STRONA GŁÓWNA / Informacje o pracach komisji / Prace nad "Ceremoniałem wspólnoty parafialnej" / Pomoce dla ceremoniarza / Przykładowe komendy
 
 
 
 

 

POMOCE DLA CEREMONIARZA

 

 PRZYKŁADOWE KOMENDY

718. Podczas liturgii często trzeba wydać jakieś polecenia, np. pokierować procesją, wskazać miejsce, czas a niekiedy też sposób wykonania funkcji liturgicznej. Służą temu między innymi tzw. komendy liturgiczne wydawane przez ceremoniarza. Jak to jednak należy robić by nie rozpraszać uczestników liturgii? Przede wszystkim komendy i inne wskazówki podczas liturgii należy podawać dyskretnie, nie za głośno - by usłyszeli tylko ci, do których komenda liturgiczna jest skierowana. Po drugie - należy je stosować tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Po trzecie - trzeba używać możliwie najkrótszych, a zarazem zrozumiałych zwrotów538. Zgodnie z tradycją komendy są wydawane po łacinie ale jeśli posługujący nie znają dostatecznie tego języka to należy się posłużyć ich polską wersją.

Poniżej podano przykłady komend liturgicznych. Należy podkreślić, że nie podano tu dosłownych przekładów, a tylko znaczenie komend.

W zakrystii:

1 wersja

 • Preparatio - przygotowanie się albo Praeparatio ad Missam - przygotowanie do Mszy św.
  Impositio incensi - nasypanie kadzidła
 • Reverentia celebranti (eminentissimo, episcopoi, illustrissimo) - pokłon celebransowi (kardynałowi, biskupowi, prałatowi)
 • Procedamus - wyruszenie procesji

2 wersja

 • (coetus), Ad ordinem - (usługujący), Do porządku
   albo
 • Silentium - Cisza
 • Adiutorum nostrum in nomine Domini - Wspomożenie nasze w imieniu Pana
 • Qui fecit coelum et terram - Który stworzył niebo i ziemię
 • (Im)positio incensi - nasypanie kadzidła
 • Introitus solemnis - wejście uroczyste
 • Introitus simplex - wejście zwykłe
 • Procedamus ad altare - idziemy do ołtarza

Procesja wejścia:

 • Cito - szybko
 • Lente - wolno
   albo
 • Citius - szybciej
 • Lentius - wolniej
 • Adoratio Sanctissimi - przyklęknięcie przed Tabernakulum z Najświętszym Sakramentem
   albo
 • Genu flexio - przyklęknięcie na jedno (prawe) kolano
 • Adoratio altaris - pokłon ołtarzowi
   albo
 • Inclinatio profunda - głęboki pokłon
 • Osculatio altaris - ucałowanie ołtarza
 • Ad presidiam - (idziemy) do miejsca przewodniczenia
 • Inclinatio capitis - skłon głowy
 • Procedamus ad sedilia - idziemy do siedzeń
 • Procedamus ad sedem - idziemy do krzesła
 • Procedamus ad sacristiam - idziemy do zakrystii
 • Sistemus - zatrzymujemy się
   albo
 • Sistant - zatrzymanie się
 • Osculatio altaris - ucałowanie ołtarza
 • Genua flectant - klękamy (na dwa kolana)

Okadzenia:

 • Turificatio - okadzenie
 • Turificatio altaris - okadzenie ołtarza
 • Turificatio celebrantis - okadzenie celebransa
 • Turificatio Evangelii - okadzenie Ewangeliarza
 • Turificatio populi - okadzenie ludu
 • Turificatio crucifixi - okadzenie krzyża
 • Turificatio oblatorum - okadzenie darów
 • Turificatio cerei paschalis - okadzenie świecy paschalnej

Komendy w prezbiterium i inne komendy:

 • Sedant - proszę siadać
 • Surgant - proszę wstać
 • Ascendant - wchodzimy (w górę; np. po schodach)
 • Descendant - schodzimy (w dół)
 • Vertant - proszę się obrócić
 • Vertamus - obracamy się
 • In sinistra - na lewo
 • In dextra - na prawo
 • Inclinatio capitis - skłon głowy
 • Inclinatio profunda - pokłon głęboki
 • Inclinatio imagini - pokłon obrazowi
 • Inclinatio Crucis - pokłon Krzyżowi
 • Reverentia celebranti - pokłon celebransowi
 • Non-dum - jeszcze nie
 • Procedamus coram altare - idziemy przed ołtarz


Szczególne obrzędy liturgiczne:

 • Prostratio - leżenie krzyżem
 • Turificatio cerei paschalis - okadzenie świecy paschalnej
 • Ad cereum paschalem - do świecy paschalnej
 • Lavabo - obmycie przy ołtarzu
 • Lustratio - obmycie po Komunii św.
 • Lotio manum - obmycie w zakrystii
 • Sacramentum Sanctissimum - Najświętszy Sakrament
 • Repositio - schowanie Najświętszego Sakramentu
 • Ostensorium - monstrancja
 • Aqua benedicta - woda święcona
 • Ad aspersionem - do pokropienia


PRZYPISY

538 Por. CE 35.


Zmiana wielkości czcionki: A A A

  kkbids@episkopat.pl
Jesteś naszym 1 gościem
     
 
 
 
   
Konferencja Episkopatu Polski