,
Liturgia godzin. Tom czwarty. Teksty własne o świętych - dodatek, Pallottinum, Poznań 2007.

XXXIV Międzynarodowy Kongres Pueri Cantores w Krakowie
Miłosierdzie Pana na wieki wyśpiewywać będę”. Pod takim hasłem odbył się w dniach od 10-15 lipca 2007 r. w Krakowie XXXIV Międzynarodowy Kongres Chórów PUERI CANTORES zorganizowany przez Polską Federację PUERI CANTORES.
Szczegółowe sprawozdanie w Informacjach w nr. 51 "Anamnesis".

Nominacja w Papieskiej Komisji "Ecclesia Dei"
Z upoważnienia papieża Benedykta XVI kard. Hoyos, przewodniczący Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei”, mianował w dniu 7 lipca 2007 r. ks. prałata Mario Martiniego, pracownika Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, sekretarzem dołączonym wspomnianej Komisji.

List apostolski Motu proprio Benedykta XVI "Summarum Pontificum"
W dniu 7 lipca 2007 r. ogłoszone zostało list apostolski Motu proprio Benedykta XVI „Summorum Pontificum” w sprawie korzystania z Mszału bl. Jana XXIII z 1962 r. i dołączony został do niego list Papieża do biskupów. Teksty znajdują się w nr. 51 "Anamnesis". Tam też opublikowano wypowiedzi niektórych Konferencji Episkopatu na ten temat.
 Wskazania Konferencji Episkopatu Polski, Niemiec i Szwajcarii dotyczące realizacji tego Motu proprio opublikowane są w nr. 52 "Anamnesis".

Druga Ogólnopolska Pielgrzymka Ministrantów i Lektorów do Lichenia
W sobotę 16 czerwca 2007 r. odbyła się w Licheniu Druga Ogólnopolska Pielgrzymka Ministrantów i Lektorów (pierwsza taka pielgrzymka odbyła się 25 czerwca 2005 r. na Jasnej Górze). Jej organizatorami były Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz redakcja ogólnopolskiego miesięcznika dla ministrantów "KnC - Króluj nam Chryste".
Do Lichenia przybyło na ponad 9 tysięcy chłopców i młodych mężczyzn. Najwięcej uczestników przybyło z następujących diecezji: legnicka (1514), włocławska (1029), poznańska (879), łódzka (595), gnieźnieńska (554).

Ekumeniczna deklaracja o uznaniu ważności chrztu przez Kościoły i Wspólnoty chrześcijańskie w Niemczech

W czasie nabożeństwa ekumenicznego, które odbyło się 29 kwietnia 2007 r. w katedrze w Magdeburgu, przedstawiciele jedenastu Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich w Niemczech podpisali dokument w sprawie wzajemnego uznania chrztu św. udzielanego w tych wspólnotach. W nabożeństwie tym wzięli udział m.in. przewodniczący Kościoła Ewangelickiego w Niemczech bp Wolfgang Huber i przewodniczący niemieckiego episkopatu kard. Karl Lehmann. Homilię wygłosił emerytowany biskup Kościoła metodystycznego Walter Klaiber.

Wspomniany dokument znajduje się na stronie internetowej
http://dbk.de/imperia/md/content/pressemitteilungen/2007-1/taufanerkennungstext.pdf

Obok Kocioła Ewangelickiego i Kościoła rzymskokatolickiego porozumienie podpisali m. in. prawosławny Kościół etiopski w Niemczech, Kościół prawosławny w Niemczech, Kościół anglikański w Niemczech, Ormiański Kościół Apostolski w Niemczech oraz metodyści i starokatolicy.

Lineamenta na XII Synod Biskupów
Dnia 25 kwietnia 2007 r. w Rzymie zostały opublikowane i przedstawione na konferencji prasowej Lineamenta na XII Synod Biskupów. Synod ten będzie poświęcony tematowi: "Słowo Boże w życiu i misji Kościoła" i obradować będzie na Watykanie w dniach 5-26 października 2008 r.

 Dokument ten w języku polskim znajduje się na stronie internetowej
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20070427_lineamenta-xii-assembly_pl.html
 Na tej samej stronie można znaleźć go w językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, łacińskim, niemieckim, portugalskim i włoskim.

Konferencja naukowa "Architektura w służbie liturgii"
Sekcja Liturgiki Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie zorganizowała w dniu 17 kwietnia 2007 r. konferencję naukową "Architektura w służbie liturgii". Otwarcia konferencji i powitania gości dokonał dziekan Wydziału Teologicznego UKSW, ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki. Ks. prof. dr hab. Jacek Nowak, przewodniczący sekcji liturgiki i główny organizator konferencji wprowadził zgromadzonych uczestników w tematykę przestrzeni liturgicznej.

 Pierwszy referat: "Lex credendi - lex celebrandi - lex edificandi" Architektura liturgiczna zrodzona z wiary Kościoła wygłosił ks. dr Jan Rusiecki (UKSW). Drugi z prelegentów - dr Witold Mieszkowski z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej przedstawił referat zatytułowany: Kościół jako znak w przestrzeni miejskiej. Po krótkiej przerwie na kawę i herbatę zostały wygłoszone trzy kolejne referaty: Symbolika budynku Kościoła (s. dr Marii Stella, Warszawa); Światło w liturgii i architekturze sakralnej (prof. dr hab. Konrad Kucza - Kuczyński, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej), Teologiczne usytuowanie ołtarza w świątyni chrześcijańskiej (Ks. dr Jarosław Superson i Ks. dr Janusz Mieczkowski, PAT, Kraków).

Po wygłoszeniu referatów miała miejsce ożywiona dyskusja nad ich treścią, po czym ks. prof. dr hab. Jacek Nowak dokonał krótkiego podsumowania konferencji. Materiały z konferencji zostaną opublikowane w Collectanea Theologica.

Spotkanie Vox Clara Committee
Po raz trzynasty spotkali się członkowie Vox Clara Committee spotkali się w dniach 12-15 marca 2007 r. w biurach Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Komitet ten został utworzony przez Kongregację 19 lipca 2001 r. dla jednolitego tłumaczenia ksiąg liturgicznych na język angielski.
 Następne spotkanie Komitetu odbędzie się we wrześniu 2007 r.

Relacja o 13 spotkaniu znajduje się na watykańskiej stronie internetowej http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/
rc_con_ccdds_doc20070315_press-release-vc_en.html

Nominacja podsekretarza Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Dnia 15 marca 2007 r. Papież Benedykt XVI powołał na stanowisko podsekretarza Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów pracującego w tej Kongregacji o. Anthony’ego Warda SM.

Posynodalna adhortacja apostolska "Sacramentum caritatis"
W dniu 13 marca 207 r. została przedstawiona na Watykanie posynodalna adhortacja apostolska papieża Benedykta XVI Sacramentum caritatis. Dokument papieski nosi datę 22 lutego 2007 r. i jest owocem XI Synodu Biskupów, który obradował w Rzymie w dniach 2-23 października 2005 r.

Dokument ten wydany w różnych językach w osobnych broszurach, w języku polskim ukazał się na łamach polskiego wydania "L'’Osservatore Romano" 28 (2007) nr 4 (282), s. 4-42. Jest on także dostępny na stronach internetowych różnych diecezji, przede wszystkim jednak na watykańskiej stronie internetowej:

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis_pl.html

Spotkanie Ojca Świętego Benedykta XVI z klerykami Seminarium Diecezji Rzymskiej
Dnia 17 lutego 2007 r. papież Benedykt XVI odwiedził Seminarium Diecezji Rzymskiej i spotkał się z jego alumnami. Przedstawiciele poszczególnych roczników zadawali Ojcu Świętemu pytania, na które udzielał odpowiedzi. Niektóre dotyczą liturgii. Teksty pytań i odpowiedzi znajdują się na stronie watykańskiej
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2007/february/documents/hf_ben-xvi_spe_20070217_seminario-romano_it.html

Tam też znajdują się tłumaczenia tych tekstów na j. angielski, francuski, hiszpański, niemiecki i portugalski.

Nominacje członków Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych
Dnia 6 lutego 2007 r. Ojciec Święty mianował członkami Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych: bpa Roberta Sarah, sekretarza Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, bpa Briana Farrell, sekretarza Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan i o. Réal Tremblay C.Ss.R., konsultora Kongregacji Nauki Wiary.

Nominacja członka Papieskiej Komisji "Ecclesia Dei"
Dnia 3 lutego 2007 r. Papież Benedykt XVI mianował członkiem Papieskiej Komisji "Ecclesia Dei" kard. Franca Rodé, Prefekta Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.


Zmiana wielkości czcionki: A A A

  kkbids@episkopat.pl
Jesteś naszym 1 gościem
     
 
 
 
   
Konferencja Episkopatu Polski