STRONA GŁÓWNA / Aktualności / Rok 2006
 
 
 
 

 

archiwum aktualności
2006

Sesja plenarna Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych
W dniach 7-9 listopada 2006 r. odbyła się w Rzymie w Villa Aurelia sesja plenarna Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych.

W dniu 9 listopada 2006 r. uczestnicy sesji zostali przyjęci na audiencji przez papieża Benedykta XVI. Papież mówił zebranym o znaczeniu Eucharystii i przypomniał, że jego najbliższa adhortacja apostolska poświęcona będzie Eucharystii i stwierdził, że "dokument ten dopomoże Kościołowi w przygotowaniu i obchodach z wewnętrznym zaangażowaniem Kongresu Eucharystycznego, który odbędzie się w czerwcu 2008 roku".
Więcej w "Anamnesis" nr 48

Kolejne (58.) Zebranie Diecezjalnych Duszpasterzy Służby Liturgicznej w Warszawie
W dniach 6-7 listopada 2006 r. w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym w Warszawie odbyło się 58. zebranie Diecezjalnych Duszpasterzy Służby Liturgicznej. Spotkaniu przewodniczył Ks. Biskup Stefan Cichy, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski i Ks. Biskup Grzegorz Balcerek, przewodniczący Podkomisji ds. Służby Liturgicznej. Tematem tegorocznego spotkania były funkcje i posługi wykonywane przez ministrantów.

Wykłady wygłosili: ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko, "Znak obecności Chrystusa. Zgromadzenie liturgiczne i jego przewodniczący", ks. prof. dr hab. Zbigniew Wit, "Ołtarz chrześcijański miejscem ofiary i uczty" i ks. dr Daniel Brzeziński, "Procesje w liturgii chrześcijańskiej".

Po każdym wykładzie prezentowano komunikaty, które w sposób praktyczny ukazywały zadania ministrantów w liturgii. Skupiono się przede wszystkim na posłudze i formacji ministrantów kadzidła i wody, ołtarza, światła i krzyża.
Materiały drukowane będą w "Anamnesis" nr 48

Jubileusz Instytutu Liturgiki w Paryżu
Jesienią 1956 r. "Institut supérieur de liturgie" (ISL) w Paryżu rozpoczął swoją działalność. Jego profesorowie mieli wkład w odnowę liturgiczną Soboru Watykańskiego II. W dniach 26-28 października 2006 r. w murach Instytutu miało miejsce sympozjum dla uczczenia jego 50-lecia. Tematem spotkania było "Liturgia w Kościele". Temat ten rozważany był na trzech płaszczyznach: dialog z kierującymi Kościołem, perspektywy liturgiki oraz Impulsy dla formacji liturgicznej.
Więcej informacji na stronie internetowej http://www.icp.fr/isl/

Skład Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
W czasie 336. ZP KEP biskup legnicki Stefan Cichy został wybrany na drugą kadencję przewodniczącym Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Zebranie Plenarne KEP w dniu 18 października 2006 r. zatwierdziło członków i konsultorów Komisji. Jej skład jest następujący:
Bp Stefan Cichy, przewodniczący

 Członkowie:
 Abp Edward Ozorowski, arcybiskup metropolita białostocki,
 Bp Grzegorz Balcerek, biskup pomocniczy poznański,
 Bp Ireneusz Pękalski, biskup pomocniczy łódzki.

 Konsultorzy:
 Ks. prof. dr hab. Ryszard Knapiński z diecezji płockiej,
 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Konecki z diecezji włocławskiej,
 Ks. dr hab. prof. KUL Czesław Krakowiak z archidiecezji lubelskiej,
 Ks. dr Mateusz Matuszewski z diecezji warszawsko-praskiej,
 Ks. prof. dr hab. Bogusław Nadolski TChr,
 Ks. dr hab. prof. UKSW Jacek Nowak SAC,
 Ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko z diecezji opolskiej,
 Ks. dr Stanisław Szczepaniec z archidiecezji krakowskiej
 P. dr hab. Remigiusz Pośpiech z diecezji opolskiej.

Sympozjum o sakramencie pokuty w Lądzie n. Wartą
W dniu 20 października 2006 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Warta odbyło się 22. Sympozjum Liturgiczne pt. "Sakrament Pokuty w praktyce Kościoła". Podczas tegorocznego sympozjum przyznano po raz pierwszy nagrodę im. ks. prof. Adama Duraka. Laureatami tegorocznej nagrody zostali: za pracę magisterską Anita Rayzacher (dyplom, pamiątkowy medal i gratyfikacja pieniężna), w zakresie publikacji naukowej ks. Waldemar Jan Pałęcki MSF (dyplom, pamiątkowy medal i gratyfikacja pieniężna).

Sympozjum o sakramencie pokuty na Jasnej Górze
W dniach 11 i 12 października 2006 r. na Jasnej Górze odbyło się sympozjum dla osób konsekrowanych zorganizowane przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski. Tematem sympozjum był "Sakrament pokuty i pojednania w życiu konsekrowanym". Wzięło w nim udział około 300 osób. Wygłoszono na nim następujące referaty: ks. Edward Staniek, "Czego uczy nas historia sakramentu pokuty i pojednania?", o. Jerzy Kielech OSPIE, "Współczesne zagrożenia w praktyce Sakramentu pokuty i pojednania"; O. Jerzy Gogola OCD, "Znaczenie kierownictwa duchowego w życiu osób konsekrowanych" Józef Augustyn SJ, "O kulturze dialogowania w konfesjonale"; ks. Sławomir Sosnowski, "Akty pokutne w ramach Eucharystii" i ks. Piotr Greger, "Obrzęd pojednania wielu penitentów z indywidualną spowiedzią i rozgrzeszeniem".
Materiały z tego sympozjum zostaną opublikowane w nr. 49 "Anamnesis"

Polski "Leksykon liturgii"
Na początku września 2006 r. ukazał się w Wydawnictwie Pallottinum w Poznaniu Leksykon liturgii w opracowaniu ks. prof. Bogusława Nadolskiego TChr, autora wielu publikacji na tematy liturgiczne, m.in. czterotomowego podręcznika Liturgika. Notka wydawnicza o tym leksykonie zaznacza: "Jest to pierwsza, unikatowa w języku polskim tak obszerna i wyczerpująca publikacja z tej dziedziny. Leksykon obejmuje ponad 1700 haseł. Niektóre z nich (np. święto, sakramenty, liturgia, rodziny liturgiczne, Maryja Matka Jezusa Chrystusa, Triduum Paschalne itd.) potraktowano bardzo szeroko, ukazując ich źródła, rozwój historyczny i znaczenie w teologii liturgii po Soborze Watykańskim II. W większości hasła zawierają podstawową bibliografię polską i obcą. Książkę wzbogacono też o kilkadziesiąt rysunków oraz fotografii barwnych.

Sympozjum Wykładowców Liturgiki w Tarchominie
W dniach 11 i 12 września 2006 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej w Tarchominie odbyło się 42. Sympozjum Wykładowców Liturgiki w Wydziałach Teologicznych i Wyższych Seminariach Duchownych. Temat sympozjum brzmiał: Kultura - kult - liturgia.
Więcej w "Anamnesis" nr 47

Pielgrzymka ministrantów do Rzymu
W dniach 31 lipca do 3 sierpnia 2006 r. odbyła się zorganizowana przez CIM (Coetus Internationalis Ministrantium) międzynarodowa pielgrzymka ministrantów do Rzymu. W pielgrzymce brało udział ponad 42.000 ministrantów z 18 krajów Europy. Najwięcej ministrantów i ministrantek 35.000 było z Niemiec, a z samej diecezji Freiburg 7.000. Polskę reprezentowało 1.000 ministrantów.
Więcej w "Anamnesis" nr 47

Nagroda im. ks. prof. Balthasara Fischera
Niemiecki Instytut Liturgiczny w Trewirze (Das Deutsche Liturgische Institut in Trier) przekazał w dniu 31 lipca 2006 r. po raz drugi nagrodę Balthasara Fischera dla popierania badań w dziedzinie liturgiki. Nagrodę otrzymał dr Olaf Richter za pracę ANAMNESIS - MIMESIS - EPIKLESIS. Der Gottesdienst als Ort religiöser Bildung, Leipzig 2005. Autor urodzony w 1966 r. jest pastorem Kościoła luterańskiego Saksonii i uzyskał doktorat na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Lipskiego.

Czwarty Krajowy Kongres Pueri Cantores w Toruniu
W dniach 29 czerwca do 2 lipca 2006 r. odbywał się w Toruniu IV Krajowy Kongres Polskiej Federacji Pueri Cantores pod hasłem Hymnum gloriae Tuae canimus. Inauguracja Kongresu i większość koncertów odbywały się w kościele Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny. W kongresie brało udział 13 zespołów muzycznych
Więcej w "Anamnesis" nr 47

Ukazało się drugie wydanie I tomu Liturgii Godzin
W wydawnictwie Pallotiinum w Poznaniu ukazało się z końcem czerwca br. drugie wydanie I tomu Liturgii Godzin (okres Adentu i Narodzenia Pańskiego). Jest to wydanie częsciowo zmienione i uzupełnione. Tom ten jest już w Pallotiinum w sprzedaży.

Nowa seria liturgiczna
Staraniem Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Wydawnictwo Światło-Życie w Krakowie zaczęło wydawać "Zeszyty formacji liturgicznej". Ukazały się już trzy tomiki: ks. Stanisław Szczepaniec, Co to jest liturgia? , Damian Gruchlik, Znak i posługa światła w liturgii i Paweł Oleksy, Modlitwa powszechna w celebracjach liturgicznych. Zamawiać można na stronie Wydawnictwa http://www.wydawnictwo-oaza.pl/


Zmiana wielkości czcionki: A A A

  kkbids@episkopat.pl
Jesteś naszym 1 gościem
     
 
 
 
   
Konferencja Episkopatu Polski