STRONA GŁÓWNA / Informacje o pracach komisji / Prace nad "Ceremoniałem wspólnoty parafialnej" / Najważniejsze skróty
 
 
 
 

 

NAJWAŻNIEJSZE SKRÓTY

 

Adhortacja - Christifideles Laici, Jan Paweł II, Adhortacja "Christifideles laici" o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II, z dnia 30 grudnia 1988 r.
CE - Ceremoniale Episcoporum, Roma 1984.
CPL - Ceremoniał Posług Liturgicznych, Kraków 1987
Dyrektorium - Msza z udziałem dzieci - Dyrektorium Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów "o mszach z udziałem dzieci" z dnia 1 listopada 1973 r.
Elliot - Ceremonies - P.J. Elliot, Ceremonies of the Modern Roman Rite, The Eucharist and the Liturgy of the Hours, A Manual for clergy and All Involved in Liturgical Ministries, San Francisco 1995.
Encyklika - Mediator dei - Pius XII, Encyklika "Mediator dei"
Encyklika - Redemptor hominis - Jan Paweł II, Encyklika "Redemptor hominis" z dnia 4 marca 1979r.
Encyklika - Redemptoris missio - Jan Paweł II, Encyklika "Redemptoris missio" o stałej aktualności posłania misyjnego z dnia 7 grudnia 1990 r.
Instrukcja - Dla duchowieństwa - Instrukcja Episkopatu Polski dla duchowieństwa w związku z wydaniem nowego mszału ołtarzowego z 11 marca 1987 r.
Instrukcja - Eucharisticum misterium - Instrukcja Kongregacji Obrzędów "o kulcie tajemnicy Eucharystii", z dnia 25 maja 1967 r.
Instrukcja - Inaestimabile donum - Instrukcja Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów "o niektórych aspektach kultu tajemnicy eucharystii", z dnia 3 kwietnia 1980 r.
Instrukcja - Musicam sacram - Instrukcja Świętej Kongregacji Obrzędów "o muzyce w świętej w liturgii", z dnia 5 marca 1967 r.
Instrukcja - Współpraca świeckich - Międzydykasterialna Instrukcja o niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich w posłudze kapłanów, z dnia 15 sierpnia 1997 roku
Instrukcja EP - O muzyce liturgicznej - Instrukcja Episkopatu Polski o Muzyce Liturgicznej po Soborze Watykańskim z dnia 8 lutego 1979 r.
Katechezy - Kościół - Jan Paweł II, Wierzę w Kościół jeden, święty, powszechny i apostolski, Katechezy środowe wygłoszone w okresie od 10 lipca 1991 do 30 sierpnia 1995 r., 1996, Watykan 1996.
KEP - Instrukcja w sprawie NS - KEP, Instrukcja "w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej" (22.VI.1991)
KEP - Konferencja Episkopatu Polski
KEP - Postanowienie odnośnie NS - KEP, Postanowienie odnośnie do nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej (2.V.1990).
KEP - Przepisy Wykonawcze do Instrukcji Inaestimabile donum, z 10-11.12.1980.
KKK - Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994
KSL - Katechizm służby liturgicznej, Lublin 1995
LG - Liturgia godzin
List - 25 lat KL - Jan Paweł II, List apostolski wydany w 25 rocznicę ogłoszenia Konstytucji "Sacrosanctum Concilium" z dnia 4 grudnia 1988 r.
List - Dies Domini - Jan Paweł II, list apostolski "Dies Domini" o świętowaniu niedzieli z dnia 31 maja 1998 r.
List - Mulieris dignitatem - Jan Paweł II, list apostolski "Mulieris Dignitatem" o godności i powołaniu kobiety z dnia 15 sierpnia 1988 r.
List - O Eucharystii - Jan Paweł II, List O kulcie i tajemnicy Eucharystii z 24 lutego 1980 roku
List - Święta Paschalne - Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych, z dnia 16 stycznia 1988
MR - Mszał Rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986 r.
OWLG - Ogólne Wprowadzenie do Liturgii godzin
OWMR - Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, wyd. trzecie z 20 kwietnia 2000 roku (tłumaczenie własne)
PSP - Liturgia - Polski Synod Plenarny, Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II
WLM - Wprowadzenie teologiczno-pastoralne do lekcjonarza mszalnego


Zmiana wielkości czcionki: A A A

  kkbids@episkopat.pl
Jesteś naszym 1 gościem
     
 
 
 
   
Konferencja Episkopatu Polski