STRONA GŁÓWNA / Informacje o pracach komisji / Prace nad "Ceremoniałem wspólnoty parafialnej" / Część III - Formacja liturgiczna / Rozdział II - Formacja całej wspólnoty parafialnej
 
 
 
 

 

CZĘŚĆ TRZECIA 
FORMACJA LITURGICZNA

 

ROZDZIAŁ II 
FORMACJA CAŁEJ WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ

------------------
- Formacja liturgiczna w katechezie -
- Rekolekcje parafialne i katechezy mistagogiczne -
- Niedzielne zgromadzenie eucharystyczne -
-----------------


650. Formacją liturgiczną należy objąć wszystkich członków wspólnoty parafialnej. Okazją do tej formacji jest najpierw katecheza, a także kazania mistagogiczne i rekolekcje o tematyce liturgicznej. Szczególne znaczenie ma jednak sposób celebracji niedzielnej Eucharystii.

- Formacja liturgiczna w katechezie -

651. Dyrektorium Katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce zwraca uwagę także na wychowanie liturgiczne. Dokonuje się ono "zarówno przez nauczanie, które wyjaśnia tajemnice wiary i sposoby jej celebrowania, jak i przez sam udział w liturgii, która pozostanie zawsze uprzywilejowanym miejscem dla katechezy Ludu Bożego"526.

652. "Katecheza ze swej natury jest związana w sposób szczególny ze sprawowaniem sakramentów, "gdyż właśnie w sakramentach, a zwłaszcza w Eucharystii, Jezus Chrystus najpełniej działa w celu przemiany człowieka". Sakramentalny charakter wychowania liturgicznego winien ujawniać się zarówno w treściach, jak i we wszystkich formach katechezy dorosłych, dzieci i młodzieży. Katecheza winna budzić postawy i kształtować umiejętności, warunkujące owocny udział w życiu sakramentalnym"527

653. Formacja liturgiczna, dokonująca się w katechezie dotyczy nie tylko dzieci i młodzieży, lecz także ich rodziców. Jest to dla nich z jednej strony osobiste pogłębienie życia sakramentalnego, a z drugiejwprowadzanie na tę drogę swoich dzieci. Metoda inicjacji, opisana powyżej, daje wiele możliwości angażowania rodziców w przygotowanie swoich młodszych i starszych dzieci do sakramentów świętych i podejmowania posług w Kościele.

- Rekolekcje parafialne i katechezy mistagogiczne -

654. W każdej dziedzinie życia Kościoła istotną rolę odgrywają rekolekcje parafialne. Należy wykorzystać ten czas łaski także dla pogłębienia formacji liturgicznej wspólnoty parafialnej. Tematem rekolekcji parafialnych mogą być wszystkie wielkie dary Boże mające taki charakter, że skupia się w nich, jak w soczewce, całe życie chrześcijańskie. Do takich darów należy Triduum Paschalne, niedziela, Eucharystia, inne sakramenty święte, powołanie. Rekolekcje odwołujące się do tych tematów łączą w sobie teologię i praktykę, liturgię i codzienność, dogmatykę i moralną.

655. Zachęca się także duszpasterzy do częstszego wygłaszania "kazań mistagogicznych". Wychodząc od niedzielnych czytań mszalnych można podjąć i rozwinąć niemal każdy z omawianych w niniejszym Ceremoniale tematów. Wskazują one na rozumienie liturgii, uczestnictwo w niej, podejmowanie współodpowiedzialności za jej kształt, a także omawiają konkretne celebracje liturgiczne.

- Niedzielne zgromadzenie eucharystyczne -

656. Szczególną rolę w liturgicznej formacji wspólnoty parafialnej odgrywa sposób celebracji niedzielnej Eucharystii. Składa się na niego m.in. postawa samego kapłana, który przewodniczy Eucharystii, zaangażowanie wiernych w modlitwy i śpiewy, świadomość i poprawność spełnianych gestów i wykonywanych znaków, obecność i posługiwanie licznych zespołów liturgicznych, a także czytelne ukazanie związku celebracji z życiem codziennym wierzących. Im bardziej każdy z tych elementów jest w przeżywany poprawnie, z zaangażowaniem i pięknie, tym bardziej rozwija się wiara dorosłych i dokonuje się autentyczna inicjacja młodego pokolenia w życie Eucharystią.


PRZYPISY

526 DyrK 25.
527 DyrK 25.


Zmiana wielkości czcionki: A A A

  kkbids@episkopat.pl
Jesteś naszym 1 gościem
     
 
 
 
   
Konferencja Episkopatu Polski