STRONA GŁÓWNA / Aktualności / Rok 2003
 
 
 
 

 

archiwum aktualności
2003

XXXIX Seminarium Wykładowców Liturgiki
W dniach 10 - 11 września 2003 r. odbyło się w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach XXXIX Seminarium Wykładowców Liturgiki w Ośrodkach Uniwersyteckich, Akademickich, Wydziałach Teologicznych i Wyższych Seminariach Duchownych w Polsce. Temat spotkania brzmiał "Lex credendi - lex orandi trzeciego tysiąclecia".
Wygłoszono następujące referaty: ks. dr Andrzej Klocek (Łowicz - Włocławek) - "Duszpastersko-liturgiczny kontekst zmian w III wydaniu Mszału Rzymskiego", ks. dr hab. Andrzej Żądło (Kielce) - "Eklezjotwórczy charakter kolekt adwentowych w nowym Mszale Rzymskim", ks. dr Mateusz Matuszewski (Warszawa) - "Najważniejsze wartości egzystencji chrześcijańskiej w modlitwach po komunii w okresie przygotowania paschalnego", ks. prof. dr hab. Władysław Nowak (Olsztyn) - "Teologiczno-duszpasterskie linie w Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii" i o. dr Stanisław Madeja CSSR (Tuchów) - "Egzorcyzmy w praktyce Kościoła".
Więcej w numerze 36 "Anamnesis"

SYMPOZJUM - Historia i współczesność muzyki liturgicznej w Polsce
W dniach 11 - 14 września 2003 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyło się międzynarodowe sympozjum poświęcone historii i współczesności muzyki liturgicznej w Polsce. Jego organizatorami byli: Consotiatio Internationalis Musicae Sacrae (CIMS), Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Urząd marszałkowski Województwa Lubelskiego i Muzeum Lubelskie.
Inicjatywa zorganizowania sympozjum wyszła od zarządu CIMS w 2000 r.
Na sympozjum wygłoszono wykłady z historii muzyki polskiej dotyczące chorału gregoriańskiego, polifonii wokalnej, pieśni kościelnej oraz organów. Współczesność natomiast była omawiana w trzech wystąpieniach: muzyka w Konstytucji o liturgii świętej, poszukiwania nowej muzyki liturgicznej oraz muzyka w dokumentach II Ogólnopolskiego Synodu Plenarnego. Aktualne kwestie związane z muzyką liturgiczną, nie tylko w Polsce, zaprezentowano w dyskusji okrągłego stołu.
Najważniejszymi wydarzeniami związanymi z muzyką liturgiczną były konkretne liturgie sprawowane w języku łacińskim. I tak w kościele akademickim KUL pod przewodnictwem kard. Z. Grocholewskiego podczas mszy św. wykonywano chorał gregoriański (Schola Gregoriana z Utrechtu). Podczas kolejnej liturgii Chór Chłopięco-Męski Pueri Cantores Sancti Nicolai z Bochni wykonał mszę Christus spes mea Feliksa Nowowiejskiego. Na zakończenie sympozjum w katedrze lubelskiej z udziałem 3 chórów wykonano mszę chorałową do Missa XI Orbis factor kompozycji J. Świdra, napisaną specjalnie na to spotkanie.
Ponadto towarzyszyły sympozjum dwa koncerty: organowy (J. Gembalski) i wystawienie dramatu liturgicznego Ludus paschalis (Schola Gregoriana z Utrechtu).
Więcej w numerze 36 "Anamnesis".

Ogłoszenie adhortacji apostolskiej "Ecclesia in Europa"
Wieczorem, dnia 28 czerwca 2003 r. w czasie Nieszporów Ojciec Święty podpisał adhortację apostolską "Ecclesia in Europa" będącą owocem II Synodu Biskupów Europy. Adhortacja ta dostępna jest w językach angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, portugalskim i włoskim na watykańskiej stronie internetowej
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/index_ge.htm
W języku polskim dokument ten ukaże się w numerze 7 polskiego wydania "L'Osservatore Romano". Czwarty rozdział tego dokumentu poświęcony jest liturgii i mówi o świętowaniu Ewangelii nadziei. Zostanie on opublikowany w numerze 35 "Anamnesis".

Uroczystości milenijne w Międzyrzeczu
15 czerwca 2003 r. na placu nieopodal sanktuarium pw. Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu odbyły się uroczystości z okazji Milenium Śmierci Pierwszych Męczenników Polski. Jubileuszowej Mszy św. przewodniczył kard. Franciszek Macharski, metropolita krakowski, a homilię wygłosił kard. Józef Glemp, prymas Polski. W koncelebrze uczestniczyli biskupi zebrani na posiedzeniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, która obradowała 13 i 14 czerwca w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu. Na uroczystości przybyło kilkanaście tysięcy pielgrzymów nie tylko z całej diecezji i innych miast Polski, ale także z Włoch, Czech i Niemiec.
Na uroczystości papież Jan Paweł II przesłał specjalny list. List ten jest opublikowany w Aktualnościach na stronie internetowej www.diecezja.zgora-gorzow.opoka.org.pl/

Obchody Środkowoeuropejskiego Dnia Katolików
We wtorek, dnia 10 czerwca 2003 r. w katedrze wiedeńskiej odbyło się uroczyste otwarcie Środkowoeuropejskiego Dnia Katolików. Były to Europejskie Nieszpory o pokój (Europa Friedens-Vesper). Uczestniczyli w nich prawie wszyscy biskupi austriaccy oraz przedstawiciele episkopatów pozostałych siedmiu krajów włączonych w organizację tego spotkania.
Na te "Nieszpory" składały się śpiewy, refleksje i modlitwy. Przemówienia wygłosili kard. Franz König, emerytowany arcybiskup Wiednia i kard. Christoph Schönborn, aktualny arcybiskup tego miasta. Przed zakończeniem tego nabożeństwa odczytano list papieża Jana Pawła II do kard. Schönborna. Tekst tego listu znajduje się na watykańskiej stronie internetowej
www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/letters/2003/documents/hf_jp-ii_let_20030611_katholikentag-2003_ge.html.
 Księgarnia św. Jacka w Katowicach wydała przygotowane na obchody Środkowoeuropejskiego Dnia Katolików materiały pt. Chrystus nadzieją Europy, które mają trafić do każdej parafii.

Kanonizacje św. Józefa Sebastiana Pelczara i św. Urszuli Ledóchowskiej
W niedzielę, dnia 18 maja 2003 r. na Placu św. Piotra w Rzymie miały miejsce kanonizacje dwóch polskich świętych: św. Józefa Sebastiana Pelczara i św. Urszuli Ledóchowskiej. Nazajutrz 19 maja licznie przybyli na kanonizacje Polacy dziękowali Panu Bogu za nowych Świętych i za 25 lat pontyfikatu Jana Pawła II. Po Mszy świętej dziękczynnej Ojciec Święty pokazał, jak historia jego pontyfikatu przeplata się z najnowszymi dziejami Polski. Spotkania z rodakami były dla niego przez ostatnie 25 lat "niezwykłym dzieleniem się świadectwem wiary, która wyrasta z wiary ojców i tworzy ten szczególny klimat życia i szeroko pojętej kultury, która stanowi o tożsamości Narodu". Krótka relacja m. in. Na stronie internetowej
www.goscniedzielny.pl/artykul.php?id=1053805921&naglkat=wyszukiwanie

Uroczystości 750-lecia kanonizacji św. Stanisława B.M.
W Krakowie odbyły się w dniu 11 maja 2003 r. uroczystości 750-lecia kanonizacji św. Stanisława B.M. Po procesji z Wawelu na Skałkę Mszy św. na Skałce przewodniczył legat papieski, kard. Józef Ratzinger, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, homilię wygłosił kard. Franciszek Macharski, metropolita krakowski.
Na uroczystości papież Jan Paweł II przesłał specjalny list opublikowany w Aktualnościach na miesiąc maj na stronie internetowej http://www.diecezja.krakow.pl/kalendarium/index.html. List ten został również wydrukowany w numerze 34 "Anamnesis".

Sympozjum nt. Ars celebrandi w UKSW w Warszawie i spotkanie przewodniczących Diecezjalnych Komisji Liturgicznych
W dniu 29 kwietnia 2003 r. odbyło się w Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie sympozjum na temat Ars celebrandi. Wzięli w nim udział przewodniczący Diecezjalnych Komisji Liturgicznych, studenci UKSW oraz zainteresowani problematykę księża i klerycy z różnych diecezji. Otwarcia obrad dokonał o godz. 9.45 ks. prof. dr. hab. R. Bartnicki, rektor UKSW, a następnie dwa referaty wygłosili: ks. prof. dr hab. H. Sobeczko nt. Liturgia jako ars celebrandi i ks. prof dr hab. B. Nadolski nt. W poszukiwaniu etosu przewodniczenia w liturgii. Po tych referatach była dyskusja, po czym 20 minutowa przerwa na kawę. Następne referaty wygłosili: bp prof. dr hab. E. Ozorowski nt. In persona Christi - in persona Ecclesiae i ks. dr hab. prof. UKSW J. Nowak nt. Podmiotowość komunikatywności w ars celebrandi. Także po tych referatach była dyskusja. Wszyscy uczestnicy, których było około 120, otrzymali wydrukowane przez wydawnic-two Księgarni św. Jacka w Katowicach materiały z tego sympozjum. O godz. 12.45 zamknięcia obrad dokonał ks. prof. dr hab. Adam Durak SDB, prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW.
O godz. 13.00 w kościele akademickim Eucharystii przewodniczył. bp Stefan Cichy. Po Mszy św. miał miejsce obiad, o po nim o 14.30 odbyło się godzinne spotkanie przewodniczących Diecezjalnych Komisji Liturgicznych z przewodniczącym Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski. Wzięli w nim udział przedstawiciele ponad 20 archidiecezji i diecezji. Na początku spotkania bp Cichy przedstawił sprawy liturgiczne przyjęte na 321. Zebraniu Plenarnym KEP oraz plan prac nad wydaniem ksiąg liturgicznych. Potem zadawano Biskupowi pytania, a następnie przedstawiano uwagi na temat współpracy Diecezjalnych Komisji Liturgicznych z Komisją Episkopatu. Niektórzy z uczestników dali swoje uwagi na piśmie.

Nowa encyklika Jana Pawła II "Ecclesia de Eucharistia" - O Eucharystii w życiu Kościoła
W Wielki Czwartek, dnia 17 kwietnia 2003 r., w czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej Ojciec Święty podpisał encyklikę o Eucharystii "Ecclesia de Eucharistia". Jest to czternasta encyklika Jana Pawła II. Papież przypomina w niej naukę Kościoła o Eucharystii oraz jej rolę w życiu Kościoła. Pisząc o pięknie celebracji eucharystycznej podkreśla, że Eucharystia winna być sprawowana z wielką godnością. Tekst encykliki jest dostępny na stronie internetowej:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/eucharistia_17042003.html

Spotkanie diecezjalnych duszpasterzy służby liturgicznej
Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski zorganizowała w dniach 17 i 18 marca 2003 r. w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym w Warszawie przy ul. Dewajtis 3 spotkanie diecezjalnych duszpasterzy służby liturgicznej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 26 diecezji. Spotkaniu przewodniczyli bp Stefan Cichy, przewodniczący wspomnianej Komisji i bp Grzegorz Balcerek, przewodniczący Podkomisji ds. Służby Liturgicznej. Referaty wygłosili: ks. dr Jerzy Paliński z Katowic: Służba liturgiczna w świetle dokumentów ogólnokościelnych i II Polskiego Synodu Plenarnego; ks. Mirosław Dziegiński z Wrocławia: Formacja ministrancka - Program ogólnopolski a adaptacje diecezjalne; ks. dr Robert Tyrała z Krakowa: Formacja liturgicznych zespołów śpiewaczych i ks. dr Stanisław Szczepaniec z Krakowa: Ceremoniał zgromadzenia liturgicznego. Po referatach była ożywiona dyskusja. Wieczorem pierwszego dnia miał miejsce krąg, w czasie którego uczestnicy dzielili się swymi doświadczeniami i wyrażali oczekiwania dotyczące tych spotkań w przyszłości. Postanowiono urządzać podobne spotkania co roku w Wielkim Poście. Materiały z tegorocznego spotkania diecezjalnych duszpasterzy służby liturgicznej zostaną opublikowane w numerze 34 biuletynu "Anamnesis".

Sympozjum w UKSW w Warszawie i spotkanie przewodniczących Diecezjalnych Komisji Liturgicznych
W dniu 29 kwietnia 2003 r. o godz. 9.30 rozpocznie się w Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie sympozjum na temat Ars celebrandi. Po otwarciu przez ks. prof. dr. hab. R. Bartnickiego, rektora UKSW referaty wygłoszą:
 ks. prof. dr hab. H. Sobeczko: Liturgia jako ars celebrandi,
 ks. bp prof. dr hab. E. Ozorowski: In persona Christi - in persona Eccłesiae,
 ks. dr hab. prof. UKSW J. Nowak: Podmiot liturgicznej celebracji,
 ks. prof dr hab. B. Nadolski: W poszukiwaniu ethosu przewodniczenia w liturgii.
 O godz. 13.00 przewidziana jest Eucharystia pod przewodnictwem ks. bpa dr. Stefana Cichego, zaś o 14.15 spotkanie z przewodniczącym Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski. Zamknięcia obrad dokona ks. prof dr hab. St. Urbański, dziekan Wydziału Teologicznego UKSW.

Sprawy liturgiczne na 321. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski
W czasie 321. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Warszawie w dniach 11 i 12 marca 2003 r. zostały podjęte postanowienia w dziedzinie liturgii. M. in. przyjęto tłumaczenia: Wykazu odpustów z 1999 r., Wprowadzenia teologiczno-pastoralnego do II wydania Lekcjonarza mszalnego i Ogólnego wprowadzenia do Mszału rzymskiego z 2002 r. Przyjęto także zmiany w przygotowywanym II wydaniu I tomu Liturgii Godzin oraz teksty do Liturgii Godzin na wspomnienia: św. ojca Pio z Pietrelciny, Najświętszego Imienia Jezus oraz św. Zdzisławy. Teksty te zostaną przesłane do Stolicy Apostolskiej celem ich zatwierdzenia.
Podjęto decyzję, by termin "presbyter" tłumaczyć jako "prezbiter", a nie "kapłan". Katechizm Kościoła katolickiego uczy, że "pojęcie sacerdos - kapłan - oznacza obecnie biskupów i prezbiterów, a nie diakonów" (KKK 1554). W tym duchu tłumaczone są teksty w nowym przekładzie dokumentów Soboru Watykańskiego II.
Przyjęto również następujący tekst tzw. dopowiedzeń do różańcowych tajemnic światła:
 - Jezus, który przyjął chrzest w Jordanie,
 - Jezus, który w Kanie Galilejskiej objawił moc swoją,
 - Jezus, który głosił królestwo Boże i wzywał do nawrócenia,
 - Jezus, który przemienił się na górze Tabor,
 - Jezus, który w Wieczerniku ustanowił Eucharystię.
Stolica Apostolska rozstrzygnęła sprawę świąt nakazanych w Polsce. Rozstrzygnięcie to wejdzie w życie od I niedzieli Adwentu, czyli od 30 listopada 2003 r. Dekret Stolicy Apostolskiej zostanie opublikowany w numerze 34 biuletynu "Anamnesis".

Nowa książka związana z kultem Miłosierdzia Bożego
Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej wydało książkę ks. Stanisława Szczepańca Czas miłosierdzia. Nowenna do Miłosierdzia Bożego. Książka zawiera pomoce duszpasterskie do sprawowania Eucharystii i nabożeństw w czasie nowenny do Miłosierdzia Bożego (modlitwy, śpiewy, sugestie homiletyczne). Całość podzielona jest na cztery części: Rozpalać ogień Miłosierdzia, Święte Triduum Paschalne, Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego i Niedziela Miłosierdzia Bożego.

Środkowoeuropejski Dzień Katolików
Arcybiskup Wiednia kard. Christoph Schönborn wyszedł z inicjatywą zorganizowania Środkowoeuropejskiego Dnia Katolików - Mitteleuropäischer Katholikentag. Hasłem tego spotkania katolików będą słowa "Chrystus, nadzieją Europy". W czasie od 1 czerwca 2003 r. do 23 maja 2004 r. odbędzie się szereg sympozjów, pielgrzymek i celebracji organizowanych przez osiem krajów: Austrię, Bośnię i Hercegowinę, Chorwację, Czechy, Polskę, Słowację, Słowenię i Węgry. Zakończeniem będzie "Pielgrzymka narodów" do Mariazell.
Informacje podstawowe, a także informacje o celu i zadaniach Środkowoeuropejskiego Dnia Katolików można znaleźć w języku niemieckim na stronie internetowej: http:/www.katholikentag.at/siteswift.php zaś w języku polskim na stronie: http://www.katholikentag.opoka.org.pl/.
W Arbeitsgruppe Liturgie udziela się wydelegowany przez Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski bp Stefan Cichy, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski. Grupa ta opracowała i przyjęła na zebraniu w Wiedniu w dniu 15 stycznia 2003 r. modlitwę litanijną do Jezusa Chrystusa i pieśń Katholikentagu, które mają być duchową pamiątką tego wydarzenia.


Zmiana wielkości czcionki: A A A

  kkbids@episkopat.pl
Jesteś naszym 1 gościem
     
 
 
 
   
Konferencja Episkopatu Polski