STRONA GŁÓWNA / Nowości wydawnicze / Archiwum działu / Książki z dziedziny liturgiki, muzyki i sztuki kościelnej / Rok wydania: 2009, 2010, 2011
 
 
 
 

 

Książki z dziedziny liturgiki, muzyki i sztuki kościelnej

Rok 2011

 1. Agenda liturgiczna diecezji włocławskiej¸ red. ks. Krzysztof Konecki, Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Włocławek 2011, ISBN 978-83-89865-17-5.
 2. Wojciech Góralski, Edward Górecki, Józef Krukowski, Józef Krzywda, Piotr Majer, Bronisław Zubert, Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego¸ tom III/2. Księga IV: Uświęcające zadanie Kościoła. Część I. Sakramenty, Część II. Pozostałe akty kultu Bożego, Część III. Miejsca i czasy święte, redaktor naukowy Józef Krukowski, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2011, ISBN 98-83-7014-44-3.
 3. Ks. Teodor Szarwark, Jestem dzieckiem Bożym i dziedzicem nieba. Bezpośrednie przygotowanie rodziców i chrzestnych do chrztu dziecka. Katechezy chrzcielne. Część pierwsza, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2011, ISBN 978-83-733295-0-8.
 4. Ks. Teodor Szarwark, Jestem dzieckiem Bożym i dziedzicem nieba. Bezpośrednie przygotowanie rodziców i chrzestnych do chrztu dziecka. Katechezy chrzcielne. Część druga, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2011, ISBN 978-83-733295-1-5.
 5. Przygotowanie do bierzmowania. Świętować we wspólnocie. Celebracje liturgiczne. Klasa II gimnazjum, red. ks. Bogusław Połeć, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2011, ISBN 978-83-733297-1-3;
 6. Przygotowanie do bierzmowania. Żyć we wspólnocie. Spotkania w grupach. Klasa II gimnazjum, red. ks. Bogusław Połeć, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2011, ISBN 978-83-733297-2-0.
 7. Ks. Roman Walczak, Symbolika i wystrój świątyni chrześcijańskiej. Przewodnik po współczesnej architekturze wnętrz sakralnych według Soborowych dokumentów Kościoła i aktualnego prawa kościelnego. Wprowadzenie J. E. Abp. Piero Mariniego, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2011, ISBN 978-83-7401-274-4.
 8. Piotr Krzyżewski, Jacek Zawin, Mały leksykon liturgii, Wydawnictwo św. Wojciecha, Poznań 2011, ISBN 978-83-7516-400-8.
 9. Aurelio García Macías, «Presbiteros en cada Iglesia» (Act 14,23). La plegaria de ordenación del presbítero en el Rito Byzantino-Griego y en el Rito Romano, CLV, Roma 2011.
 10. Aa.Vv., «La forma rituale del sacramento». Scienza liturgica e teologia sacramentaria in dialogo. (Atti della XXXVII Settimana di Studio dell’Associazione Professori di Liturgia 2009). CLV, Roma 2011.
 11. Hudock Barry, La preghiera eucaristica, Editore Elledici, Torino 2011, ISBN 978-88-0104-815-5.
 12. Bruno Bürki, Bénédiction nuptiale à l'horizon oecuménique, Academic Press Fribourg, Fribourg (Suisse) 2011, ISBN 978-2-8271-1058-2.
 13. Liturgie und Versöhnung. Wege des Heils (Trierer Sommerakademie 2009) herausgegeben von Ewald Volgger und Albert Urban, Deutsches Liturgisches Institut, Trier 2011, ISBN 978-3-937796-11-6.
 14. Gérard Calvet, La santa liturgia, Editore: Nova Millennium Romae, Roma 2011, ISBN 978-88-8711-783-7.
 15. Matias Augé, La liturgia della professione religiosa. Dal rituale tipico ai rituali particolari, Editore Qiqajon, Magnano 2011, ISBN 978-88-8227-327-9.
 16. Fides imaginem quaerens. Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Ryszardowi Knapińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Aneta Kramiszewska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, katedra Historii Sztuki Kościelnej, Wydawnictwo Werset, Lublin 2011, ISBN 978-83-60133-82-8.
 17. Roberto Mastacchi – Ryszard Knapiński, CREDO. La raffigurazione del Simbolo Apostolico nelľArte europea, Cantagalli, Siena 2011, ISBN 978-88-8272-79-8.
 18. Adoremus. Trzy pytania o adorację, DVD Video, scenariusz i reżyseria Dariusz Regucki, Kraków 2011.
 19. ks. Bogusław Nadolski, Sebastian Bednarowicz, Paweł Śpiewak, Kompleta czyli Liturgiczna Modlitwa na zakończenie dnia, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2011, ISBN 978-83-7720-009-4.
 20. Studia Liturgiczne. Tom 7: Prezbiterzy w Kościele do Soboru Trydenckiego. Liturgia święceń, teologia, ministerium, red. Ks. Czesław Krakowiak, Waldemar Pałęcki MSF, Prace Wydziału Teologii (151), Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2011, ISBN 978-83-7306-521-5, ISBN 978-83-7702-236-8.
 21. Ze wstępu do tego tomu dowiadujemy się: „Studia z dziejów liturgii w Polsce” zapoczątkowali ks. prof. dr hab. Marian Rechowicz, Rektor KUL i jego znakomici uczniowie – Księża Profesorowie Wacław Schenk, Jerzy Józef Kopeć, Marek Zahajkiewicz, Wojciech Danielski, Zbigniew Wit i inni. Pierwsze tomy redagowali ks. prof. Marian Rechowicz i ks. prof. Wacław Schenk (Tom 1. Lublin 1973, ss. 392; T. 2. Lublin 1976, ss. 838; T, 3. Lublin 1980, ss. 344; T. 4. Lublin 1982, ss. 288). Kontynuacją tej serii były dwa tomy serii „Studia liturgiczne” pod redakcją prof. dra hab. Jerzego Józefa Kopcia CP (T. 5. Lublin 1988, ss. 326; T. 6. Lublin 1980, ss. 356). Publikacje te zawierały głównie prace dyplomowe (doktorskie, niekiedy licencjackie) powstałe na seminariach naukowych prowadzonych przez profesorów KUL. Zarówno „Studia z dziejów liturgii w Polsce”, jak i „Studia liturgiczne” ukazywały się w Towarzystwie Naukowym KUL. Po długiej przerwie decyzją Zarządu Towarzystwa Naukowego KUL wznawia sie wydawanie serii „Studia liturgiczne”, której redakcję obejmują przewodniczący i sekretarz Sekcji Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych w Polsce.
 22. Adam Matyszewski, Z pieśnią wielkopostną przez wieki, Wydawnictwo Hlondianum, Poznań 2011, ISBN 978-83-60214-89-3.
 23. Andrea Grillo, Introduzione alla teologia liturgica. Approccio teorico alla liturgia e ai sacramenti cristiani („Caro salutis cardo” – Sussidi 9), Messaggero – Abbazia di Santa Giustina, Padova 2011.
 24. Andrea Grillo, Riti che educano. I sette sacramenti, Cittadella Editrice, Assisi 2011.
 25. Liturgia Słowa Bożego we Mszy świętej, red. Ks. Czesław Krakowiak, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej GAUDIUM, Lublin 2011, ISBN 978-83-89659-79-8.
 26. Ambrogio Malacarne – Raffaella Baldessari, Gli spazi liturgici della celebrazione rituale (Collana Imago 3), Cantagalli, Siena 2011.
 27. Jean-Noël Bezançon, La messa per tutti, Qiqajon, Comunità di Bose 2011, ISBN 978-88-8227-336-1.
 28. Cassingena Trévedy François, Liturgia, arte e mestiere, Qiqajon, Comunità di Bose 2011, ISBN 978-88-8227-337-8.
 29. Williams Rowan, Lo spirito testimone silenzioso. Lo Spirito santo nella teologia ortodoksa russa (Traduttore Landau C. E.), Qiqajon, Comunità di Bose 2011, ISBN 978-88-8227-328-6.
 30. Aa. Vv., Liturgia e arte, Qiqajon, Comunità di Bose 2011, ISBN 978-88-8227-338-5.
 31. Ordinamento generale del messale romano - Celebrare e vivere l'Eucaristia, A cura di Fulvio Rampazzo, Damiano Passarin, Editore Edizioni Messaggero, Padova 2011, ISBN 978-88-2502-959-8.
 32. Rinaldo Falsini, Angelo Lameri, Ordinamento generale del messale romano – Commento e testo, Edizioni Messaggero, Padova 2011, ISBN 978-88-2502-967-3.
 33. Giampietro Nicola, La concelebrazione eucaristica e la comunione sotto le due specie nel corso della storia liturgica, Editore Fede & Cultura, Verona 2011, ISBN 978-88-6409-087-0.
 34. Ks. Jerzy Stefański, Liturgia dla każdego, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej GAUDIUM, Lublin 2010, ISBN 978-83-7548-043-6.
 35. Ks. Daniel Brzeziński, Chrystus wczoraj i dziś, i na wieki. Anamnetyczny wymiar roku liturgicznego, Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, Wydawnictwo „Bernardinum”, Toruń 2010, ISBN 978-83-60053-40-9, ISBN 978-83-7380-943-7.
 36. Katecheza i liturgia w dialogu, ks. Jacek Siewiora (red.), Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2011, ISBN 978-83-733293-6-2.
 37. Bliżej Słowa... Nabożeństwa Słowa Bożego, ks. Piotr Łabuda (red.), Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2011, ISBN 978-83-733294-8-5.
 38. Ks. Jacek Siewiora, Kazania sakramentalne, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2011, ISBN 978-83-733281-8-1.
 39. Maria Regina. Koronacje wizerunków maryjnych w II Rzeczypospolitej, Aleksandra Witkowska (red.), Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2011, ISBN 978-83-733291-0-2. Ks. Rupert Berger, Eucharystia - święto wspólnoty. Wprowadzenie do Mszy Świętej, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2011, ISBN 978-83-62579-09-9.
 40. Antonio Rubino, L'uomo in Cristo Gesù creatura sanabile. Il cammino quaresimale del battezzato verso i tre giorni santi, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2011, ISBN 978-88-209-8523-3.
 41. A.M. Triacca, Lo Spirito Santo nella liturgia e nella vita della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2011, ISBN 978-88- 209-8538-7.
 42. Jorge Medina Estévez, Perche' devo andare a Messa la domenica?, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 2011, ISBN 978-88-209-8544-8.
 43. Ks. Alojzy Drożdż, Homilie ślubne, Wydawnictwo Księgarni św. Jacka, Katowice 2011, ISBN 978-83-7030-788-2.
 44. Abp Piero Marini, Jak celebrować Misterium Eucharystii?, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2011, CD Audio, ISBN 978-83-62929-09-2.
 45. Elżbieta Ludwiczak, Bierzmowanie sakramentem Ducha Świętego w ujęciu polskich teologów posoborowych, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2010, ISBN 978-83-89790-80-4.
 46. Ks. Bogusław Nadolski, Liturgika. Tom czwarty. Eucharystia, wydanie II uzupełnione, Pallottinum, Poznań 2011, ISBN 978-83-7014-650-4.
 47. Vinny Flynn, 7 Tajemnic Eucharystii, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2011, ISBN 978-83-7557-097-7.
 48. PASCHA z błogosławionym Janem Pawłem II, Janusz Poniewierski (wybór i opracowanie tekstu), Wydawnictwo Salwator, Kraków 2011, ISBN 978-83-7580-222-1.
 49. Ks. Jarosław Superson, Historia stuły, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, ISBN 978-83-7505-727-0.
 50. Krzysztof Porosło, W głębi... Posługa i formacja animatora liturgicznego, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2011, ISBN 978-83-7535-055-5.
 51. Cesare Giraudo, Stupore eucaristico. Per una mistagogia della messa attraverso i riti e le preghiere, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2011, ISBN 978-88-209-8501-1.
 52. Aurelio García Macías, «Presbiteros en cada Iglesia » (Act 14, 23).La plegaria de ordenación del presbítero en el Rito Byzantino-Griego y en el Rito Romano, CLV Roma 2011.
 53. Aa.Vv., «la forma rituale del sacramento». Scienza liturgica e teologia sacramentaria in dialogo. (Atti della XXXVII Settimana di Studio dell’Associazione Professori di Liturgia 2009). CLV Roma 2011.
 54. Johannes Gamperl, Wielka tajemnica wiary. Żyć Mszą świętą, Wydawnictwo Księży Sercanów, Kraków 2010, ISBN 978-83-7519-121-9.
 55. Nicola Bux, Come andare a messa e non perdere la fede, Edizioni Piemme, Milano 2010, ISBN 978-88-566-1547-0.
 56. Matteo Ferrari, Fedeltà nel tempo. La spiritualità dell'anno liturgico, Edizioni EDB, Bologna 2010, ISBN 978-88-10416167.
 57. Attilio Vaccaro, Dizionario dei termini liturgici bizantini e dell'oriente cristiano, Edizioni Argo, Roma 2010, ISBN 9788882341374.
 58. Juan Pablo Rubio Sadia, La recepcion del rito francorromano en Castilla (ss. XI-XII). Las tradiciones liturgicas locales a traves del Responsorial del Proprium de Tempore, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2011, ISBN 978-88-209-8521-9.
 59. Joseph Ratzinger, Teologia della Liturgia. La fondatione sacramentale dell’esistenza cristiana (Opera Omnia vol. XI), Libreria Editrice Vaticana, Roma 2010, II ristampa 2011, ISBN 978-88-209-8415-1.
 60. Ks. Bogusław Drożdż, ks. Bogusław Wolański, Niedziela jest święta (Seria: Nowa Ewangelizacja Dzisiaj 2), Biblioteka im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, Legnica 2011, ISBN 978-83-89204-34-9.

Rok 2010

 1. Inos Biffi, Il Tempo della grazia. Brevi meditazioni per l'anno liturgico, Editoriale Jaca Book, Milano 2010, ISBN 978-88-163-0486-4.
 2. Ks. Tadeusz Loska SJ, Komentarz organiczny do czytań niedzielnych i świątecznych, Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka, Katowice 2010, ISBN 978-83-7030-772-1.
 3. Memoriale Domini. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Jerzemu w 70. rocznicę urodzin, red. Ks. Maciej Olczyk, ks. Waldemar Radecki,
 4. Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum, Gniezno 2010, ISBN 978-83-916905-9-8.
 5. Guido Marini, Sługa liturgii, opr. Bartłomiej K. Krzych, Wydawnictwo Instytut Summorum Pontificum, Warszawa 2010, ISBN 978-83-930176-2-1.
 6. Ludovic Lecuru, Florian Racine, Adoracja eucharystyczna, Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2010, ISBN 978-83-7502-216-2.
 7. Bp Zbigniew Kiernikowski, Powołani i posłani (Biblioteka Pastores), Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2010, ISBN 978-83-7380-847-9.
 8. Joseph Ndoum, L'anno liturgico. La salvezza, qui e ora?, Editore EMP, Padova 2010, ISBN 978-88-2502-304-6.
 9. Arnold Angenendt, Die Gegenwart von Heiligen und Reliquien, Eingeleitet und herausgegeben von Hubertus Lutterbach, Aschafferdorff Verlag, Münster 2010, ISBN 978-34-0212-836-7.
 10. L'omelia tra celebrazione e ministerialità. Iniziazione alla liturgia, Editore CLV, Roma 2010, ISBN 978-88-7367-125-1.
 11. Liturgia i przepowiadanie, red. ks. Wiesław Przyczyna, Wydawnictwo M, Kraków 2010, ISBN 978-83-7595-216-2.
 12. Rinaldo Falsini Liturgia. Odpowiedzi na trudne pytania, Wydawnictwo M, Kraków 2010, ISBN 978-83-7595-249-0.
 13. Stefano Rosso, La Celebrazione della Storia della Salvezza nel Rito Bizantino Misteri Sacramentali Feste e tempi liturgici, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2010, ISBN 978-88-209-8449-6.
 14. Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali, I Congressi Eucaristici. Satuto Percorso Storico Suggerimenti e proposte, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2010, ISBN 978-88-209-8450-2.
 15. Liturgia Tridentina. Fontes-Indices-Concordantia 1568-1962, a cura di Manlio Sodi - Alessandro Toniolo Placide Bruylants, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2010, ISBN 978-88-209-8448-9.
 16. Liturgie in kulturellen Kontexten / Liturgia w kulturowym kontekście, red. Benedikt Kranemann, Helmut Jan Sobeczko (Colloquia Theologica 11), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, Opole 2010, ISBN 978-83-6175-633-0.
 17. Zbigniew Stokłosa, ”Tridentinische” und/oder „polnische” Liturgie? Die Rezeption der liturgischen Erneuerung in der polnischen Kirche – Eine Bestandsaufnahme nach „Summorum Pontificum” und Versuch einer Wertung, Paderborn 2010.
 18. Rytuał profesji zakonnej dla zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Typis Vaticanis. Zgromadzenie Księży Marianów, Rzym 2010, ISBN 978-830-7502-197-4.
 19. Carlo Recalcati, Adwent i Boże Narodzenie. Szkice homilii na każdy dzień, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2008, ISBN 978-83-7442-769-2.
 20. Głoście Ewangelię. Pomoce liturgiczno-homiletyczne. Niedziele, uroczystości i święta w ciągu roku - rok A, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2010, ISBN 978-83-7401-208-9.
 21. Ks. Grzegorz Rzeźwicki, Duszpasterstwo ministrantów i lektorów w Kościele w Polsce podczas Soboru Watykańskiego II i w okresie posoborowym (1964-2008), Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2010, ISBN 978-83-733289-4-5.
 22. Alberto Carosa, L'Opposizione al Motu Proprio Summorum Pontificum, Editzioni Fede & Cultura, Verona 2010, ISBN 978-88-6409-064-1.
 23. Enrico Finotti, La Centralità della liturgia nella storia della salvezza. Le sorti dell' uomo tra il primato della liturgia e il suo crollo, Editzioni Fede & Cultura, Verona 2010, ISBN 978-88-6409-042-9.
 24. Albert Gerhards, La liturgia della nostra fede, Edizioni Qiqajon, Bose 2010, ISBN 978-88-8227-300-2.
 25. Klemens Stock, La liturgia della parola. Spiegazione dei Vangeli domenicali e festivi. Anno A, Apostolato della Preghiera 2010, ISBN 978-88-7357-513-9.
 26. Giorgio Bonaccorso, La liturgia e la fede. La teologia e l'antropologia del Rito, Ed. 2, Editore EMP, Padova 2010, ISBN 978-88-2502-555-2.
 27. Aldo N. Terrin, La natura del rito tra tradizione e rinnovamento, Editore EMP, Padova 2010, ISBN 978-88-2502-590-3.
 28. Franco Manzi, La parola della festa. Commento alle letture bibliche del nuovo lezionario ambrosiano. Anno A 1, Edizioni Ancora, Roma 2010, ISBN 978-88-5140-786-5.
 29. Aurelio Porfiri, La Presenza. Nove meditazioni sulla Liturgia, Editore Apostolato della Preghiera, 2010, ISBN 978-88-7357-498-9.
 30. La questione liturgica. Atti delle Giornate Liturgiche di Fontgombault (22-24 luglio 2001), Editore Nova Millennium Romae 2010, ISBN 978-88-8711-776-9.
 31. Orlando Barbaro, Iulia Tarciniu Balan, Le icone delle feste. Il linguaggio dell'immagine nella liturgia, Edizioni Marcianum Press. Venezia 2010, ISBN 978-88-6512-034-7.
 32. Ks. Ryszard Selejdak, Diakonat stały w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II, posoborowego Urzędu Nauczycielskiego Kościoła i narodowych «Rationes institutionis diaconorum permanentium», Wydawnictwo Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa 2010, ISBN 978-83-7072-637-9.
 33. Manlio Sodi, „Sine Dominico non possumus”. Itinerario formativo per universitari, (Quaderni di Pastorale Universitaria 5), CLV Roma 2010.
 34. Giuseppe Daminelli, „Radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede” (cfr Col 2, 7). Itinerario per la preparazione e la riscoperta del Sacramento della Confermazione dei giovani (18-25 anni), (Quaderni di Pastorale Universitaria 6), CLV Roma 2010.
 35. Enrico Dal Covolo, „Andate! Ecco, io sono con voi tutti i giorni”. Per una „lektura teologica” del Vangelo di Matteo, (Quaderni di Pastorale Universitaria 7), CLV Roma 2010.
 36. Felice Di Molfetta, Fate questo in memoria di me. Il presbitero e l'Eucaristia, Tau Editrice, Assisi 2010.
 37. Alfredo Di Stefano, Venite a mangiare. Il presbitero e il dono di presiedere l'Eucaristia, Tau Editrice, Assisi 2010.
 38. Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Przewodnik duszpasterza, opr. Komisja Liturgiczna Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, red. Stanisław Mateja CSsR, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2010, ISBN 978-93-60998-74-8.
 39. Ks. Bogusław Wolański, Bierzmowanie w duszpasterstwie (Biblioteka Diecezji Legnickiej t. 41), Legnica 2010, ISBN 978-83-98204-30-1.
 40. Nadzwyczajny szafarz Komunii świętej w życiu Kościoła, red. ks. K. Michalczak, Wydawnictwo diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2010, ISBN 978-83-257-212-0.
 41. Sacerdos Alter Christus. Kapłan w życiu i posłudze Kościoła na progu trzeciego tysiąclecia. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin ks. prof. zw. dr. hab. Władysława Nowaka, pr. zb. pod red. ks. Sławomira Ropiaka i ks. Michała Tunkiewicza, Wydział Teologii UWM w Olsztynie, Olsztyn 2010.
 42. Ks. Władysław Nowak, Misterium paschalne w liturgii. Skrypt dla studentów studium licencjacko-doktoranckiego Wydziału Teologii UWM, Olsztyn 2010.
 43. Stanisław Kardynał Dziwisz, Kapłani Słudzy wielkiej Tajemnicy, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2010, ISBN 978-83-7422-276-1.
 44. Praedicamus Christum Crucifixum. Słowo Boże w liturgii Kościoła. Księga Jubileuszowa dedykowana Ks. Arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi Metropolicie Katowickiemu w 25. rocznicę święceń biskupich, red. Ks. Andrzej Żądło, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2010, ISBN 978-83-7030-747-9.
 45. Ks. Zdzisław Janiec, Wstawiennictwo Maryi. Studium liturgiczno-teologiczne na podstawie wybranych formularzy okresu zwykłego ze Zbioru Mszy o Najświętszej Maryi Pannie, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2010, ISBN 978-83-257-0207-6.
 46. Natura i cechy zgromadzenia liturgicznego, red. ks. Andrzej Żądło, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2010, ISBN 978-83-7030-753-0.
 47. Ks. Bogusław Nadolski TChr, Leksykon symboli liturgicznych. Per visibilia ad invisibilia, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2010, ISBN 978-83-7580-157-6.
 48. François Wernert, Dominique Moog, Per vivere insieme l'Eucaristia. Strumento di lavoro per animatori e gruppi liturgici, ELLEDICI editrice, Torino 2010, ISBN 978-88-010-3831-6.
 49. Guido Marini, Liturgia. Mysterium salutis, San Paolo Edizioni, Roma 2010, ISBN 978-88-215-6833-6.
 50. La natura del rito, a cura di Aldo Natale Terrin, San Paolo Edizioni, Roma 2010, ISBN 978-88-250-2590-3.
 51. Francesco Bamonte, La Vergine Maria e il diavolo negli esorcismi, Edizioni Paoline, Milano 2010, ISBN 978-88-315-3834-3.
 52. Paolo Tomatis, Accende lumen sensibus. La liturgia e i sensi del corpo, CLV Roma 2010.
 53. Mariosvaldo Florentino OFMCap, La penitenza pubblica nel Gelasiano antico. Uno studio a partire dai suoi segni visibili, CLV, Roma 2010.
 54. Aa.Vv., Celebrare la misericordia. «Lasciatevi riconciliare con dio» (2 Cor 5,20), CLV Roma 2010.
 55. Vincenzo Moniaci, Identità e spiritualità sacerdotale, CLV, Roma 2010.
 56. Flavio Placida, Il dialogo tra catechesi e liturgia nell'itinerario di iniziazione cristiana, CLV, Roma 2010.
 57. Aa.Vv., L’omelia tra celebrazione e ministerialità, CLV, Roma 2010.
 58. Bernabé Dalmau, El momento litúrgico actual, CPL, Barcelona 2010, ISBN 978-84-9805-421-7.
 59. Asociación Española de Profesores de Liturgia, La sacramentalidad de la liturgia, CPL Barcelona 2010, ISBN 978-84-9805-412-5.
 60. Asociación Española de Profesores de Liturgia, La liturgia, epifanía de la Iglesia, CPL Barcelona 2010, ISBN 978-84-9805-403-3.
 61. Ks. Kazimierz Matwiejuk, Życie liturgiczne w klasztorach cysterskich przez Soborem Watykańskim II, wyd. UKSW, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7072-569-3.
 62. Frank Barrois, Natascha Heck, Służymy przy ołtarzu. Miniprzewodnik dla ministrantów, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2010, ISBN 978-83-7442-869-9.
 63. S. Adelajda Sielepin CHR, Rola Ducha Świętego w kształtowaniu nowego człowieka. Studium liturgiczno-teologiczne wybranych tekstów Mszału Pawła VI, Wydawnictwo
 64. UNUM, Kraków 2008, ISBN 978-83-89256-99-7.Teologia żyjąca w liturgii. Materiały z II Rekolekcji Liturgicznych „Misterium fascinans”, red. kl Krzysztof Porosło, Wydawnictwo AA, Kraków 2010, ISBN 978-83-61661-34-6.
 65. Włodzimierz Mocydlarz SJ, Scenariusze homilii na Msze święte z udziałem dzieci z zastosowaniem metod aktywizujących, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2010, ISBN 978-837580-117-0.
 66. Paolo Tomatis, Accende lumen sensibus. La liturgia e i sensi del corpo, CLV Roma 2010.
 67. „Rituale Sacramentorum” Francisci de Sales Episcopi Gebennensis Iussu Editum Anno 1612, a cura di Manlio Sodi e Morand Wirthk, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2010, ISBN 978-88-209-8369-7.
 68. Stefano Parenti, „A Oriente e Occidente di Costantinopoli”. Temi e problemi liturgici di ieri e di oggi, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2010, ISBN 978-88-209-8201-0.
 69. Angelo Amato, „I Santi nella Chiesa”, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2010, ISBN 978-88-209-8372-7.
 70. Jorge Medina Estevez, „Vai a Confessarti?”, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2010, ISBN 978-88-209-8375-8.
 71. Monsinior Piero Marini, Ceremoniarz Papieski. Rozmowy o liturgii przeprowadzili Dominique Chivot i Vincent Cabanac, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2010, ISBN 978-83-7030-719-6.
 72. Słowo Boże w liturgii. Obecność – celebracja – aktualizacja, red. ks. Stanisław Araszczuk, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 2010, ISBN 978-83-7454-136-7.
 73. Ks. Czesław Krakowiak, Profesja zakonna, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2010, ISBN 978-83-257-0189-5.
 74. Credo in Deum w teologii i sztuce Kościołów chrześcijańskich, red. ks. Ryszard Knapiński, Aneta Kramiszewska, Towarzystwo Naukowe KUL Jana Pawła II, Lublin 2010, ISBN 978-83-7306-441-6.
 75. Ks. Krzysztof Konecki, Rok liturgiczny i Kalendarz w reformie Soboru Watykańskiego II, Scripta Theologica Thoruniensia (12), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, ISBN 978-83-231-2456-6.
 76. Agenda liturgiczna Archidiecezji Częstochowskiej Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, opr. ks. Krzysztof Bełkot, Biblioteka „Niedzieli” tom 252, Częstochowa 2010, ISBN 978-83-60134-87-0.
 77. Scott Hahn, Moc słowa w liturgii. Od tekstu pisanego do żywego słowa liturgii, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2010, ISBN 978-83-7580-158-3.
 78. O. Raniero Cantalamessa, To jest Ciało moje. Eucharystia w świetle Adoro Te devote i Ave verum, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2010, ISBN 978-83-60703-00-7.
 79. Ks. Andrzej Zwoliński, Serce Jezusa. Litania do Najświętszego Serca Jezusowego. Rozważania, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2010, ISBN 978-83-7580-168-2.
 80. Fontbona Missé, Jaume , Los siete sacramentos,Centro CPL, Barcelona 2010, ISBN 978-84-9805-393-7.
 81. Fernández Rodriguez, J.M., Santa unción de los enfermos. Historia. Teología. Pastoral, Centro CPL, Barcelona 2010, ISBN 978-84-9805-402-6.
 82. Josep Lligadas Vendrell, Xavier Aymerich Minyarro; Jaume Fontbona Missé, e, Bautismo de niños. Celebración y homilías, Centro CPL, Barcelona 2010, ISBN 978-84-9805-399-9.
 83. Guiteras Vilanova, Joan, La penitencia como virtud y sacramento, Centro CPL, Barcelona 2010, ISBN 978-84-9805-394-4.
 84. Flores Arcas, Juan Javier, Los sacramentales. Bendiciones, exorcismos y dedicación de las Iglesias, Centro CPL, Barcelona 2010, ISBN 978-84-9805-395-1.
 85. Wezwani do nawrócenia. Z teologii pokuty i pojednania, red. ks. Erwin Mateja i ks. Rudolf Pierskała, Opolska Biblioteka Teologiczna (114), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, ISBN 978-83-61756-24-8.
 86. Ks. Piotr Szweda, Formy kultu św. Antoniego w kościołach pod jego wezwaniem w metropolii górnośląskiej, Drukarnia Archidiecezjalna, Katowice 2009, ISBN 978-83-7593-064-1.
 87. Słowo i gest, red. ks. Helmut Jan Sobeczko i ks. Zbigniew Władysław Solski, Opolska Biblioteka Teologiczna (115), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, ISBN 978-83-61756-25-5.
 88. Ks. Janusz M. Czerski, Liturgie Kościołów Wschodnich. Liturgia Kościoła Bizantyjskiego, Ormiańskiego i Koptyjskiego, Liturgia Musica Ars (1), Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, ISBN 978-83-61756-26-2.
 89. Tymoteusz Piotr Olsiński OFM, Ludowe formy kultu męki Pańskiej w sanktuarium na Górze Świętej Anny, Franciszkańskie Wydawnictwo św. Antoniego, Wrocław 2009, ISBN 978-83-60791-83-7.

Rok 2009

 1. I Praenotanda dei libri liturgici, a cura di Conti L. F., Monzio Compagnoni G., Edizioni Ancora, Roma 2009, ISBN 978-88-5140-678-3.
 2. Claudio Crescimanno, La riforma della riforma liturgica. Ipotesi per un „nuovo” Rito della messa sulle tracce del pensiero di Joseph Ratzinger, Edizioni Fede & Cultura, Verona 2009, ISBN 978-88-6409-034-4.
 3. Zenon Ziółkowski, Biblijny komentarz do Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa Adam, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7232-845-8.
 4. Zenon Ziółkowski, W kręgu Bożego Narodzenia i Świętej Rodziny, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa Adam, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7232-894-6.
 5. Ks. Krzysztof Sosna, Jak przygotować dziecko z niepełnosprawnością intelektualną do I Komunii Świętej? Nauczanie Kościoła i praktyczne porady dla osób przygotowujących dzieci do sakramentu Eucharystii, Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum, Gniezno 2009, ISBN 978-83-61311-40-9.
 6. Sandrino Bocchin, La verginità «professata», «celebrata», «confessata». Contributo per la sua comprensione teologico-liturgica dall’Ordo consecrationis Virginum, CLV Roma 2009.
 7. Gabriel Ramis Miquel, La unción de los enfermos en la liturgia hispánica. Estudio teológico litúrgico, CLV Roma 2009.Lorenzo Leuzzi, Eucarestia e carità intellettuale. Prospettive teologico-pastorali dell' Enciclica Caritas in Veritate, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2009, ISBN 978-88-209-8311-6.
 8. Pietro Sorci - Gaetano Zito, Il Messale Gallicano di Messina. Missale Secundum Consuetudinem Gallicorum et Messanensis Ecclesie della Biblioteca Agatina del Se-minario di Catania, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2009, ISBN 978-88-209-8203-4.
 9. Felix Maria Arocena - Adolfo Ivorra - Alessandro Toniolo Concordantia Missalis Hispano-Mozarabici, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2009, ISBN 978-88-209-8294-2.
 10. Ks. Bogusław Nadolski, Niedziela – historia, znaczenie, symbolika, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2009, ISBN 978-83-61533-18-4.
 11. Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Compendium Eucharisticum, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2009, ISBN 978-88-209-8291-1.
 12. Mauro Gagliardi, Liturgia fonte di Vita, Edizioni Fede & Cultura, Verona 2009, ISBN 978-88-6409-010-8.
 13. Claudio Crescimanno, La Riforma della Riforma liturgica. Ipotesi per un „nuovo” rito della messa sulle tracce del pensiero di Joseph Ratzinger, Edizioni Fede & Cul-tura, Verona 2009, ISBN 978-88-6409-034-4.
 14. Michael Kunzler, Dienst am Leib Christi. Eine kleine Schule für den Kommunionhel-ferdienst, Bonifatius Verlag, Paderborn 2009, ISBN 978-3-89710-455-6.
 15. Michael Kunzler, Dienst am Wort Gottes. Eine Einführung in den Lektorendienst, Bonifatius Verlag, Paderborn 2009, ISBN978-3-89710-432-7.
 16. Ks. Władysław Nowak , ks. Michał Tunkiewicz, Małżeństwo w świetle dialogu kul-tur, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2009, ISBN 978-83-7299-621-3.
 17. Militello Giuseppe, Chi legge le letture? Introduzione al ministero del lettore , Edito-re Effatà, Roma 2009, ISBN 978-88-74024-40-7.
 18. Robert Taft, Liturgia. Modello di preghiera, icona di vita, Edizioni Lipa, Roma 2009, ISBN 978-88-89667-28-6.
 19. Manlio Sodi (a cura), Astronomia e culto. Risposta a domande di attualità, Edizioni Messaggero, Padova 2009, ISBN 978-88-250-2145-5.
 20. Gionata Brusa - Ferdinando Dell’Oro, Usus Psallendi Ecclesiae Vercellensis (Vercel-li, Biblioteca Capitolare, cod. LIII), CLV Roma 2009.
 21. Aa.Vv., Liturgia ed ecumenismo (Atti della XXXVI Settimana di Studio dell’APL 2008), CLV Roma 2009.
 22. Ks. Jan Szych, Święci nas oczekują. Historia i teologiczna treść uroczystości Wszystkich Świętych, WAM Kraków 2009, ISBN 978-83-7505-288-6.
 23. Kard. Paul J. Cordes, Dlaczego kapłan? Poszukiwanie odpowiedzi z Benedyktem XVI, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2009, 978-83-7660-067-3.
 24. Roberto Tagliaferri, Liturgia e immagine, Editore EMP, Padova 2009, ISBN 978-88-2502-266-7.
 25. Ks. Marek Starowieyski, Adwent. Rozważania, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2009, ISBN 978-83-61533-32-0.
 26. Ks. Bogusław Nadolski, Misterium chrześcijańskiego ołtarza, Wydawnictwo Salwa-tor, Kraków 2009, ISBN 978-83-7590-030-2.
 27. Tak będziesz w jedności z Chrystusem i Kościołem. Pomoce duszpasterskie, cz. II, red. ks. Marina Biskup, ks Andrzej Małachowski, Wydawnictwo PWT we Wrocławiu - Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej, Wrocław 2009, ISBN 978-83-60370-55-1.
 28. Ks. Piotr Kulita, Wybrane śpiewy Nieszporów niedzielnych w polskich śpiewnikach katolickich po Soborze Watykańskim II, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2008, ISBN 978-83-7270-611-5.
 29. Herbert Fendrich, Glauben. Und Sehen – Von der Fragwürdigkeit der Bilder, 2. erweiterte und aktualisierte Auflage, Aschaffendorf Verlag, Münster 2008, ISBN 978-3-402-03440-8.
 30. Marcianò Santo, La fecondità spirituale nella liturgia e nei ministeri, Edizioni CLV, Roma 2008, ISBN 978-88-73670-995.
 31. COngregazione per il Culto Divino e la disciplina dei Sacramenti, L'Arte a servizio della liturgia: una sfida liturgica e pastorale, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano 2008, ISBN 978-88-209-8122-8
 32. Liturgia e ministeri ecclesiali – Atti della XXXV Settimana di Studio dell'Asso-ciazione Professori di Liturgia Vallombrosa, 26-31 agosto 2007, Edizioni CLV, Roma 2008, ISBN 978-88-73670-834.
 33. 50 lat teologii patoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II¸ Komitet Redakcyjny: ks. Cz. Krakowiak (przewdniczący), ks. W. Przygoda, ks. A. Kiciński, M. Wyrostkiewicz (sekretarz), Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, ISBN 978-83-7363-833-4.
 34. Ks. Włodzimierz Mocydlarz SJ, Serce Jezusa w liturgii, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2009, ISBN 978-83-61533-09-2.
 35. Divo Barsotti, Pascha z Chrystusem. Jak zrozumieć Mszę Świętą, Wydawnictwo Bratni Zew, Kraków 2009.
 36. O. Paweł Sczaniecki, Msza po staremu się odprawia (Seria „Modlitwa Kościoła” nr 10), Wydawnictwo Benedyktynów, Tyniec 2009.
 37. I Kongres Eucharystyczny Diecezji Łowickiej. Wytrwajcie w miłości mojej. 7-14 czerwca 2007 r. , red. bp J. Zawitkowski, ks. W. Wronka, ks. B. Zatorski, ks. W. Pa-nek, s. Sara J. Ruchniewicz MSC, Poligrafia Łowicz [b.r.w.], ISBN 978-83-61034-56-8.
 38. Osiemnastowieczny projekt Liturgii godzin na rocznicę chrztu świętego (Projet d’Office pour l’Anniversaire du Saint Bapteme, avec vigile et octave; ou l’on joint l’Anniversaire du Bapteme ceux de la Confirmation & de la premiere Communion), tłumaczenie, wstęp i objaśnienia ks. B. Nadolski TChr, Poznań 2009.
 39. Ks. Bogusław Nadolski, Gesty i słowa w Eucharystii, wydawnictwo Salwator, Kra-ków 2009, ISBN 978-83-7580-068-5.
 40. Jedna wiara – jedna Msza. Od Mszału Piusa V do Mszału Pawła VI, dzieło zbiorowe, red. Cz. Krakowiak, B. Migut, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, ISBN 978-83-7363-822-8.
 41. Giuseppe Baldanza, Paolo e il culto. Esegesi e teologia, CLV Roma 2009.
 42. Aa.Vv., Celebrare per avere parte al mistero di Cristo. La partecipazione alla litur-gia (Atti della 59ª Settimana Liturgica Nazionale 2008), CLV Roma 2009.
 43. Aa.Vv., Identità e missione del presbitero. Per Ritus et preces (Iniziazione alla litur-gia / 13), CLV Roma 2009.
 44. Enzo Petrolino, Enchiridion sul Diaconato. Le Fonti e i Documenti ufficiali della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2009, ISBN 978-88-209-7972-0.
 45. Cesare Alzati, Il Lezionario della Chiesa Ambrosiana.La tradizione liturgica e il rin-novato ' ordo lectionum', Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2009, ISBN-13: 978-88-209-8161-7.
 46. Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Liturgy in Africa and Madagascar. Liturgy en Afrique et Madagascar, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2009, ISBN 978-88-209-8199-0.
 47. Raffaello Martinelli, Il Sacramento della Confessione. Sussidio catechistico per la preparazione al Sacramento della Prima Confessione, in base al Catechismo della Chiesa Cattolica. Da usare come approfondimento ai catechismi della CEI, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2009, ISBN-13: 978-88-209-8178-5.
 48. Marco Pappalardo, Quaresima e Pasqua con i Padri della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2009, ISBN-13: 978-88-209-8173-0.
 49. Nilo Gando, Piccola guida per la liturgia .Dati bibliografici, Il Messagero Padova 2009, ISBN 978-88-250-2135-6.
 50. Martin Klöckener – Benedikt Kranemann – Angelus A. Häussling OSB (Hg.), Litur-gie verstehen . Ansatz, Ziele und Aufgaben der Liturgiewissenschaft, „Archiv für Li-turgiewissenschaft” Jg. 50 (Jubiläumsband), Academic Press, Fribourg 2008, ISBN 978-3-7278-1633-8.
 51. Antonio Sorrentino, Celebracje liturgiczne. Sztuka przewodniczenia. Praktyczne wska-zówki dla kapłanów, Wydawnictwo M, Kraków 2009, ISBN 978-83-7595-148-6.
 52. Ks. Jacek Nowak SAC, Maryja w liturgii i pobożności Kościoła, Wydawnictwo Pal-lottinum, Poznań 2009, ISBN 978-83-7014-621-4.
 53. Ks. Mariusz Pohl, Sakramenty i życie, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7257-380-3.
 54. Ks. Krzysztof Michalczak, Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej. Nauczanie Koś-cioła – formacja – świadectwa, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2009, ISBN 978-83-7014-619-1.
 55. O. Mariusz Kaproń OFM, Antiphonarium Archivi S. Rufini. Assisi ( Codex 5 ). Com-ponenti testuali, Presentazione di P.Cassian Folsom OSB, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2009, ISBN 978-88-209-8202-7.
 56. A. V. Cipriano Vagaggini. L'«intelligenza» della liturgia¸ Il Messagero Padova 2009, ISBN 978-88-250-2283-4.
 57. Guido Fuchs, Kommunionmeditationen. Besinnungen für Werktagsmessen, Pustet Verlag, Regensburg 2009, ISBN 978-3-7917-2177-4.
 58. Justin Kroesen, Seitenaltäre in mittelalterlichen Kirchen. Standort, Raum, Liturgie, Schnell & Steiner Verlag, Regensburg 2009, ISBN 978-3-7954-2172-4.
 59. Christiane Martin, „Im Himmel können alle gebärden”. Liturgie und Pastoral mit Gehörlosen (Studien zur Pastoralliturgie Bd. 23), Pustet Verlag, Regensburg 2009, ISBN 978-3-7917-2212-2.
 60. Christoph Winterer, Das Fuldaer Sakramentar in Göttingen. Benediktinische Obser-vanz und römische Liturgie (Studien zur internationalen Architekturgeschichte und Kunstgeschichte Bd.70), Imhof Verlag, Petersberg 2009, ISBN 978-3-86568-190-4.
 61. D. Barsotti, Pascha z Chrystusem. Jak zrozumieć Mszę Świętą, Wydawnictwo Bratni Zew, Kraków 2009, ISBN 978-83-7485-095-7.
 62. Pius Parsch / Robert Kramreiter, Neue Kirchenkunst im Geist der Liturgie, Eingeleitet von Rudolf Pacik (Pius-Parsch-Studien Bd. 9), Echter Verlag, Wurzburg 2009, ISBN 978-3-429-03166-4.
 63. Peter Ebenbauer, Mehr als ein Gespräch. Zur Dialogik von Gebet und Offenbarung in jüdischer und christlicher Liturgie. Studien zu Judentum und Christentum, Schöningh Verlag, Paderborn 2009, ISBN 978-3-506-76872-8.
 64. Matthias Kaiser, Die zwei Formen des einen römischen Messritus, Liturgie / Motu proprio / Alte und Neue Messe. Akademische Schriftenreihe, Bd. V, GRIN Verlag, Muenchen 2009, ISBN 978-3-640-28619-5.
 65. „Ahme nach, was du vollziehst”. Positionsbestimmungen zum Verhältnis von Liturgie und Ethik, Herausgeber: Martin Stuflesser / Stephan Winter (Studien zur Pastoralli-turgie Bd.22), Pustet Verlag, Regensburg 2009, ISBN 978-3-7917-2184-2.
 66. Assemblea Santa. Forme, presenze, presidenza, red. G. Boselli, Wydawnictwo Edizioni QiQajon, Bose 2009, ISBN 978-88-8227-282-1.
 67. O. Kamil Paczkowski OFM, Kalwaria Pakoska. Historia – Motywy powstania – Ce-lebracja, Nakładem Fundacji „Kalwaria Pakoska”, Toruń 2008, ISBN 987-83-927644-0-3.

Rok 2008

 1. Ks. Piotr Towarek, Egzorcyzm. Historia, liturgia, teologia, Studio Poligrafii Kompu-terowej „SQL” s. c., Olsztyn 2008, ISBN 978-83-88125-58-4.
 2. Praca zbiorowa pod red. ks. Waldemara Irka i ks. Pawła Cembrowicza, Eucharystia – tradycja czy teraźniejszość, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjal-nej, Wrocław 2008, ISBN 978-83-7454-101-5.
 3. Bp Damian Zimoń, Uczestnictwo wiernych we Mszy świętej na ziemiach polskich w XIX wieku w świetle modlitewników i podręczników liturgicznych. Studium historycz-no-liturgiczne, Wydawnictwo Księgarni św. Jacka, Katowice 2008, ISBN 978-83-7030-653-3.
 4. Monika Nowak PDDM, Sekwencje mszlane w jézyku polskim po Soborze Watyka-skim II, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2008, ISBN 978-83-7270-599-2
 5. Ks. Rudolf Pierskała, Pozamszalny kult Chrystusa w Eucharystii w posoborowej re-formie liturgicznej (Seria: Opolska Bibliotek Teologiczna). Wydawnictwo św. Krzy-ża, Opole 2008, ISBN 978-83-60244-77-7.
 6. Roczniki Teologiczne. Liturgika. Księga pamiątkowa ku czci biskupa doktora Stefana Cichego. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2008. ISBN 1233-1457.
 7. Mirabile laudis canticum. Liturgia Godzin: dzieje i teologia. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu biskupowi Stefanowi Cichemu Biskupowi Legnickiemu, Prze-wodniczącemu Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Pol-ski (Seria: Opolska Biblioteka Teologiczna). Redakcja ks. Helmut Jan Sobeczko, Wydawnictwo św. Krzyża, Opole 2008, ISBN 978-83-60244-83-8. ISBN 978-83-7342-174-5.
 8. Maurizio Barba, La riforma conciliare dell’«Ordo Missae». Il percorso storico-redazionale dei riti di ingresso, di offertorio e di comunione. NUOVA EDIZIONE totalmente rivista, ampiamente integrata e diffusamente aggiornata, CLV Roma 2008.
 9. Aa.Vv., Identità e missione del diacono. Per Ritus et preces. (Iniziazione alla liturgia 12), CLV Roma 2008.
 10. Daniele Sabaino, Animazione e regia musicale delle celebrazioni. Note di metodo e di merito, CLV Roma 2008.
 11. Ks. Jerzy Stefański, Odnowa liturgii trwa. Wybór artykułów, wprowadzenie oraz zestaw bibliografii opracował ks. Krzysztof Konecki, Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Włocławek 2008, ISBN 978-83-89865-41-0.
 12. Ks. Zdzisław Janiec, Z Jasnogórską Panią szlakiem nawiedzenia ku Chrystusowi, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2008, ISBN 978-83-257-0043-0.
 13. Ks. Piotr Łabuda, Dziewięć spotkań ze św. Pawłem, Wydawnictwo Diecezji Tarnow-skiej, Tarnów 2008, ISBN 978-83-733263-4-7.
 14. Ks. Bogusław Nadolski, Św. Paweł – Wielki Apostoł, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2008, ISBN 978-83-61533-00-9.
 15. Ks. Bogusław Nadolski, Ambona. Historia, znaczenie, symbolika, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2008, ISBN 978-83-927267-2-2.
 16. Introibo ad altare Dei. Księdzu Profesorowi Stefanowi Koperkowi CR z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia kapłaństwa, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Kraków 2008, ISBN 978-83-7438-161-1.
 17. Ks. Mateusz Matuszewski, Promieniowanie polskiego Loretto. Kult Matki Bożej Lo-retańskiej na terenie diecezji warszawsko-praskiej, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7257-331-5.
 18. Chrzest w życiu i misji Kościoła (III). Materiały z piątego Sympozjum liturgicznego diecezji siedleckiej, Siedlce, 20 października 2007, Redakcja Irena Chłopkowska, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa- Siedlce 2008, ISBN 978-83-7257-318-6.
 19. Pierre Miquel, La liturgia un’opera d’arte. L’opera di Dio celebrata dal suo popolo, Editore Qiqajon, ISBN 978-88-82272-548, maj 2008.
 20. Cesare Giraudo, Ascolta, Israele! Ascoltaci, Signore! - Teologia e Spiritualità della Liturgia della Parola, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2008, ISBN 978-88-20980-641.
 21. Sandro Carotta, L’ascolto della Parola – Come l’uomo risponde al rivelarsi di Dio, Edizioni Messaggero, Padova 2008, ISBN 978-88-25021-004.
 22. Franco Manzi, La parola della festa – Commento alle letture del nuovo Lezionario ambrosiano - anno B/1, Editore Ancora, Roma 2008, ISBN 978-88-51405-991.
 23. Claudio Magnoli, Piccola guida al nuovo Lezionario ambrosiano, Editore Ancora, Roma 2008, ISBN 978-88-51405-946.
 24. Ars celebrandi. Guida pastorale per un’arte del celebrare, Editore Qiqajon, Magnano 2008, ISBN 978-88-82272-593.
 25. Michel Gitton, Iniziazione alla liturgia Romana, Editore Qiqajon, Magnano 2008, ISBN 978-88-82272-609.
 26. Pierre Miquel, La liturgia un'opera d'arte. L'opera di Dio celebrata dal suo popolo, Editore Qiqajon, Magnano 2008, ISBN 978-88-82272-548.
 27. Sara Piccolo Paci, Storia delle vesti liturgice, Editore Ancora, Roma 2008, ISBN 978-88-51405-175.
 28. Denise-Jeanne Rolland, I fiori e la parola. La bellezza dell'arte floreale come comu-nicazione nella liturgia, Editore Elledici, Torino 2008, ISBN 978-88-01036-312.
 29. Alexander Saberschinsky, La liturgia, fede celebrata. Introduzione allo studio della liturgia, Queriniana Edizioni, Brescia 2008, ISBN 978-88-39921-833.
 30. Renato De Zan, I molteplici tesori dell'unica parola. Introduzione al Lezionario e alla lettura liturgica della Bibbia, Edizioni Messaggero, Padova 2008, ISBN 978-88-25017-687.
 31. Paul De Clerck, Liturgia viva, Editore Qiqajon, Magnano 2008, ISBN 978-88-82272-531.
 32. Henry Mottu, Il gesto e la parola, Editore Qiqajon, Magnano 2007, ISBN 978-88-82272-449.
 33. Biblia – Liturgia – Życie. Nowe Msze o Najświętszej Maryi Pannie. Komentarze i ho-milie, red. ks. Antoni Paciorek i ks. Henryk Witczyk, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2008, ISBN 978-83-7442-716-6.
 34. Raffaello Martinelli, L'Eucarestia Pane di Vita Eterna. Sussidio catechistico per la preparazione alla Prima Comunione, in base al Catechismo della Chiesa Cattolica e all'esortazione Apostolica post-sinodale Sacramentum Caritatis. Da usare come ap-profrondimento ai catechismi della CEI Io sono con voi, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2008, ISBN 978-88-208-8078-8.
 35. Benedetto XVI, Celebrazioni della Parola per l'Anno Paolino. Meditazioni di Papa Benedetto XVI, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2008, ISBN 978-88-209-8075-7.
 36. Benedetto XVI, Pensieri su Paolo, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2008, ISBN 978-88-209-8039-9.
 37. Ronald D. Witherup, Sette Giorni in Cammino con San Paolo. Esercizi spirituali sulla via di Damasco, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2008, ISBN 978-88-209-8054-2.
 38. Lawrence E. Mick, Battesimo. Per capire il sacramento (Collana: Ascoltare-Celebrare-Vivere/formazione), Edizioni Messaggero, Padova 2008, ISBN 978-88-250-1979-7.
 39. Lawrence E. Mick, Cresima. Per capire il sacramento (Collana: Ascoltare-Celebrare-Vivere/formazione), Edizioni Messaggero, Padova 2008, ISBN 978-88-250-1980-3.
 40. Lawrence E. Mick, Eucaristia. Per capire il sacramento (Collana: Ascoltare-Celebrare-Vivere/formazione), Edizioni Messaggero Padova 2008, ISBN 978-88-250-1984-1.
 41. Lawrence E. Mick, Confessione. Per capire il sacramento (Collana: Ascoltare-Celebrare-Vivere/formazione), Edizioni Messaggero Padova 2008, ISBN 978-88-250-1985-8.
 42. Susan K. Bock, Liturgies for the Whole Church. Multigenerational Resources for Worship, Church Pub Inc 2008, ISBN 978-0-89869-602-8
 43. Inos Biffi, Historia Eucharystii, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2008.
 44. Eucharystia na ołtarzu świata, red. S. Koperek, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kra-ków 2008, ISBN 83-7438-051-9.
 45. bp Vincenzo Paglia, Po co w niedzielę chodzimy do kościoła?, Bratni Zew, Kraków 2008, ISBN 978-83-7485-062-9.
 46. Gottfried Bachl, Eucharistie. Macht und Lust des Verzehrens. Spuren, Essays zu Kul-tur und Glaube , EOS Verlag, St. Ottilien 2008, ISBN 3-8306-7332-9.
 47. Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Musica Sacra. Una Sfida Liturgica e Pastorale, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2008, ISBN 978-88-209-8025-2.
 48. Luca Brandolini, Unus panis unum corpus. La liturgia sorgente della vita e della mis-sione della Chiesa. Miscellanea in occasione del XX anniversario di ordinazione episcopale di S.E. Mons. Luca Brandolini, Edizioni Liturgiche CLV, Roma 2007.
 49. Carlo Braga, La Liturgia delle ore al Vaticano II, Edizioni Liturgiche CLV, Roma 2008.
 50. Aa.Vv., Celebrare nella città dell’uomo. Comportatevi da cittadini degni del Vangelo (Atti della 58ª Settimana Liturgica Nazionale 2007), Edizioni Liturgiche CLV, Roma 2008.
 51. Giuseppe Ferraro, La liturgia dei sacramenti, Edizioni Liturgiche CLV, Roma 2008.
 52. Daniele Sabaino, Animazione e regia musicale delle celebrazioni. Note di metodo e di merito, Edizioni Liturgiche CLV, Roma 2008.
 53. Den Glauben weitergeben. Werkbuch zur Kindertaufe, Winfried Haunerland, Eduard Nagel (Hg.), Deutsches Liturgisches Institut, Trier 2008.
 54. Ks. Zdzisław Janiec, Wokół liturgii na łamach „Kroniki Diecezji Sandomierskiej“ w latach 1908-2007, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Sandomierz 2008, ISBN 978-83-7300-938-7.
 55. Giorgio Giurisato, Morto e risorto. Commento alle letture bibliche della settimana Santa, Messaggero Edizioni, Padova 2008, ISBN 978-88-2501-969-6.
 56. Siri Fuhrmann, Der Abend in Lied, Leben und Liturgie. Studie zu Motiven, Riten und Alltagserfahrungen an der Schwelle vom Tag zur Nacht (Pietas Liturgica Bd.18) , Francke Verlag, Tübingen 2008, ISBN 978-3-7720-8258-0
 57. Michael Kunzler, Vom Sakrament der Liebe. Einladende Gedanken zu Theologie, Spiritualität und Liturgie des Ehesakramentes. Bonifatius Druckerei, Paderborn 2008, ISBN 978-3-89710-397-9.
 58. Das große Liturgie-Buch der Feste und Feiern, m. CD-ROM. Jahreskreis und Heili-ge. Feierformen, Texte, Bilder und Lieder. Hrsg. v. Guido Fuchs, Pustet Verlag, Re-gensburg 2008, ISBN 978-3-7917-2109-5.
 59. Liturgiczne vademecum kapelana, opr. ks. płk dr Zbigniew Kępa, Wydawnictwo Die-cezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2007, ISBN 978-83-733254-0-1.
 60. Alexander Schmemann, Die Große Fastenzeit. Askese und Liturgie in der Orthodo-xen Kirche, Veröffentlichung des Instituts für Orthodoxe Theologie Bd.2 2., EOS Verlag, St. Ottlien 2007, ISBN 978-3-8306-7272-2.
 61. Christoph Haider, Eucharistie erleben und verstehen, St. Ulrich Verlag, Augsburg 2007, ISBN 978-3-86744-015-8.
 62. Susan K. Wood, El sacramento del orden. Una vision teologica desde la liturgia, (Biblioteca liturgica 33), Centro de Pastoral Liturgica, Barcelona 2007, ISBN 978-84-9805-241-1.
 63. Henri Bourgeois, Teologia Catecumenal , (Biblioteca liturgica 31), Centro de Pastoral Liturgica, Barcelona 2007, ISBN 978-84-9805-213-8.
 64. Felix Maria Arocena, El altar cristiano , (Biblioteca liturgica 32), Centro de Pastoral Liturgica, Barcelona 2007, ISBN 978-84-9805-146-9.
 65. Athanasius Schneider, Dominus Est. Riflessioni di un Vescovo dell'Asia Centrale sulla sacra Comunione, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2008, ISBN 88-209-8001-6.
 66. Giuseppe Liberto, Maestro Direttore della Cappella Musicale Pontificia ' Sistina', Mane nobiscum, Domine. Spartito, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2008, ISBN 88-209-7995-9.
 67. Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice, La Nuova Icona Achero-pita di Cristo Salvatore per la Liturgia Papale nella domenica di Pasqua, Libreria Editrice Vaticana 2007, ISBN 88-209-7992-8.
 68. Leandra Scoppati, Codici e Liturgia a Bobbio. Testi, Musica e Scrittura (Secoli X- XII), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2007, ISBN 88-209-7993-5.
 69. Arte cristiana contemporanea. Arte Architettura Teologia Liturgia (Collana: Tra arte e teologia), a cura di Andrea Del Guercio, Ancora, Roma 2007, ISBN 88-514-0476-5.
 70. Liturgia Godzin z Janem Pawłem II i Benedyktem XVI, red. ks. Paweł Ptasznik, Libe-ria Editrice Vaticana, Biblos, Tarnów 2007, ISBN 83-733247-7-0.
 71. Jezu – poślij robotników na żniwo swoje. Adoracje na nabożeństwa pierwszoczwart-kowe o powołania kapłańskie, red. Kazimierz Werner, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2007, ISBN 83-733254-8-7.
 72. Bp Wacław Józef Świerzawski, Misterium Chrystusa i Kościoła. Zapowiedź – urze-czywistnienie – pełnia, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, San-domierz 2007, ISBN 978-83-7300-871-7.
 73. Dieter Emeis, Tajemnica naszej wiary. Katechezy i kazania na temat Mszy świętej, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2007, ISBN 978-83-7442-412-7.
 74. Eucharystia – pokuta i pojednanie w katechezie. Praca zbiorowa pod red. ks. Józefa Stali, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2007, ISBN 978-83-7442-428-8.
 75. Pietro Angelo Muroni, L’ordine dei sacramenti dell’iniziazione cristiana, CLV Roma 2007.
 76. Aa.Vv., L’autorité de la liturgie. Conférences Saint-Serge - LIIIe Semaine d’études liturgiques 2006, CLV Roma 2007.
 77. Aa.Vv., La morte e i suoi riti. Per una celebrazione cristiana delle esequie (XXXIV Settimana di Studio dell’A.P.L. 2006), CLV Roma 2007.
 78. Luca Brandolini, Unus panis unum corpus. La liturgia sorgente della vita e della missione della Chiesa. Miscellanea in occasione del XX anniversario di ordinazione episcopale di S.E. Mons. Luca Brandolini, CLV Roma 2007.
 79. Vedrete la sua gloria. Novena di Natale con Vincenzo de’ Paoli e Luisa de Marillac, CLV Roma 2007.
 80. Bolesław J. Krawczyk, Der Laie in der Liturgie und Theologie bei Pius Parsch (Pius-Parsch-Studien Bd. 6), Echter Verlag, Würzburg 2007, ISBN 3-429-02938-8.
 81. Ks. Bogusław Nadolski TChr¸ Święto Eucharystii. 15-22 czerwca 2008 - Międzyna-rodowy Kongres Eucharystyczny w Quebecu, Wydział Duszpasterski Legnickiej Kurii Biskupiej, Legnica 2008.
 82. Bp Wacław Józef Świerzawski, Chrystus-Eucharystia w życiu i nauczaniu Jana Paw-ła II, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2007, ISBN 83-7300-822-9.
 83. Piero Marini, Liturgia i piękno, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2007.
 84. Aleksandra Witkowska, Joanna Nastalska, Staropolskie piśmiennictwo hagiograficz-ne, t. I: Słownik hagiografów polskich (ss. 283), t. II: Bibliografia hagiografii staro-polskiej (ss. 284, płyta CD), Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, ISBN 978-83-7363-460-2.

Staropolskie piśmiennictwo hagiograficzne jest opracowaniem bio-bibliograficznym, składającym się dwóch części: Słownika hagiografów polskich i Bibliografii hagiografii staropolskiej. Są one ze sobą ściśle związane, prezentują za-równo sylwetki hagiografów jak i ich twórczość.

Tom I - Słownik hagiografów polskich, oprócz Przedmowy do całości dzieła i Wstępu, w którym omówiono drogi rozwojowe staropolskiej hagiografii, obejmuje biogramy 280 hagiografów od początku piśmiennictwa polskiego do końca XVIII wieku. Znajdują się wśród nich autorzy, tłumacze i wydawcy dzieł hagiograficznych. Istotną pomocą dla czytelników i badaczy jest wskazanie przy hasłach osobowych numerów odpowiednich pozycji zamieszczonych w Bibliografii.

Tom II - Bibliografia hagiografii staropolskiej jest częścią bibliografii piśmiennictwa polskiego tegoż okresu. Rejestruje literaturę hagiograficzną sensu stricto, obejmującą żywoty i legendy, opisy męczeństwa, relacje o cudach i translacji relikwii, biografie i autobiografie osób otoczonych kultem oraz teksty ascetyczno-mistyczne  ich autorstwa. Uwzględnia zarówno prace autorskie jak i przekłady. We Wstępie zostały omówione zasady sporządzenia bibliografii starodruków oraz przedstawione w formie graficznej m. in. relacje ilościowe dzieł oryginalnych i przekładów, chronologia druków i edycji. Bibliografię zamykają indeksy ułatwiające dostęp do danych, m. in. Indeks tytułów i incipitów, Indeks typograficzny czy Indeks świętych, błogosławionych i świątobliwych. Dołączona płyta CD z bazą danych znacznie ułatwia kwerendę bibliograficzną.

Piśmiennictwo hagiograficzne stanowi istotne ogniwo w rozwoju kultury chrześcijańskiej od jej początków na ziemiach polskich. Badania nad tą dziedziną twórczości pozostają dotąd – w porównaniu z innymi krajami Europy – spowolnione. Dostrzeże-nie w hagiografii ważnego elementu kultury religijnej kolejnych epok wprowadziło ją na stałe do obiegu naukowego jako źródła wyjątkowo cennego w badaniach szeroko rozumianej antropologii chrześcijańskiej. Nowe podejście w zakresie źródłoznawstwa hagiograficznego otwiera nowe perspektywy badawcze.


Zmiana wielkości czcionki: A A A

  kkbids@episkopat.pl
Jesteś naszym 1 gościem
     
 
 
 
   
Konferencja Episkopatu Polski