STRONA GŁÓWNA / Aktualności / Rok 2004
 
 
 
 

 

archiwum aktualności
2004

Penitencjaria Apostolska wydała dekret o odpustach w czasie Roku Eucharystii
Z datą 25 grudnia 2004 r. został opublikowany 15 stycznia 2005 r. dekret Penitencjarii Apostolskiej o odpustach w czasie Roku Eucharystii. Tekst łaciński i polski kliknij tutaj.

Kolejne spotkanie Vox Clara Committee
Szóste już spotkanie grupy biskupów krajów języka angielskiego powołanej przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (por. http://www.kkbids.episkopat.pl/anamnesis/31/12.htm) odbyło się w Rzymie w dniach 9-11 listopada 2004 r. Krótka informacja w języku angielskim o tym spotkaniu znajduje się na stronie http://bcc.rcav.org/04-11-15/intl.htm.

Pierwszy w Polsce ośrodek formacji diakonów stałych powstaje w diecezji toruńskiej
Po decyzji Episkopatu Polski o wprowadzeniu w Polsce diakonatu stałego i przygotowaniu wymaganych dokumentów dnia 22 stycznia 2004 r. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego (ds. Seminariów i Instytucji Naukowych) zatwierdziła na okres sześcioletni Wytyczne dotyczące formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce. Na podstawie tego dokumentu instytucję stałego diakonatu może w swojej diecezji powołać każdy biskup. Zgodnie z decyzją biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego został utworzony ośrodek formacji przyszłych diakonów w Przysieku. Ośrodek ten rozpocznie swą działalność w październiku 2005 r. i będzie przeznaczony dla kandydatów z diecezji toruńskiej, ale za zgodą własnych biskupów będą mogli kształcić się tam też mężczyźni z całej Polski. Odpowiedzialny za kierowanie tym ośrodkiem jest ks. Krzysztof Dębiec.
Formacja w ośrodku w Przysieku ma trwać cztery lata. Pierwszy rok będzie miał charakter przygotowawczy, poświęcony rozeznaniu powołania przez kandydatów. Następne trzy lata będą poświęcone formacji intelektualno-duchowej, m.in. z teologii dogmatycznej, liturgii, homiletyki, Pisma Świętego czy sakramentologii. Obecnie opracowywany jest szczegółowy program formacji przyszłych diakonów.

Nowe wydanie Martyrologium Romanum
W wydawnictwie Libreria Editrice Vaticana po trzech latach od pierwszego wydania ukazało się drugie wydanie wzorcowe nowego Martyrologium Romanum (editio altera). Uwzględnia ono ogłoszonych po pierwszym wydaniu świętych i błogosławionych.

Zmarł o. prof. Pierre-Marie Gy OP
Dnia 20 grudnia 2004 r. zmarł w wieku 82 lat znany liturgista francuski o. prof. Pierre-Marie Gy OP. Od 1948 r. wykładał on sakramentologię i liturgikę w dominikańskim wydziale teologicznym, zwanym Le Saulchoir, a od 1956 w Instytucie Katolickim w Paryżu, gdzie w latach 1964-86 kierował Wyższym Instytutem Liturgii. Ponad 50 lat uczestniczył w pracach francuskiego Narodowego Centrum Duszpasterstwa Liturgicznego i przez wiele lat był wydawcą znanego pisma liturgicznego "La Maison-Dieu".
Papież Jan XXIII włączył go do liturgicznej komisji przygotowawczej Soboru Watykańskiego II. Od 1960 r. razem pracował jako peritus, przygotowując Konstytucję o liturgii świętej, zaś w 1964 r. papież Paweł VI mianował go członkiem tzw. Consilium, którego zadaniem było wprowadzanie w życie tego dokumentu. Od 1969 r. był konsultorem Kongregacji ds. Kultu Bożego.

Katecheza bpa Zbigniewa Kiernikowskiego o Adwencie
Umieszczamy tu katechezę liturgiczną bpa Zbigniewa Kiernikowskiego wygłoszoną dnia 28. listopada w kościele p.w. św. Teresy w Siedlcach n. t. Chrześcijanin człowiekiem adwentu. Jest ona aktualna w Adwencie. Drukiem ukaże się w "Anamnesis" nr 44 (Adwent roku 2005). Dokument dostępny tutaj.

Międzynarodowe spotkanie diakonów stałych w Santiago de Compostela (Hiszpania)
W dniach 4-8 grudnia 2004 r. w Santiago de Compostela odbyło się spotkanie diakonów stałych, zorganizowane przez hiszpański Krajowy Komitet ds. Diakonatu Stałego. Po raz pierwszy miało ono charakter międzynarodowy. Brało w nim udział ponad 150 przedstawicieli z Hiszpanii, Niemiec, Francji, Włoch i Portugalii. Wygłoszone zostały następujące konferencje: "Znaczenie Międzynarodowego spotkania diakonów stałych w roku ku czci św. Jakuba" (abp Julián Barrio z Santiago), "Sytuacja społeczna, kulturalna, polityczna i religijna w europejskich krajach śródziemnomorskich" (abp Elías Yanes z Saragossy), "Rola i posługa diakona w Europie w misji głoszenia Ewangelii Nadziei" (bp Ricardo Blázquez z Bilbao) oraz "Dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej: >Diakonat. Ewolucja i perspektywyhttp://www.archicompostela.org/noticias/noticia.asp?IDNoticia=205

Sesja naukowa na temat Martyrologium Romanum
W dniu 4 grudnia 2004 r. w Rzymie w Palazzo della Cancelleria pod patronatem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów odbyła się sesja naukowa na temat: Martyrologium Romanum. Teologia, liturgia, santita. W czasie sesji po pozdrowieniu kard. Francisa Arinze, prefekta Kongregacji na temat: "Kościół i świętość w świetle ostatniego nauczania Magisterium" mówił prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych kard. José Saraiva Martins. Wygłoszono następujące referaty: "Świętość jako locus theologicus" (Mons. Piero Coda, Papieski Uniwersytet Lateraneński), "Martyrologium między pamiątką a proroctwem świętości" (Don Maurizio Barba, pracownik Kongregacji), "Krytyczne wydanie Martyrologium Rzymskiego przez Bolandystów i jego poprzednie wydania" (o. Robert Godding, S.I., Société des Bollandistes), "Święty >wpisany< [>scritto (encyklika Ecclesia de Eucharistia, 1). Właśnie to mając na myśli postanowiłem poświęcić Eucharystii pierwszą encyklikę w nowym tysiącleciu i z radością ogłaszam teraz specjalny Rok Eucharystii. Rozpocznie go Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, który odbędzie się od 10 do 17 października 2004 r. w Guadalajarze w Meksyku, zakończy zaś najbliższe zgromadzenie zwyczajne Synodu Biskupów, które zbierze się w Watykanie w dniach 2-29 października 2005 r. na temat.

Sympozjum „Od mistagogii do chrześcijańskiej duchowości”
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego zorganizowały w Katowicach w dniu 20 maja 2004 r. sympozjum na temat "Od mistagogii do chrześcijańskiej duchowości". W programie sympozjum wygłoszono następujące referaty: miejsce mistagogii w Kościele pierwotnym (ks. prof. dr hab. H. J. Sobeczko, UO), Mistagogia w służbie duchowości liturgicznej po Soborze Watykańskim II (ks. prof. dr hab. S. Czerwik, Kielce), Miejsce na mistagogię w roku liturgicznym (abp dr D. Zimoń), Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych inspirującym źródłem dla mistagogii (bp S. Cichy), Mistagogia w katechezie (ks. prof. dr hab. K. Misiaczek, UKSW), Mistagogia w przepowiadaniu słowa Bożego (ks. dr R. Pierskała, UO), Mistagogia w liturgii (ks. dr hab. A. Żądło, UŚ), Mistagogia w celebracjach liturgicznych z udziałem dzieci (ks. dr J. Paliński, UŚ) i Mistagogia w procesie wspomagania rodziców podczas przygotowania ich dzieci do sakramentów (ks. dr E. Mateja, UO)

Akcja "Polscy ministranci Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II"
Bp Grzegorz Balcerek, przewodniczący Podkomisji ds. Służby Liturgicznej i delegat Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ministrantów, zaproponował akcję duszpasterską "Polscy ministranci - Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II" przyjętą 1 maja br. na Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Akcja polega na napisaniu wspólnego listu ministrantów aktualnych i byłych (w tym także biskupów, księży, kleryków i braci zakonnych) do Jana Pawła II. List zawiera słowa wdzięczności dla Ojca Świętego za nauczanie o Eucharystii (Encyklika "Ecclesia de Eucharistia"), za Jego troskę o ministrantów (List do kapłanów 2004), i za wszystko, co Jan Paweł II czyni dla rozbudzenia ducha liturgii. Szczegóły akcji na stronie internetowej http://www.ministranci.pl/aktualnosci.php?id_dzialu=27

Zmarł ks. prałat dr Józef Sroka (1938-2004)
Dnia 8 maja 2004 r. zmarł nagle ks. prałat dr Józef Sroka, znany liturgista z Przemyśla, wieloletni konsultor Komisji Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego. Był on kanonikiem gremialnym Przemyskiej Kapituły Metropolitalnej, członkiem Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej w Przemyślu, sędzią Sądu Metropolitalnego w Przemyślu i wykładowcą Instytutu Teologicznego w Przemyślu. Pierwsza część jego pogrzebu odbyła się w katedrze przemyskiej przed południem w dniu 12 maja 2004 r., a druga część tego samego dnia po południu w rodzinnej miejscowości Kraczkowa. Więcej w numerze 38 "Anamnesis".

Ukazał się Obrzęd koronacji wizerunku Najświętszej Maryi Panny
Wydawnictwo Księgarni św. Jacka w Katowicach wydało Obrzęd koronacji wizerunku Najświętszej Maryi Panny. Łacińskie wydanie wzorcowe ukazało się 25 marca 1981 r. Kongregacja ds. Sakramentów i Kultu Bożego zatwierdziła polski przekład 27 czerwca 1984 r. Obrzęd był wydany drukiem w piśmie diecezji tarnowskiej "Currenda". Obecnie ukazał się jako księga liturgiczna.

Zebranie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski
W dniu 10 maja 2004 r. odbyło się w Warszawie zebranie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski. Przewodniczący Komisji poinformował zebranych o wydanych ostatnio księgach liturgicznych i pracy nad nowymi, a także o sprawach liturgicznych przyjętych przez 327. Zebranie Plenarne Konferencji EpisŹkopatu Polski w Warszawie. Przedstawiono także relacje ze spotkania Diecezjalnych Duszpasterzy Służby Liturgicznej w dniach 22-23 marca 2004 r. i z pierwszej Ogólnopolskiej pielgrzymki nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. na Jasną Górę w dniu 3 kwietnia 2004 r. W programie było również omówienie projektu programu sympozjum dla osób konsekroŹwanych, które odbędzie się w dniach 13-14 października 2004 na temat Śladami świętych i błogosławionych w życiu konsekrowanym. Sporo czasu zajęła dyskusja na temat posługi stałego akolity i lektora. Na tym zebraniu przedstawiono także prace związane z tłumaczeniem trzeciego wydania Mszału rzymskiego.

Publikacja materiałów z sympozjum, które odbyło się na Watykanie, dnia 4 grudnia 2003 r.
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała materiały z sympozjum z okazji 40-lecia ogłoszenia Konstytucji o liturgii świętej. Dzieło nosi tytuł Spiritus et Sponsa. Atti della Giornatta commemorativa del XL della "Sacrosanctum Concilium". Roma, 4 dicembre 2003 i liczy 389 stron. W pierwszej części tego dzieła wydrukowano list apostolski Spiritus et Sponsa w ośmiu językach (łacińskim, włoskim, angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, portugalskim i polskim) i chirograf papieski o muzyce kościelnej w sześciu językach (włoskim, angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim i portugalskim), zaś w drugiej referaty wygłoszone na sympozjum.

Lineamenta na XI Synod Biskupów
Sekretariat Synodu Biskupów opublikował Lineamenta, czyli zarys zagadnień, na XI Synod Biskupów, który ma się odbyć w październiku 2005 r. Tematem tego synodu będzie "Eucharystia: źródło i szczyt życia i posłannictwa Kościoła". Dokument, który ma być podstawą do przygotowania tzw. Instrumentum laboris do obrad, zostanie umieszczony na watykańskiej stronie internetowej.

Sympozjum w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim nt. Pobożność ludowa i jej formy w praktyce duszpasterskiej
Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zorganizował w dniu 22 kwietnia 2004 r. sympozjum nt. Pobożność ludowa i jej formy w praktyce duszpasterskiej. W programie sympozjum były trzy referaty: Liturgia i pobożność ludowa w teorii i praktyce pastoralnej (ks. dr hab. Czesław Krakowiak), Historyczne i współczesne modele pobożności ludowej (prof. dr hab. Jerzy Józef Kopeć CP) i Słowo Boże w nabożeństwach ludu chrześcijańskiego (ks. prof. dr hab. Władysław Głowa) oraz pięć komunikatów: Tajemnica Wcielenia w praktykach pobożności ludowej (ks. dr hab. Tadeusz Syczewski), Misterium Krzyża i Męki Pańskiej w nabożeństwach parafialnych i rodzinnych (ks. prof. dr hab. Zbigniew Wit), Nabożeństwa eucharystyczne w pobożności ludowej (ks. dr Piotr Kulbacki), Nabożeństwa maryjne w pobożności ludowej (ks. dr Piotr Petryk), Nabożeństwa kościelne i rodzinne we wspólnocie rzymsko-katolickiej na Ukrainie (ks. dr Wacław Socha).

Dyrektorium o posłudze pasterskiej biskupów
Kongregacja ds. Biskupów opublikowała w języku włoskim i angielskim Dyrektorium o posłudze pasterskiej biskupów "Apostolorum successores". Wydanie włoskie ukazało się dnia 13 lutego, a angielskie 21 kwietnia 2004 r. Dokument ten ma związek z adhortacją apostolską Pastores gregis i zastępuje poprzednie Dyrektorium Ecclesiae imago wydane w 1973 r. Rozdział VI tego dyrektorium poświęcony jest munus sanctificandi biskupa diecezjalnego i traktuje o liturgii.

Ogłoszona została instrukcja o Eucharystii Redemptionis sacramentum
Dnia 23 kwietnia 2004 r. w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej została przedstawiona instrukcja Redemptionis sacramentum podpisana przez prefekta Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów kard. Francisa Arinze dnia 25 marca 2004 r. Dokument ten jest wypełnieniem polecenia Papieża zawartego w encyklice Ecclesia de Eucharistia (nr 52) i został opracowany przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy współpracy z Kongregacją Nauki Wiary.

Wspomniany dokument obejmuje w języku łacińskim 50 stron formatu A-4 i zawiera 186 punktów opatrzonych w 295 przypisów. Składa się on ze wstępu, ośmiu rozdziałów i zakończenia. Poszczególne rozdziały przypominają istniejące przepisy dotyczące Eucharystii zawarte w dokumentach Kościoła i w księgach liturgicznych oraz przestrzegają przed nadużyciami.

Tekst w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, łaciński, niemieckim i włoskim znajduje się na stronie internetowej
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/index_en.htm 
W przygotowaniu jest polski przekład tej instrukcji.

Piąte spotkanie Vox Clara Committee
W dniach 9-11 marca 2004 r. w biurach Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów odbyło się piąte posiedzenie Vox Clara Committee, któremu przewodniczył kard. George Pell, Sydney (Australia). Informacje o poprzednich spotkaniach były drukowane w biuletynie "Anamnesis".
 Informacje o ostatnim spotkaniu można znaleźć w języku angielskim na stronie internetowej:
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/
rc_con_ccdds_doc_20040311_press-release-vc_en.html
.
Następne spotkanie Vox Clara Committee przewidziane na w listopadzie 2004 r.

Nowe ogólnopolskie czasopismo dla ministrantów
W marcu 2004 r. Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha w Poznaniu zaczęła wydawanie nowego ogólnopolskiego miesięcznika dla ministrantów pt. "Króluj nam, Chryste - KnC". Miesięcznik obejmuje 24 stron formatu 20,5x28,5 cm z wkładką o mniejszym formacie zawierającą teksty czytań mszalnych dla lektorów. Skierowany jest przede wszystkim do starszych ministrantów (uczniów gimnazjum i liceum). Znajdują się w nim artykuły poruszające tematykę liturgiczną oraz poświęcone zainteresowaniom ministrantów takich jak piłka nożna, samochody, komputery, strony internetowe. Jest to początek nowego cennego dzieła dla duszpasterstwa służby liturgicznej. Miesięcznik ukazuje się pod patronatem Podkomisji KEP ds. Służby Liturgicznej.

Ukazał się VI tom lekcjonarza mszalnego
Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu wydało długo oczekiwany VI tom lekcjonarza mszalnego zawierającego teksty na obchody ku czci świętych. Jest to II wydanie poprawione uwzględniające teksty na obchody wprowadzone do kalendarza liturgicznego do 18 listopada 2003 r.

Pielgrzymka nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. na Jasną Górę
W dniu 3 kwietnia 2004 r. miała miejsce pierwsza ogólnopolska pielgrzymka nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. na Jasną Górę. W pielgrzymce wzięło udział ponad 800 szafarzy z 22 diecezji. Spotkaniu przewodniczył bp Stefan Cichy z Katowic, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski. Po powitaniu w kaplicy św. Józefa szafarze wysłuchali najpierw konferencji bpa Grzegorza Balcerka, przewodniczącego Podkomisji ds. Służby Liturgicznej KEP (tekst konferencji na stronie www - kliknij tutaj). Następnie adorowali Chrystusa w Najśw. Sakramencie i korzystali z sakramentu pokuty. Po Drodze krzyżowej na wałach uczestniczyli we Mszy św. w kaplicy cudownego obrazu, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Cichy.

Spotkanie diecezjalnych duszpasterzy służby liturgicznej
Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski wraz z Podkomisją ds. Służby Liturgicznej zorganizowała w dniach 22 i 23 marca 2004 r. w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym w Warszawie przy ul. Dewajtis 3 kolejne spotkanie diecezjalnych duszpasterzy służby liturgicznej (w historii było to 55. spotkanie). Spotkaniu przewodniczyli bp Stefan Cichy, przewodniczący wspomnianej Komisji i bp Grzegorz Balcerek, przewodniczący Podkomisji ds. Służby Liturgicznej. Referaty wygłosili: ks. dr Józef Górzyński z Warszawy: Ritus servandus czy Ars celebrandi; ks. dr Mateusz Matuszewski z Warszawy: Piękno celebracji - przestrzeń sakralna; ks. dr Paweł Cembrowicz z Wrocławia: Piękno celebracji - procesje mszalne i ks. dr Stanisław Szczepaniec z Krakowa: Piękno celebracji - różnorodność posług. Po referatach była dyskusja. Wieczorem pierwszego dnia miał miejsce krąg, w czasie którego uczestnicy dzielili się swymi doświadczeniami. Materiały z tegorocznego spotkania diecezjalnych duszpasterzy służby liturgicznej zostaną opublikowane w numerze 38 biuletynu "Anamnesis".

Ogłoszenie tekstów liturgicznych na wspomnienie św. Jana Diego i Matki Bożej z Guadalupe
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dekretem z dnia 12 lutego 2000 r. ogłosiła łacińskie teksty kolekt i drugiego czytania Liturgii Godzin na wspomnienie św. Jana Diego (9 grudnia) i Matki Bożej z Guadalupe (12 grudnia).

Zatwierdzenie przekładu tekstów liturgicznych na obchody ku czci świętych wprowadzonych do Ogólnego kalendarza rzymskiego
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dekretem z dnia 10 lutego 2004 r. zatwierdziła polskie przekłady tekstów kolekt i drugiego czytania Liturgii Godzin na wspomnienia Najświętszego Imienia Jezus, Najświętszego Imienia Maryi, Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej, św. Józefiny Bakhity, św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, świętych Krzysztofa Magallanesa i Towarzyszy, św. Rity z Cascia, św. Zdzisławy, świętych Augustyna Zhao Rong i Towarzyszy, św. Apolinarego, św. Sarbeliusza Makhluf, św. Piotra Juliana Eymarda, św. Teresy Benedykty od Krzyża, św. Piotra Klawera, św. Pio z Pietrelciny, św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

Zatwierdzenie wytycznych dotyczących formacji diakonów stałych w Polsce
Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego (Seminariów i Instytucji Naukowych) zatwierdziła dekretem z dnia 22 stycznia 2004 r. na okres sześcioletni Ratio institutionis diaconorum permanentium, zatytułowaną Wytyczne dotyczące formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce. Dokument ten został opublikowany przez wydawnictwo "Niedziela" w Częstochowie.

Wznowione łacińskie wydanie Wykazu odpustów (Enchiridion Indulgentiarum)
W styczniu 2004 r. ukazało się w Libreria Editrice Vaticana wydanie 4. bis Wykazu odpustów (Enchiridion Indulgentiarum). Jest to poprawione i uzupełnione wydanie, reimpressio wydania czwartego, które ukazało się w 1999 r. Na podstawie wydania 4. bis przygotowany jest polski przekład Wykazu odpustów.


Zmiana wielkości czcionki: A A A

  kkbids@episkopat.pl
Jesteś naszym 1 gościem
     
 
 
 
   
Konferencja Episkopatu Polski