STRONA GŁÓWNA / Aktualności / Rok 2005
 
 
 
 

 

archiwum aktualności
2005

Nowi konsultorzy Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
W czasopiśmie "Notitiae" wydawanym przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów opublikowano nazwiska nowych Konsultorów tej Kongregacji mianowanych 19 września 2005 r. przez papieża Benedykta XVI na pięć lat. Są to:
 bp Aloysius M. Sutrisnaatmaka, Biskup Palangkaraya (Indonezja),.
 ks. Vojtech Nepsinsky, z Diecezji Banska Bystrica (Słowacja),
 ks. Michael Kunzier, Paderborn (Niemcy),
 o. Jose Raimundo Pinto de Melo, SI (Brazylia),
 o. Konstantin Morozov, OFMCap. (Ukraina).

 IV edycja Ogólnopolskich Warsztatów Muzyki Liturgicznej
 W dniach 9-12 lutego 2006 r. w Gietrzwałdzie koło Olsztyna odbędzie się IV edycja Ogólnopolskich Warsztatów Muzyki Liturgicznej. Każdorazowo bierze w nich udział około 250 młodych ludzi z całej Polski. Obecna edycja poświęcona będzie pieśniom Wielkanocnym. Program zob. na stronie http://www.liturgia.wroclaw.pl/warsztaty_muzyczne.html

Przygotowania do 49. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Québecu
W kanadyjskiej archidiecezji Québec rozpoczęły się już przygotowania do 49. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który odbędzie się w tym mieście w dniach 15-22 czerwca 2008 r. Hasłem tego Kongresu są słowa: "Eucharystia - dar Boga dla życia świata". W pięciu wersjach językowych: francuskiej, angielskiej, hiszpańskiej, włoskiej i niemieckiej uruchomiono już stronę internetową www.cei2008.ca tego wydarzenia. Jest już gotowe także logo Kongresu. Québec wybrał na miejsce 49. MKE jeszcze papież Jan Paweł II, gdy 17 października 2004 otwierał w orędziu telewizyjnym z Watykanu Kongres w Guadalajarze i Rok Eucharystii. Kandydaturę tego miasta zgłosili miejscowi biskupi za zgodą całego episkopatu kanadyjskiego, gdyż w r. 2008 minie 400 lat od założenia Québecu.

W Rzymie obradował międzynarodowy kongres "Pueri Cantores"
W dniach od 28 do 31 grudnia 2005 r. obradował w Rzymie 33. Międzynarodowy Kongres Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores pod hasłem "Wielbi dusza moja Pana". Obrady w Auli Pawła VI otworzył abp Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich. W kongresie "Pueri Cantores" brało udział 4,5 tys. młodych śpiewaków z całego świata. Polskę reprezentowali chóry Bazyliki Kaliskiej i "Il Canto Magnificat" z Wesołej k. Warszawy. 29 grudnia uczestnicy spotkania koncertowali w rzymskich parafiach. 30 grudnia przyjął ich na audiencji w Auli Pawła VI Benedykt XVI.

Zmarł ks. prof. Adolf Adam (1912-2005)
Ks. prof. dr Adolf Adam, emerytowany profesor liturgiki w Uniwersytecie w Moguncji zmarł 16 grudnia 2005 r. w wieku 93 lat. Jego pogrzeb odbył się 22 grudnia 2005 r. w Dietesheim k/Offenbach nad Menem.(więcej w numerze 45 "Anamnesis")

List kard. Arinze do inicjatorów Drogi Neokatechumenalnych nt. celebracji Eucharystii
1 grudnia 2005 f. Prefekt Kongregacji wystosował list do inicjatorów Drogi Neokatechumenalnej nt. celebracji Eucharystii. (więcej w numerze 45 "Anamnesis").

Zmiana sekretarza Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Dnia 19 listopada 2005 r. Papież Benedykt XVI mianował Sekretarza Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów abpa Dominika Sorrentino biskupem Asyżu-Nocera Umbra-Gualdo Tadino zachowując mu tytuł arcybiskupa i powierzając mu opiekę nad sanktuariami św. Franciszka w Asyżu. List apostolski dotyczący opieki nad tymi sanktuariami znajduje się w j. łacińskim i włoskim na stronie internetowej http://212.77.1.245/news_services/
bulletin/news/17402.php?index=17402&po_date=19.11.2005&lang=ge

W dniu 10 grudnia 2005 r. Ojciec Święty mianował nowego Sekretarza Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
Został nim abp Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don, Arcybiskup tytularny Umbriatico, dotąd Nuncjusz Apostolski w Indonezji i w Timorze Wschodnim.

Sympozjum poświęcone muzyce sakralnej
W dniu 5 grudnia 2005 r. odbyło się Rzymie sympozjum na temat „Musica Sacra: una sfida liturgica e pastorale” (Muzyka sakralna: wyzwanie liturgiczne i pastoralne). Papież Benedykt XVI na ręce Prefekta Kongregacji kard. Francisa Arinze skierował do uczestników sympozjum orędzie, które w języku włoskim znajduje się na stronie watykańskiej http://212.77.1.245/news_services/bulletin/news/
17525.php?index=17525&po_date=05.12.2005&lang=ge

Referaty wygłoszone w czasie spotkań duszpasterzy służby liturgicznej
W czasie 57. zebrania duszpasterzy służby liturgicznej w Warszawie uczestnicy wyrazili życzenie, by przypomnieć tematy referatów wygłoszonych w latach 1964-1995.
Opracowanie na ten temat można otworzyć przez kliknięcie tutaj.

Kolejne (57.) zebranie duszpasterzy służby liturgicznej
W dniach 7 i 8 listopada 2005 r. w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym w Warszawie przy ul. Dewajtis 3 odbyło się kolejne 57. już spotkanie diecezjalnych duszpasterzy służby liturgicznej. Spotkaniu przewodniczyli bp Stefan Cichy - przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz bp Grzegorz Balcerek - przewodniczący Podkomisji ds. Służby Liturgicznej. Głównym tematem spotkania było "Usługujący w liturgii". Uczestnicy wysłuchali trzech referatów, po których było wprowadzenie do dyskusji i dyskusja. Pierwszy referat n.t. "Lektor w historii i we współczesnych dokumentach Kościoła. Udział kobiet w tej posłudze" wygłosił ks. dr hab. Czesław Krakowiak z Lublina, a po nim do dyskusji wprowadził ks. dr Andrzej Magdziarz z Poznania. Drugi referat n.t. "Psałterzysta w historii i we współczesnych dokumentach Kościoła" wygłosił ks. dr Franciszek Koenig z Gliwic, zaś wprowadzenia w dyskusję na temat formacji psałterzysty dokonał ks. dr Grzegorz Poźniak z Opola. Referat p.t. "Ceremoniarz w historii i we współczesnych dokumentach Kościoła" przedstawił ks. mgr Robert Gacek z Sosnowca, a do dyskusji na temat formacji ceremoniarzy wprowadził ks. dr Stanisław Szczepaniec z Krakowa. Wieczorem pierwszego dnia miał miejsce krąg, w czasie którego uczestnicy mówili o oczekiwaniach dotyczących tych spotkań, przedstawiono pewne komunikaty.

Sesja naukowa w Legnicy n. t. "Rola miejsca i czasu świętego w przeżywaniu eucharystii"
Akcja Katolicka Diecezji Legnickiej urządziła w dniu 29 października 2005 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy sesję naukową "Rola miejsca i czasu świętego w przeżywaniu eucharystii".

Po Mszy św. pod przewodnictwem bpa Stefana Regmunta i otwarciu sesji przez mgr inż. Jana Zimroza, Prezesa Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej uczestnicy wysłuchali dwóch wykładów: "Rozwój pojęcia przestrzeni i czasu świętego na podstawie analizy tekstów biblijnych" (ks. dr Jan Klinkowski - Legnica) i "Znaczenie kształtowania przestrzeni i czasu świętego w przeżywaniu Eucharystii na podstawie nauczania Jana Pawła II" (ks. prof. dr hab. Zbigniew Wit - Katolicki Uniwersytet Lubelski). Po wykładach odbyły się trzy konwersatoria:

 1. Architektura i wystrój kościoła pomocą we właściwym przeżywaniu Eucharystii,
 2. Eucharystia w kontekście zagospodarowywania czasu wolnego przez współczesnego człowieka,
 3. Recepcja nauczania Jana Pawła II o Eucharystii we wspólnotach parafialnych.

Międzynarodowe sympozjum "Wspólna Eucharystia - cel ekumenii" (Kamień Śląski, Opole 25-26 X 2005r.)
W dniach 25 i 26 października 2005 r. odbyło się w Kamieniu Śląskim i Opolu międzynarodowe sympozjum n. t. "Wspólna Eucharystia - cel ekumenii". Sympozjum zorganizował Instytut Ekumenizmu i Badań nad Integracją Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Dwudniowy program obejmował sesję wstępną, przeprowadzoną w Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego UO w Kamieniu Śląskim oraz sesję zasadniczą, jaka miała swoje miejsce w siedzibie Wydziału Teologicznego UO w Opolu.
Więcej w nr 44 "Anamnesis".

Sympozjum w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na temat "Eucharystia sprawowana na ołtarzu świata"
Na zakończenie Roku Eucharystii Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie zorganizowała w dniach 24 i 25 października 2005 r. sympozjum n.t. "Eucharystia sprawowana na ołtarzu świata. W poszukiwaniu współczesnego rozumienia". Sympozjum składało się z trzech sesji. "Eucharystia jako Ofiara", "Eucharystia jako Uczta" i "Eucharystia jako obecność". Referaty przedstawili: o. prof. dr hab. Tomasz Dąbek OSB, ks. prof. PAT dr hab. Edward Staniek, ks. prof. dr hab. Wacław Hryniewicz OMI, ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowskiks. dr hab. Grzegorz Ryś, ks. prof. dr hab. Łukasz Kacykowski, ks. dr hab. Roman Pindel, ks. prof. dr hab. Stanisław Czerwik i o. prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski OP Dopełnieniem sympozjum był koncert "Eucharystia w muzyce" w wykonaniu chóru "Psalmodia" Papieskiej Akademii Teologicznej oraz wystawa "Sztuka w służbie Eucharystii" w Muzeum Archidiecezji Krakowskiej, gdzie zaprezentowano zabytkowe księgi, szaty i naczynia liturgiczne ze skarbców katedry na Wawelu oraz Bazyliki Mariackiej.
Szerzej w numerze 44 "Anamnesis".

Zakończenie XI Synod Biskupów
 Dnia 23 października 2005 r.zakończył się XI Synod Biskupów, który obradował w Rzymie pod hasłem: "Eucharystia - źródło i szczyt życia i posłannictwa Kościoła". Na zakończenie tego Synodu papież Benedykt XVI kanonizował pięciu nowych kandydatów do chwały ołtarzy. Są wśród nich dwaj Polacy: św. Józef Bilczewski i św. Józef Gorazdowski, których w czerwcu 2001 r. beatyfikował Sługa Boży Jan Paweł II.

XXI Lądzkie Sympozjum Liturgiczne
W dniu 21 października 2005 r. w odbyło się kolejne XXI Lądzkie Sympozjum LiturŹgiczne. Jego tematem było: "Eucharystia w życiu Kościoła", a w jego programie były następujące referaty: "Rozumienie i przeżywanie Eucharystii wczoraj i dziś" (ks. dr hab. Andrzej Żądło - UŚ Katowice), "Przygotowanie i przewodniczenie celebracji Eucharystii" (ks. dr Rudolf Pierskała - UO Opole), "Eklezjotwórczy charakter Eucharystii jako ofiary" (ks. dr Bogusław Migut - KUL Lublin), "Eucharystia w relacji do sakramentów uzdrowienia i sakramentów w służbie komunii" (ks. dr Dariusz Kwiatkowski - UAM Poznań-Kalisz). Po referatach była dyskusja. Podsumowania i zakończenia obrad dokonał ks. dr Jan Rusiecki (UKSW) .

Sympozjum w Papieskim Instytucie Liturgicznym w Rzymie
W dniu 17 października 2005 r. odbyło się sympozjum organizowane przez Papieski Instytut Liturgiczny św. Anzelma w Rzymie. Sympozjum zorganizowane zostało w 50. lecie ogłoszenia dekretu: Maxima redemptionis nostrae mysteria, ogłoszonego 16 października 1955 roku. Więcej zob. na stronie internetowej http://www.ans.urbe.it/Italiano/forum/SAnselmoItaliano2005.pdf

Druga Ogólnopolska Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii świętej na Jasną Górę
15 października 2005 r. na Jasnej Górze odbyła się II Ogólnopolska Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Św. W Pielgrzymce tej uczestniczyło 1200 nadzwyczajnych szafarzy Komunii Św. z 18 diecezji w Polsce. Uczestnicy wysłuchali najpierw w sali o. Kordeckiego konferencji ks. dr. Jerzego Palińskiego z Katowic: "Duchowość eucharystyczna nadzwyczajnego szafarza Komunii Św." W tym samym czasie w sali różańcowej zgromadzili się księża - opiekunowie nadzwyczajnych szafarzy w poszczególnych diecezjach. Po konferencji ascetycznej i spotkaniu księży, bp G. Balcerek rozpoczął adorację Najświętszego Sakramentu. W czasie 45 minutowej adoracji wielu uczestników skorzystało z okazji do spowiedzi św., po czym była procesja eucharystyczna na wałach Jasnej Góry.
Kulminacyjnym punktem tej pielgrzymki była Eucharystia w bazylice jasnogórskiej pod przewodnictwem bpa Stefana Cichego.
Następna, III Ogólnopolska Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. przewidziana jest na jasnej Górze w październiku 2007 r.
Więcej w numerze 44 "Anamnesis".

Sympozjum na temat "Śladami świętych i błogosławionych w życiu konsekrowanym"(II)
W dniach 13-14 października 2005 r. na Jasnej Górze odbyło się zorganizowane przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski drugie sympozjum na temat "Śladami świętych i błogosławionych w życiu konsekrowanym". W czasie tego sympozjum przeznaczonego dla osób konsekrowanych wygłoszone zostały następujące referaty: "Martyrologium rzymskie jako księga liturgiczna" (ks. dr Mateusz Matuszewski - Warszawa ), "W jakim sensie przesłanie świętych może być podstawą duchowości" (ks. prof. dr hab. Bogusław Nadolski TChr - Poznań), "Kult świętych i błogosławionych w Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii" (ks. dr Stanisław Araszczuk - Legnica), "Święci i błogosławieni w kalendarzu liturgicznym i Martyrologium rzymskim Zasady dotyczące wpisywania świętych i błogosławionych do kalendarza liturgicznego" (bp dr Stefan Cichy - Legnica), "Inspiracje naśladowania błogosławionych i świętych polskich w tekstach euchologijnych: modlitwy przewodniczącego i prefacje" (ks. dr Jan Hadalski TChr - Szczecin) i "Aktualność przesłania świętych i błogosławionych dla współczesności" (s. Krystyna Dębowska - Warszawa). Mszy świętej przed Jasnogórską Ikoną przewodniczył i homilię wygłosił biskup legnicki dr Stefan Cichy.
Materiały z tego sympozjum zostaną opublikowane w nr. 45 "Anamnesis"

Diakonat stały w Polsce
Dziesięciu żonatych mężczyzn rozpoczęło w Przysieku koło Torunia trzyletni okres formacyjny, mający ich przygotować do przyjęcia pierwszych w Polsce święceń diakonatu stałego. W ciągu tego okresu przygotowawczego kandydaci na diakonów stałych będą pogłębiać swoją duchowość, uczyć się sprawowania liturgii, głoszenia kazań i śpiewu kościelnego. Wśród dziesięciu kandydatów na diakonów stałych większość pochodzi z diecezji toruńskiej, po jednym kandydacie pochodzi z archidiecezji warszawskiej i diecezji pelplińskiej.
Dekretem metropolity warmińskiego abp Edmunda Piszcza został wprowadzony diakonat stały także w archidiecezji warmińskiej. Metropolita zadecydował tak po konsultacji z członkami Rady Kapłańskiej.

Biblia i liturgia - nowa specjalizacja z teologii pastoralnej
Od roku akademickiego 2005/06, Uniwersytet Salezjański w Rzymie w ramach teologii pastoralnej, otworzył nową specjalizację: Biblia i liturgia. Zajęcia zaplanowane na dwa lata (4 semestry), można będzie zakończyć zdobyciem licencjatu lub dyplomu z teologii ze specjalizacją w duszpasterstwie biblijnym i liturgicznym. Miejscem wykładów będzie Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie i Jerozolima.
Wykłady przeznaczone są dla osób, które w diecezjach i zgromadzeniach zakonnych przygotowują się między innymi do prowadzenia: apostolatu biblijnego i animacji celebracji liturgicznych. Propozycja skierowana jest również do asystentów i wykładowców z zakresu duszpasterstwa biblijnego i liturgicznego (zob.. www.liturgia.it).

Zmarł śp. ks. Adam DURAK SDB
Dnia 24 czerwca 2005 r. odszedł do Pana, w wieku 56 lat, w 37 roku ślubów zakonnych, w 30 roku kapłaństwa śp. ks. prof. dr hab. Adam DURAK SDB. Zmarły urodził się ur. 6 sierpnia 1949 r. w Wyrzysku, w 1967 r. wstąpił do Zgromadzenia Księży Salezjanów, święcenia prezbiteratu przyjął w Rzymie 29 czerwca 1975. W latach 1977-1982 studiował liturgikę w Rzymie. Od 1992 r. wykładał liturgikę na ATK, a później na UKSW w Warszawie. Od 2001 r. był konsulatorem Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w kościele p.w. św. Rodziny w Pile, we wtorek 28 czerwca, o godz. 12.00.
Polecamy zmarłego ks. Adama modlitwie.

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II
Na specjalnym portalu poświęconym procesowi beatyfikacji Jana Pawła II http://www.vicariatusurbis.org/Beatificazione.asp podany jest tekst modlitwy o beatyfikację w kilku językach, w tym także po polsku.

"Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy z nadzieją, że Twój Sługa Papież Jan Paweł II, zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych. Amen".

III Krajowy Kongres Eucharystyczny
W dniach 18-19 czerwca 2005 r. odbył się w Warszawie III Krajowy Kongres Eucharystyczny pod hasłem "Pozostań, Panie, w naszych rodzinach". Rozpoczął się on 18 czerwca uroczystymi nieszporami na Placu Piłsudskiego, którym przewodniczył Prymas Polski, kard. Józef Glemp, a homilię wygłosił abp Sławoj Leszek Głódź. W czasie nieszporów małżonkowie, księża i osoby konsekrowane obchodzący 25. rocznicę swoich ślubów i święceń, odnowili przyrzeczenia małżeńskie, kapłańskie oraz śluby zakonne.

Głównym punktem Kongresu była Msza św. w niedzielę, dnia 19 czerwca z udziałem Episkopatu Polski i biskupów greckokatolickich z Ukrainy i Polski, podczas której Prymas Polski, kard. Józef Glemp, jako legat papieski dokonał beatyfikacji trzech polskich księży: ks. Władysława Findysza, ks. Ignacego Kłopotowskiego i ks. Bronisława Markiewicza. Po homilii wygłoszonej przez abpa Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, został odczytany przez Kaznodzieję i kard. Lubomira Huzara, arcybiskupa lwowskiego obrządku ukraińsko-bizantyjskiego, modlitewny akt pojednania i przebaczenia biskupów ukraińskich i polskich. Po Mszy św. odbyła się procesja eucharystyczna na Plac Zamkowy zakończona błogosławieństwem sakramentalnym pod kolumną Zygmunta.

Małe zmiany w kalendarzu liturgicznym diecezji polskich
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wyraziła zgodę na wprowadzenie do kalendarza diecezji polskich wspomnienia dowolnego bł. Jana Beyzyma, prezbitera - 12 października. Wyraziła także zgodę na używanie w tym dniu tekstów zatwierdzonych na to wspomnienie dla Towarzystwa Jezusowego.

Kongregacja wyraziła również zgodę na używanie we wspomnienie dowolne św. Wincentego Pallottiego, prezbitera (22 stycznia) tekstów zatwierdzonych na ten obchód liturgiczny dla Księ-ży Pallotynów.

Kongregacja przychyliła się do prośby Konferencji Episkopatu Polski i w kalendarzu diecezji polskich podniosła rangę obchodu św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa ze wspomnienia do-wolnego na wspomnienie obowiązkowe.
Dekrety dotyczące tych spraw będą wydrukowane w 43. numerze biuletynu "Anamnesis"

Sympozjum liturgiczne w Katowicach na temat "Eucharystia a życie"
W dniu 19 maja 2005 odbyło się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach sympozjum n. t. "Eucharystia a życie" poświęcone pamięci Jana Pawła II - Wielkiego Czciciela Eucharystii. Referaty wygłosili: ks. prof. dr hab. I. Mokwa (UKSW), ks. prof. dr hab. S. Czerwik (WSD Kielce), ks. dr hab. J. Twardy (UŚ), ks. prof. dr hab. H. J. Sobeczko (UO), ks. dr hab. A. Żądło (UŚ), ks. prof. dr hab. A. Drożdż (UŚ), prof. dr hab. E. Sakowicz (UKSW). Na zakończenie była dyskusja panelowa nt. Dlaczego warto chodzić (dlaczego nie chodzę) na Mszę świętą?, w której udział wzięli: ks. bp dr Stefan Cichy, ks. dr L. Szewczyk i red. Jan Pospieszalski (prowadzenie).
Szerzej o tym sympozjum w numerze 43 "Anamnesis".

Nowe czasopismo pastoralne
W połowie maja 2005 r. ukazał się pierwszy numer nowego rocznika "Studia pastoralne". Wydaje go Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Rocznik ten publikuje artykuły z następujących dziedzin: teologia pastoralna, liturgika, homiletyka, katechetyka, misjologia i duchowość chrześcijańską. W pierwszym numerze z dziedziny liturgiki są trzy artykuły. Pierwszy z nich napisany przez ks. Jerzego Palińskiego nosi tytuł: Pobożność eucharystyczna dzisiaj. Autor przypomina w nim, jak się kształtował i jaką drogę rozwoju przebył ruch związany z pobożnością eucharystyczną, a także, jakie są i jak być powinny rozumiane oraz wcielane w życie podstawy dobrze pojętej i rozwijanej pobożności eucharystycznej. Ks. Andrzej Żądło w artykule Tematy teologiczne liturgii i pobożności ludowej w Adwencie wskazuje, co charakteryzuje pobożność ludową i jak ta pobożność w Adwencie przejawia wyraźne wyczulenie na atmosferę tego okresu. Ks. Roman Kuligowski w artykule Moralny wymiar troski o piękno liturgii wykazuje, że istotną rolę w liturgii odgrywa piękno i od odpowiedzialnych za liturgię wymaga się szczególnego uwrażliwienia na estetykę. Miejscem, w którym dokonuje się liturgia, jest świątynia wzniesiona z kamieni. Miejscem zaś spotkania człowieka z Bogiem wzywającym do pięknego życia (czynienia dobra i unikania zła) jest sumienie. Można zatem w sensie przenośnym mówić o "liturgii" dokonującej się w sumieniu człowieka. Również ta "liturgia" woła o piękno partnera dialogu inicjowanego przez Boga.

Cykl sympozjów liturgicznych w diecezji siedleckiej
Jednym z przejawów troski o pogłębiania życia liturgicznego w diecezji siedleckiej jest cykl sympozjów liturgicznych zainicjowany przez Biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego.

Pierwsze z tego cyklu sympozjum odbyło się 16 października 2004 roku w Siedlcach, a jego temat brzmiał: "Liturgia i ewangelizacja". Opublikowane materiały z tego sympozjum, w książce pod takim właśnie tytułem, zawierają treść następujących referatów:

Drugie sympozjum liturgiczne diecezji siedleckiej odbyło się 16 kwietnia 2005 r. - podobnie jak w pierwszym, uczestniczyło w nim ok. 250 osób z całej diecezji. Tym razem podjęto temat: "Eucharystia świętowaniem Paschy Jezusa Chrystusa i Kościoła".
Więcej o tych sympozjach w nr. 42 "Anamnesis".

Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów mianowany biskupem legnickim
W dniu 19 marca 2005 r. papież Jan Paweł II mianował biskupa Stefana Cichego, przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji katowickiej, biskupem ordynariuszem diecezji legnickiej. Dotychczasowy biskup diecezjalny Tadeusz Rybak złożył rezygnację z obowiązków biskupa ordynariusza tejże diecezji ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego. Ingres biskupa Stefana Cichego do katedry legnickiej odbędzie się w sobotę, dnia 30 kwietnia 2005 r.

"Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego"
331. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski przyjęło dnia 9 marca 2005 r. "Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego". Tekst tych wskazań będzie wydrukowany w numerze 42 biuletynu "Anamnesis". Można go odczytać kliknąwszy tutaj.

Obrady sesji plenarnej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
W Watykanie w dniach 1 do 4 marca 2005 r. trwały obrady sesji plenarnej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Wzięło w nich udział 51 członków tej dykasterii, w tym 32 kardynałów i 19 biskupów. Omawiane były następujące zagadnienia: kard. Jorge Mario Bergoglio, arcybiskup Buenos Aires mówił o "Ars celebrandi", kard. Philippe Barbarin, arcybiskup Lyonu, przedstawił temat "Formacja, duchowość i duszpasterstwo liturgiczne", kard. Ivan Dias z Bombaju mówił o roli homilii, a kard. George Pell, arcybiskup Sydney, zajął się o sensem i metodą aprobaty tekstów ("recognitio").

3 marca 2005 r. papież Jan Paweł II skierował do prefekta Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów kard. Francisa Arinze orędzie, w którym omawia trzy zasadnicze tematy: ars celebrandi (sztuka sprawowania Eucharystii), głoszenie kazań i formacja liturgiczna. Tekst orędzia drukowany będzie w numerze 42 biuletynu "Anamnesis".

Zmarł o. prof. Ignazio (Raphael) M. Calabuig O.S.M.
Dnia 5 lutego 2005 r. zmarł w Rzymie o. prof. Ignazio (Raphael) M. Calabuig O.S.M., emerytowany professor Papieskiego Wydziału Teologicznego MARIANUM. Był znawcą liturgii i mariologii, człokiem Stowarzyszenia Profesorów Liturgiki, konsultorem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów pogrzeb odbył się 8 lutego 2005 w kościele św. Marcelego i na cmentarzu Verano w Rzymie. Nekrolog ukaże się w numerze 42 biuletynu "Anamnesis".

Nominacja członków Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
W dniu 2 lutego 2005 r. ogłoszono, że członkami Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zostali mianowani kardynałowie: Christian Wiyghan Tumi, arcybiskup Douala (Camerun); Salvatore De Giorgi, arcybiskup Palermo (Italia); Angelo Scola, patriarcha Wenecji (Italia); Tarcisio Bertone, arcybiskup Genui (Italia); Peter Kodwo Appiah Turkson, arcybiskup Cape Coast (Ghana); George Pell, arcybiskup Sydney (Australia); Péter Erdö; arcybiskup Esztergomu-Budapesztu (Węgry); Zenon Grocholewski, Prefekt Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego; Julián Herranz, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych; oraz biskupi: Michel-Marie-Bernard Calvet, S.M., arcybiskup Nouméa (Nowa Kaledonia - Oceania); Paulino Lukudu Loro, M.C.C.M., arcybiskup Juba (Sudan); Jean-Marie Untaani Compaoré, arcybiskup Ouagadougou (Burkina Faso); Thomas Menamparampil, S.D.B., arcybiskup Guwahati (India); Buti Joseph Tlhagale, O.M.I., arcybiskup-biskup Johannesburga (Południowa Afryka); Tarcisius Ngalalekumtwa, biskup Iringa (Tanzania); Joseph Zen Zekiun, S.D.B., biskup Hong Kongu; Antoni Dziemianko, biskup tytularny Lesvi, pomocniczy Minsk-Mohilev (Białoruś); Robert Le Gall, O.S.B., biskup Mende (Francja).

Sympozjum na temat Eucharystia jako ofiara w dialogu ekumenicznym
Dnia 25 stycznia 2005 r. wieczorem odbyło się w Olsztynie XXIII sympozjum ekumeniczne, które przebiegało pod hasłem "Pozostań z nami, Panie". O Eucharystii jako ofierze mówili: ewangelik, prawosławny i katolik. Referat na temat "Eucharystia jako ofiara dziękczynna w rozumieniu ewangelickim" wygłosił ks. dr Marcin Hintz, wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz proboszcz parafii ewangelickiej w Częstochowie. O Eucharystii w teologii prawosławnej mówił Andrzej Kuźma, prawosławny teolog świecki wykładający w prawosławnym seminarium duchownym w Warszawie. Rozwój refleksji teologii katolickiej dotyczącej rozumienia Eucharystii jako ofiary przedstawił ks. dr Stanisław Kozakiewicz, wykładowca teologii dogmatycznej na Wydziale Teologii UWM oraz dyrektor Instytutu Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie. Podsumowania wystąpień na temat Eucharystii jako ofiary w dialogu ekumenicznym dokonał biskup pomocniczy warmiński Jacek Jezierski. W sympozjum brali udział przedstawiciele poszczególnych wyznań, władz uniwersyteckich oraz studentów. Wspólna modlitwa oraz błogosławieństwo pasterzy poszczególnych wyznań zakończyły sympozjum.


Zmiana wielkości czcionki: A A A

  kkbids@episkopat.pl
Jesteś naszym 1 gościem
     
 
 
 
   
Konferencja Episkopatu Polski