STRONA GŁÓWNA / Rok Eucharystii / Inne dokumenty
 
 
 
 

 

inny dokumenty
 1. Sekretariat Synodu Biskupów, XI Zwyczajne Zgromadzenie Biskupów. Eucharystia: źródło i szczyt życia i posłannictwa Kościoła. Zarys (lineamenta) -
  http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20040528_lineamenta-xi-assembly_pl.html
 2. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja Redemptionis Sacramentum. O tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią (25 III 2004) -
  http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kkultu
  /redemptionis_sacramentum_25032004.html
 3. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Eucharystia i kapłan nierozłącznie zjednoczeni miłością Bożą (31 V 2003) -
  http://www.kkbids.episkopat.pl/index.php?id=363#id=574

48. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, Guadalajara (10-17 X 2004)

 1. Dokument podstawowy: Eucharystia światłem i życiem na nowe millennium -
  http://www.kkbids.episkopat.pl/index.php?id=366#id=742

Dokumenty Stolicy Apostolskiej na Rok Eucharystii

 1. Jan Paweł II, Homilia na rozpoczęcie Roku Eucharystii w dniu 17 X 2004 r. -
  http://www.kkbids.episkopat.pl/index.php?id=367#id=749
 2. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Rok Eucharystii. Wskazania i propozycje (15 X 2004) -
  http://www.kkbids.episkopat.pl/index.php?Wybr=_&NrM=5#id=102
 3. Jan Paweł II, List apostolski Mane nobiscum, Domine (7 X 2004)
  http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy
  /mane_nobiscum_07112004.html

Listy pasterskie Biskupów Polskich na Rok Eucharystii

 1. Eucharystia źródłem i szczytem życia i misji Kościoła. List Episkopatu Polski na Rok Eucharystii -
  http://www.kkbids.episkopat.pl/index.php?id=367#id=751
 2. List pasterski na rozpoczęcie Roku Eucharystii w archidiecezji białostockiej -
  http://www.katechezy.pl/list-pasterski-na-rozpoczecie-roku-eucharystii-w-archidiecezji-bialostockiej-7-xi-2004-r/
 3. Eucharystia to wielka tajemnica. List pasterski Biskupa Drohiczyńskiego -
  http://niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=ed200448&nr=211
 4. Otwórzmy się na wezwanie Jana Pawła II i przybliżmy się do Jezusa eucharystycznego.List pasterski na rozpoczęcie Roku Eucharystii w diecezji legnickiej -
  http://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=ed200447&nr=49
 5. Eucharystia źródłem nadziei i świętości. List Metropolity Lubelskiego na I niedzielę Adwentu - http://www.jozefzycinski.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=113:list-pasterski-na-i-niedziel-adwentu-2004&catid=1:lp&Itemid=2
 6. Eucharystia źródłem naszej nadziei. Zarys programu duszpasterskiego na rok 2004/2005 w archidiecezji przemyskiej -
  http://niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=ed200449&nr=97
 7. Od żłóbka do Eucharystii. List Pasterski Biskupa Warszawsko-Praskiego na Boże Narodzenie - http://www.diecezja.waw.pl/dokument.php?id=145

Orędzia papieskie o Eucharystii

 1. Eucharystia i misja - nierozerwalnie związane. Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2004 r. (wydane 19 IV 2004) -
  http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/misje2004_19042004.html
 2. Eucharystia źródłem wszelkich powołań i posług w Kościele. Orędzie Jana Pawła II na XXXVII Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2000 r. (podpisane 30 IX 1999) - http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/oredzie_powolania_2000.html
  /oredzie_powolania_2000.html

Listy do kapłanów na Wielki Czwartek

Inne listy Jana Pawła II o Eucharystii

 1. List apostolski Dies Domini, O świętowaniu Dnia Pańskiego (31 V 1998) -http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/dies_domini_0_31051998.html
 2. List Dominicae Cenae, Do wszystkich biskupów świata o tajemnicy i kulcie Eucharystii (24 II 1980) 
  http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x162/list-dominicae-cenae/
Homilie Jana Pawła II w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
 1. Homilia w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (10 VI 2004) - http://www.kkbids.episkopat.pl/index.php?id=366#id=740
 2. Kościół żyje Eucharystią. Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa(19VI2003) -http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/bozecialo_19062003.html
 3. Podziw i wdzięczność za dar Eucharystii. Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (30 V 2002) -
  http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/b_cialo_30052002.html
 4. Chleb wędrującego ludu. Homilia podczas Mszy św. w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (14 VI 2001) - http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/bcialo_14062001.html
 5. Bóg pośrodku swojego ludu. Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, podczas Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego (Rzym - 25 VI 2000) - http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/
  keucharystyczny_22062000.html
 6. Eucharystia sakramentem miłości i pokoju. Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Bożego Ciała (3 VI 1999) - http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/boze_cialo_03061999.html
 7. Chleb pielgrzymów. Homilia podczas Mszy św. w uroczystość Bożego Ciała (11 VI 1998) - http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/msza_11061998.html

Inne homilie i przemówienia Jana Pawła II o Eucharystii

 1. Kościół żyje Eucharystią. Homilia podczas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek (8 IV 2004)- http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/w_czwartek_coena_08042004.html
  /homilie/w_czwartek_coena_08042004.html
 2. Eucharystia tajemnicą wiary. Homilia podczas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek (17 IV 2003) - http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/wczwartek_17042003.html
 3. Eucharystia źródłem siły dla małżonków i rodziców. Przemówienie do przedstawicieli "Equipes Notre-Dame" (20 I 2003) -http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/equipes_20012003.html
 4. Eucharystia źródłem jedności Kościoła. Przemówienie do członków Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych (5 XI 2002) - http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/kongr_eucharystyczne_05112002.html
  /kongr_eucharystyczne_05112002.html
 5. Został z nami pod postaciami chleba i wina. Homilia podczas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej (28 III 2002) - http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie
  /wczwartek_wieczp_28032002.html
 6. Eucharystia - trwały znak miłości Boga. Homilia podczas Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek (12 IV 2001) - http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie
  /wczwartek_wp_12042001.html
 7. Dar nieskończonej miłości Chrystusa. Homilia podczas Mszy św. na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego (Rzym - 25 VI 2000) - http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/keucharystyczny_25062000.html
 8. Kościół zgromadzony wokół Eucharystii. Homilia podczas nieszporów na rozpoczęcie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego (Rzym - 18 VI 2000) -
  http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/keucharystyczny_18062000.html
 9. Wzniosła tajemnica Eucharystii. Homilia papieska podczas liturgii Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, poświęcona tajemnicy Eucharystii (1 IV 1999) -
   http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/eucharystia_01041999.html
 10. Eucharystia szkołą wolności i solidarności międzyludzkiej. Homilia podczas >Statio Orbis< na zakończenie 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego (6. podróż apostolska do Polski, Wrocław - 1VI 1997) - http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/wroclaw_01061997.html

Katechezy Jana Pawła II o Eucharystii w czasie audiencji generalnych

 1. Słowo, Eucharystia a podzieleni chrześcijanie. Katecheza podczas audiencji generalnej (15 XI 2000) -
  http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_15112000.html
 2. Eucharystia jako sakrament jedności. Katecheza podczas audiencji generalnej (8 XI 2000) - http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_08112000.html
 3. Eucharystia zapowiada przyszłość Bożą. Katecheza podczas audiencji generalnej (25 X 2000) - http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_25102000.html
 4. Eucharystia - uczta komunii z Bogiem. Katecheza podczas audiencji generalnej (18 X 2000) - http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_18102000.html
 5. Eucharystia jako „sacrificium laudis”. Katecheza podczas audiencji generalnej (11 X 2000) - http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_11102000.html
 6. Eucharystia jako pamiątka „mirabilia Dei”. Katecheza podczas audiencji generalnej (4 X 2000) - http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_04102000.html
 7. Eucharystia najwyższą ziemską celebracją „chwały”. Katecheza podczas audiencji generalnej (27 IX 2000) - http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_27092000.html


Zmiana wielkości czcionki: A A A

  kkbids@episkopat.pl
Jesteś naszym 1 gościem
     
 
 
 
   
Konferencja Episkopatu Polski