STRONA GŁÓWNA / Aktualności / Rok 2002
 
 
 
 

 

archiwum aktualności
2002

Zgromadzenie plenarne Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych
W dniach 5-7 listopada 2002 r. odbyło się w Watykanie pod przewodnictwem kard. J. Tomko zgromadzenie plenarne Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych. Temat obrad brzmiał: "Eucharystia światłem i życiem dla nowego tysiąclecia". Takie będzie hasło 48. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który odbędzie się w Guadalajara w Meksyku, w dniach 10-17 października 2004 r.
W zgromadzeniu wzięło udział ponad 60 przedstawicieli narodowych oraz przewodniczących komitetów narodowych jak i stałych członków Papieskiego Komitetu. Z Polski, z nominacji kard. J. Glempa, prymasa Polski i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, uczestniczył ks. Andrzej F. Dziuba. Uczestników przyjął papież Jan Paweł II i wygłosił przemówienie zatytułowane "Eucharystia źródłem jedności Kościoła". Tekst przemówienia podaje "L'Osservatore Romano" wyd. polskie 24 (2003) nr 2 (250) s. 31-32. Relacja z tego spotkania będzie wydrukowana w nrze 33 "Anamnesis".

Wywiad kard. F. Arinze, prefekta Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dla miesięcznika "30 Giorni".
W wywiadzie udzielonym miesięcznikowi "30 Giorni" kard. Arinze mówił o potrzebie wielkiej pracy, której trzeba dokonać w dziedzinie tłumaczeń tekstów liturgicznych na języki nowożytne. W wielu wypadkach bowiem nie oddają one wiernie ducha modlitwy, którą przez wieki żył Kościół. Więcej: www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?s=opoka&id=4578

Ciekawe włoskie strony internetowe poświęcone liturgii
Warto odwiedzić trzy włoskie strony internetowe poświęcone liturgii: www.liturgia.it, www.lachiesa.it/liturgia oraz www.maranatha.it.
Na stronie www.liturgia.it znaleźć można m. in. pomoc do szukania formuł w łacińskich tekstach liturgicznych. Są tam m.in. teksty Mszału trydenckiego: Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum S. Pii V pontificis maximi jussu editum - (num. Bruylants) oraz teksty sakramentarzy rzymskich: GrH - Hadrianum [Cambrai, Bibl. Mun., ms.164 (159)], GeV - Gelasianum Vetus [Cod. Vat. Reg. lat. 316/Paris B.N. 7193, 41-56] i Ve - Veronense [Cod. Bibl. Capit. Veron. LXXXV (80)]. Można także szukać tekstów dokumentów Soboru Watykańskiego II: Documenti del Concilio Vaticano II in lingua latina
Na stronie www.lachiesa.it/liturgia jest ogólny kalendarz liturgiczny i uwagi dotyczące roku liturgicznego a także teksty mszału włoskiego na każdy dzień.
Strona www.maranatha.it zawiera m.in. teksty mszału i Liturgii Godzin w j. włoskim.

 bchód liturgiczny św. Zdzisławy wprowadzony do kalendarza liturgicznego diecezji polskich
Dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 24 października 2002 r. zostało wprowadzone do kalendarza liturgicznego diecezji polskich wspomnienie dowolne św. Zdzisławy, które wyznaczono podobnie jak w Czechach na dzień 30 maja. Dekret ten ukaże się w numerze 33 "Anamnesis".

Wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe i św. Juana Diego wpisane do kalendarza ogólnego
Dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 28 września 2002 r. wpisano do kalendarza ogólnego dwa nowe wspomnienia dowolne: 9 grudnia św. Juana Diego i 12 grudnia Matki Bożej z Guadalupe. Publikacja dekretów i tekstów liturgicznych przewidziana jest w numerze 33 "Anamnesis".

Sympozjum dla osób konsekrowanych na Jasnej Górze
W dniach 23-24 października 2002 r. odbyło się na Jasnej Górze sympozjum dla osób konsekrowanych na temat "Miejsce kultu Maryjnego w życiu konsekrowanym". Wzięło w nim udział około 200 sióstr. Materiały z tego sympozjum znajdują się w numerze 32 "Anamnesis", a w formie elektronicznej na stronie www.kkbids.episkopat.pl/anamnesis/32/4.htm.

List apostolski Rosarium Virginis Mariae
16 października 2002 r. Ojciec Święty ogłosił List apostolski Rosarium Virginis Mariae, w którym wprowadził czwartą część "Tajemnice światła" i ogłosił Rok różańca św. Tekst listu na stronie www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/rosarium_virginis_16102002.html.

Nowy prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Od dnia 1 października 2002 r. prefektem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów jest pochodzący z Nigerii kard. Francis Arinze, który dotąd był przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego. Więcej na stronie
www.kkbids.episkopat.pl/anamnesis/32/14.htm.

Spotkanie liturgistów w Tarnowie
W dniach 11-12 września 2002 r. odbyło się w Diecezjalnym Seminarium Duchownym w Tarnowie XXXVIII Seminarium Wykładowców Liturgiki w ośrodkach uniwersyteckich, akademickich, wydziałach teologicznych i wyższych seminariach duchownych w Polsce. Tematem spotkania było "Formacja liturgiczna w parafii na podstawie <tekstu roboczego> Ceremoniału wspólnoty parafialnej". Więcej na stronie: www.kkbids.episkopat.pl/anamnesis/32/14.htm.

Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny wpisane do kalendarza ogólnego oraz nowe teksty liturgiczne o tym Świętym
Dnia 26 czerwca 2002 r. został ogłoszony dekret wprowadzający wspomnienie św. Pio z Pietrelciny do kalendarza ogólnego i nowe teksty liturgiczne na to wspomnienie. Łacińskie teksty podane są w "Anamnesis" nr 32 i na stronie www.kkbids.episkopat.pl/anamnesis/32/2.htm#1.

Bł. Stefan Wincenty Frelichowski patronem harcerzy polskich
Dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 20 września 2002 r. bł. Stefan Wincenty Frelichowski został ogłoszony patronem harcerzy polskich. Tekst dekretu w "Anamnesis" nr 32 i na stronie www.kkbids.episkopat.pl/anamnesis/32/2.htm#4.

 miany w kalendarzu liturgicznym diecezji polskich
Dnia 18 września 2002 r. zatwierdzone zostały zmiany w kalendarzu liturgicznym diecezji polskich. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zezwoliła na przeniesienie obchodu św. Apolinarego z 20 na 21 lipca, a św. Sarbeliusza z 24 na 28 lipca. Tekst dekretu został wydrukowany w numerze 32 "Anamnesis" i jest na stronie
www.kkbids.episkopat.pl/anamnesis/32/2.htm#3.

Zatwierdzenie kolekty o bł. Zygmuncie Szczęsnym Felińskim
Dnia 5 sierpnia 2002 r. zatwierdzony został przez Kongregację tekst oracji o bł. Zygmuncie Szczęsnym Felińskim. Dekret i tekst znajduje się w "Anamnesis" nr 32 oraz na stronie
www.kkbids.episkopat.pl/anamnesis/32/2.htm#2

Nowe odpusty ogłoszone przez Penitencjarię Apostolską
Penitencjaria Apostolska dekretem z dnia 29 czerwca 2002 r. ogłosiła odpust zupełny dla całego Kościoła za udział w jakimkolwiek nabożeństwie ku czci Miłosierdzia Bożego w drugą Niedzielę Wielkanocy. Tekst tego dekretu w języku niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim, portugalskim i hiszpańskim jest na watykańskiej stronie internetowej. Tekst niemiecki ma adres:
www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_doc_20020629
 _decree-ii_ge.html. Polski przekład ukaże się w numerze 33 "Anamnesis".
Tego samego dnia Penitencjaria Apostolska pozwoliła na udzielanie raz w roku odpustu zupełnego połączonego z błogosławieństwem apostolskim w kościołach konkatedralnych. Teksty w języku angielskim, francuskim, włoskim, portugalskim i hiszpańskim są na watykańskiej stronie internetowej. Polski przekład ukaże się w numerze 33 "Anamnesis".

Jubileusz ks. infułata prof. dra hab. Stanisława Czerwika
Dla uczczenia 45-lecia święceń prezbiteratu i 40-lecia pracy naukowej i działalności w dziedzinie liturgii ks. prof. dra hab. Stanisława Czerwika z Kielc w dniach 27 i 28 maja 2002 r. w Krakowie w Centrum "Resurrectionis" odbyło się sympozjum liturgiczno-homiletyczne na temat: "Liturgiczny kontekst przepowiadania". Sympozjum zorganizowały: Katedra historii liturgii, Katedra homiletyki i Katedra komunikacji religijnej Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Po zakończeniu sympozjum odbyła się uroczystość wręczenia ks. prof. Stanisławowi Czerwikowi KSIĘGI PAMIĄTKOWEJ zatytułowanej Ante Deum stantes (więcej w "Anamnesis" nr 30).

Wspomnienie dowolne błogosławionych dziewic i męczenniczek Marii Stelli Mardosewicz i Towarzyszek w kalendarzu diecezji polskich
Pismem z dnia 3 maja 2002 r. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów na wniosek Konferencji Episkopatu Polski wprowadziła do kalendarza liturgicznego diecezji polskich wspomnienie dowolne błogosławionych dziewic i męczenniczek Marii Stelli Mardosewicz i Towarzyszek (Nazaretanek z Nowogródka) w dniu 4 września. Zatwierdzone teksty liturgiczne będą opublikowane w "Anamnesis" nr 31.


Zmiana wielkości czcionki: A A A

  kkbids@episkopat.pl
Jesteś naszym 1 gościem
     
 
 
 
   
Konferencja Episkopatu Polski