STRONA GŁÓWNA / Informacje o pracach komisji / Prace nad "Ceremoniałem wspólnoty parafialnej" / Pytania
 
 
 
 

 

PYTANIA

 

684. W tekście roboczym wszystkie zagadnienia są poddane pod ocenę specjalistów i wszystkich zainteresowanych. Można więc zabierać głos na każdy temat i przesłać pod wskazane na początku adresy swoje uwagi. Zespół przygotowujący tekst roboczy uznał jednak, że pewnym ułatwienie dla czytelników będzie wyraźne przypomnienie niektórych pytań, jakie są postawione w tekście, a tym samym wyraźniejsza zachęta do dyskusji.

Kwestie teologiczne i terminologiczne

685. Co oznacza dar "konsekracji", jaki otrzymuje świecki człowiek przez przyjęcie posługi (ministerium)? - patrz Ceremoniał nr 136-146

686. Jaka jest różnica między funkcją liturgiczną (munus), a posługą liturgiczną (ministerium)?- patrz Ceremoniał nr 129-146

687. Kiedy używać słów: konsekracja, poświęcenie, błogosławieństwo? -patrz Ceremoniał

688. Czy udzielać w seminarium błogosławieństwa do posługi lektora, jeśli ktoś już wcześniej został pobłogosławiony do czytania słowa Bożego? - patrz Ceremoniał nr 144

689. Jaka jest relacja posługi kantora i organisty? - patrz Ceremoniał nr 257-262

Problemy uczestników liturgii

690. Jaki znak czci powinni uczynić wierni podchodzący do Komunii świętej w procesji? - patrz Ceremoniał nr 74-75. 90

691. Czy w czasie procesji z darami można zachowywać postawę stojącą jeśli przepisy zalecają postawę siedzącą? - patrz Ceremoniał nr 67-70. 77

692. W jaki sposób przekazać znak pokoju? - patrz Ceremoniał nr 96-100

693. Czy żegnać się w czasie przyjmowania błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem? - patrz Ceremoniał nr 92-95

694. Jaki strój powinny nosić poszczególne zespoły liturgiczne posługujące w parafii? - patrz Ceremoniał nr 108-116. 145

Wątpliwości ceremoniarzy i innych usługujących

695. Co oznacza "potrójny rzut kadzidła"? - patrz Ceremoniał nr 237

696. Czy usługujący mają robić skłon przed lub po spełnieniu funkcji?- patrz Ceremoniał nr 88-91.


Zmiana wielkości czcionki: A A A

  kkbids@episkopat.pl
Jesteś naszym 1 gościem
     
 
 
 
   
Konferencja Episkopatu Polski