STRONA GŁÓWNA / Informacje o pracach komisji / Prace nad "Ceremoniałem wspólnoty parafialnej" / Pomoce dla ceremoniarza / Sposób wykonywania funkcji
 
 
 
 

 

POMOCE DLA CEREMONIARZA

 

SPOSÓB WYKONYWANIA FUNKCJI


713. Przy bardziej uroczystych okazjach ceremoniarz powinien zatroszczyć się o wyjaśnienie wszystkich istotnych kwestii dotyczących przebiegu celebracji. Poniżej zawarto najbardziej typowe z tych pytań.

714. Wybór tekstów liturgicznych: 536

a. Jaki będzie formularz Mszy św. jeśli przepisy liturgiczne pozwalają na jego wybór,
b. jaka będzie formuła aktu pokuty, prefacja, modlitwa eucharystyczna, wprowadzenie do Ojcze nasz,
c. czy będzie błogosławieństwo uroczyste albo modlitwa nad ludem
d. jakie będą czytania mszalne jeśli przepisy liturgiczne pozwalają na ich wybór
e. czy jest przygotowana modlitwa wiernych, ewentualnie z jakich ksiąg należy ją odczytać; zawsze należy uwzględnić intencję Mszy św.
f. czy i w których momentach jest komentarz liturgiczny; ceremoniarz w razie potrzeby powinien dyskretnie czuwać nad kolejnością i poprawnością podawania komentarzy, w szczególności, by śpiew nie nakładał się na komentarz i by celebrans nie rozpoczynał modlitw równo z komentarzem
g. czy wszyscy zapoznali się z planem liturgii, zwłaszcza dotyczy to GC i osoby odpowiedzialne za śpiew.

715. Wypełnianie funkcji liturgicznych:

a. Jaki ma być skład służby liturgicznej podczas danej Eucharystii
b. Jaka jest droga procesji wejścia (krótka czy długa)
c. Czy i kiedy są stosowane okadzenia
d. Jeśli są okadzenia kto wraz z kapłanem obchodzi ołtarz. Zwykle robią to diakoni - jeśli są, gdy ich nie ma - asystujący kapłani - zwłaszcza w mszach z udziałem biskupa, ostatecznie turyferariusz i nawikulariusz. Gdy jest jeden diakon, po lewej stronie biskupa może wówczas iść ceremoniarz 537.
e. Jakie miejsca zajmują posługujący (czy jest przygotowana odpowiednia ilość miejsc)
f. Czy ministrant księgi ma podejść do GC na początku czy dopiero na kolektę
g. Jaką drogą odbywa się procesja na Ewangelię
h. W którym miejscu i w jakiej kolejności będą odbierane dary
i. Gdzie mają być zaniesione po odebraniu
j. Jaki kształt przybierze procesja komunijna (liczba i ustawienie komunikujących kapłanów, sposób przygotowania procesji wiernych na Komunię, kierunek odchodzenia po Komunii
k. Kto i kiedy dokonuje puryfikacji
l. Jaką drogą posługujący wrócą po Eucharystii do zakrystii
m. Czy po Eucharystii będzie miał miejsce inny obrzęd

716. Na Mszy z udziałem biskupa:

a. Czy będą używane mitra i pastorał; jeśli tak, to w których momentach
b. Kto podaje mitrę i pastorał (zwykle robi to diakon albo ceremoniarz)
c. Czy do lavabo ma być zdjęty pierścień biskupa

717. Podczas Mszy koncelebrowanych:

a. Ilu będzie kapłanów koncelebrujących, w zależności od tego należy przygotować hostie, kanony do koncelebry i miejsca
b. Jaki jest porządek podchodzenia i odchodzenia kapłanów w procesji wejścia
c. W jaki sposób mają zajmować przygotowane dla siebie miejsca; czy miejsca te są w prezbiterium czy poza nim
d. Kto z kapłanów (przy nieobecności diakona) będzie czytał Ewangelię - należy omówić z nim procesję na Ewangelię
e. Kto poda koncelebrantom kanony
f. Którzy z kapłanów będą najbliżej GC i będą samodzielnie odmawiali Modlitwę Eucharystyczną
g. W jaki sposób kapłani będą podchodzili do Komunii, jeśli jest wielu kapłanów, którzy z racji liczby nie podchodzą do ołtarza na czas modlitwy eucharystycznej - wówczas pierwsi podchodzący powinni dobrze wiedzieć jak podchodzą i którędy odchodzą po Komunii
h. Którzy z kapłanów i w którym miejscu będą rozdzielać Komunię.


PRZYPISY

536 OWMR 356-367.
537 Por. Elliot - Ceremonies 378.


Zmiana wielkości czcionki: A A A

  kkbids@episkopat.pl
Jesteś naszym 1 gościem
     
 
 
 
   
Konferencja Episkopatu Polski